Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Dintr-o haltă părăsită

        de Cassian Maria Spiridon

***

 

cine să-mi cuprindă întreagă

                               răsuflarea

din care sufletul e parte

cine în zodii şi profeţii îşi află

                               îndrumătorii

dar cine ţine în permanenţă

                   la candelă lumina

pentru cei care au fost

                   încă mai sînt

       sau gata

sînt spre a se naşte

 

e muntele obstacol

       sau înălţime de golgotă

eşti gata să-l înfrunţi

       pieptos ca la o luptă

                   corp la corp

                               la baionetă

 

un munte de serviciu

       prezent să-mpiedice

                   şi răsărit de lună şi amiază

 

pe butucul înflorit

                   aşez grumazul

c-un ochi privesc înaltul şi securea

cu altul floarea şi adîncul

cum fulgeră lumina

                   în ascuţişul halebardei

 

Nr. 06 / 2013
Premiile Uniunii Scriitorilor din România pe anul 2012

Comunicat USR

Versuri
de Gabriel Chifu

Din jurnal (1997)
de Gabriel Dimisianu

Pagini de jurnal (37)
de Gheorghe Grigurcu

Dintr-o haltă părăsită
de Cassian Maria Spiridon

Martorul incomod
de Adrian Popescu

De ce revin prietenii mei de altădată
de Nicolae Prelipceanu

Reflecţiile unei naturi contemplative
de Paul Aretzu

Un roman în graffiti
de Gabriela Gheorghişor

Absurdul şi crepuscularismul
de Ovidiu Ghidirmic

Plasa ochiului diabolic
de Ioana Dinulescu

Marin Preda. Repere biobibliografice
de Zenovie Cârlugea

Acum istoria lumii trece şi prin România
de Ştefan Vlăduţescu

Lumea lui April
de Daniela Firescu

Priorităţi interpretative
de Gabriel Coşoveanu

Poeme
de Gheorghe Vidican

Partituri poetice (I)
de Florea Miu

Poezie
de Mircea Bârsilă

Poezie
de Doina Pologea

Poezie
de Dumitru Chioaru

Poezie
de Ioan Lascu

B. Fundoianu – psalmistul vitalităţii
de Anca Tomoioagă

Poeme
de Ofelia Prodan

Aspectul structural-semiotic al poeziei*
de Virgil Diaconu

Dumnezeu joacă zaruri? (pariul lui Faust)
de Ion Militaru

Nuvele exemplare – imagine şi text
de Maria Tronea

Poeme
de Zoia Elena Deju

Poeme
de Diana Caragiu

Poeme
de Mircea M. Pop

Poeme
de Ion Georgescu

Palmaresul Festivalului International de Literatur㠄Tudor Arghezi” Ediţia XXXIII-a, 2013

Calendar al scriitorilor din Filiala Craiova a USR

Prezenţe literare româneşti în Franţa

Zilele poeziei în Olt

Premiile Filialei Sibiu a Uniunii Scriitorilor din România pe anul 2012

Poeme
de Paul Celan

© 2007 Revista Ramuri