Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Zilele poeziei în Olt

        

 

În zilele de 29, 30 şi 31 mai s-au desfăşurat în oraşele Slatina, Caracal şi Corabia, Zilele poeziei în Olt. Manifestările au fost patronate de Consiliul Judeţean Olt, Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt, Biblioteca Judeţeană Olt „Ion Minulescu”, Centrul Judeţean Pentru Conservarea Şi Promovarea Culturii Tradiţionale Olt. Un juriu alcătuit din scriitorii Gheorghe Grigurcu – preşedinte, Dumitru Augustin Doman, Mircea Bârsilă, Paul Aretzu şi directorul Bibliotecii Judeţene Paul Matiu a hotărât acordarea următoarelor premii: Marele Premiu Virgil Mazilescu poetului Liviu Ioan Stoiciu, Premiul Ion Minulescu poetei Ofelia Prodan, Marele Premiu Virgil Carianopol poetei Simona Dumitrache (Caracal), Premiul I Ioanei Codruţa Tudoriu (Brăila), Premiul II Adelinei Georgeta Dozescu (Timişoara), Premiul III Andreei Voicu (Ploieşti). În oraşul Corabia a fost decernat Premiul de excelenţă cunoscutului artist de la Teatrul „Marin Sorescu” din Craiova, Emil Boroghină.

 

Nr. 06 / 2013
Premiile Uniunii Scriitorilor din România pe anul 2012

Comunicat USR

Versuri
de Gabriel Chifu

Din jurnal (1997)
de Gabriel Dimisianu

Pagini de jurnal (37)
de Gheorghe Grigurcu

Dintr-o haltă părăsită
de Cassian Maria Spiridon

Martorul incomod
de Adrian Popescu

De ce revin prietenii mei de altădată
de Nicolae Prelipceanu

Reflecţiile unei naturi contemplative
de Paul Aretzu

Un roman în graffiti
de Gabriela Gheorghişor

Absurdul şi crepuscularismul
de Ovidiu Ghidirmic

Plasa ochiului diabolic
de Ioana Dinulescu

Marin Preda. Repere biobibliografice
de Zenovie Cârlugea

Acum istoria lumii trece şi prin România
de Ştefan Vlăduţescu

Lumea lui April
de Daniela Firescu

Priorităţi interpretative
de Gabriel Coşoveanu

Poeme
de Gheorghe Vidican

Partituri poetice (I)
de Florea Miu

Poezie
de Mircea Bârsilă

Poezie
de Doina Pologea

Poezie
de Dumitru Chioaru

Poezie
de Ioan Lascu

B. Fundoianu – psalmistul vitalităţii
de Anca Tomoioagă

Poeme
de Ofelia Prodan

Aspectul structural-semiotic al poeziei*
de Virgil Diaconu

Dumnezeu joacă zaruri? (pariul lui Faust)
de Ion Militaru

Nuvele exemplare – imagine şi text
de Maria Tronea

Poeme
de Zoia Elena Deju

Poeme
de Diana Caragiu

Poeme
de Mircea M. Pop

Poeme
de Ion Georgescu

Palmaresul Festivalului International de Literatur㠄Tudor Arghezi” Ediţia XXXIII-a, 2013

Calendar al scriitorilor din Filiala Craiova a USR

Prezenţe literare româneşti în Franţa

Zilele poeziei în Olt

Premiile Filialei Sibiu a Uniunii Scriitorilor din România pe anul 2012

Poeme
de Paul Celan

© 2007 Revista Ramuri