Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Prezenţe literare româneşti în Franţa

        

 

Numărul 31 al revistei pariziene (cu apariţie anuală) La traductičre este dedicat, în bună măsură, poeziei române contemporane. Iniţiativa aparţine directorului prestigioasei reviste, redactată în franceză şi engleză, Jacques Rancourt, precum şi neobositei ambasadoare, din Franţa, a liricii româneşti actuale, poeta şi traducătoarea Linda Maria Baros, devenită de curând membră a Academiei Mallarmé.

Tema acestui număr (de 200 de pagini, în condiţii grafice de excepţie) este Počmes que nou sommes, având o secţiune Dossier de poésie roumaine contemporaine. Sunt prezenţi, în prima parte, cu câte un poem, în traducere bilingvă, Paul Aretzu, Horia Bădescu, Daniel Bănulescu, Linda Maria Baros, Traian T. Coşovei, Ion Cristofor, Sebastian Reichmann, Valeriu Stancu, Lucian Vasilescu (după o ordine alfabetică) şi cu grupaje de poeme, într-a doua parte, Nichita Stănescu, Cezar Ivănescu, Nicolae Prelipceanu, Adrian Popescu, Grete Tartler, Cassian Maria Spiridon, Ioan Flora, Denisa Comănescu, Gabriel Chifu, Dan Mircea Cipariu (după o ordine cronologică).

Revista este ilustrată adecvat şi de artişti români, Floarea Ţuţuianu, Ion Delamare Atanasiu, Emilia Peşu.

Pe lângă alte prezenţe poetice, din diferite părţi ale lumii, mai există o serie de eseuri care comentează simbioza dintre poem şi autor. Traducerile în limba franceză sunt făcute de Linda Maria Baros. (P.A.)

 

Nr. 06 / 2013
Premiile Uniunii Scriitorilor din România pe anul 2012

Comunicat USR

Versuri
de Gabriel Chifu

Din jurnal (1997)
de Gabriel Dimisianu

Pagini de jurnal (37)
de Gheorghe Grigurcu

Dintr-o haltă părăsită
de Cassian Maria Spiridon

Martorul incomod
de Adrian Popescu

De ce revin prietenii mei de altădată
de Nicolae Prelipceanu

Reflecţiile unei naturi contemplative
de Paul Aretzu

Un roman în graffiti
de Gabriela Gheorghişor

Absurdul şi crepuscularismul
de Ovidiu Ghidirmic

Plasa ochiului diabolic
de Ioana Dinulescu

Marin Preda. Repere biobibliografice
de Zenovie Cârlugea

Acum istoria lumii trece şi prin România
de Ştefan Vlăduţescu

Lumea lui April
de Daniela Firescu

Priorităţi interpretative
de Gabriel Coşoveanu

Poeme
de Gheorghe Vidican

Partituri poetice (I)
de Florea Miu

Poezie
de Mircea Bârsilă

Poezie
de Doina Pologea

Poezie
de Dumitru Chioaru

Poezie
de Ioan Lascu

B. Fundoianu – psalmistul vitalităţii
de Anca Tomoioagă

Poeme
de Ofelia Prodan

Aspectul structural-semiotic al poeziei*
de Virgil Diaconu

Dumnezeu joacă zaruri? (pariul lui Faust)
de Ion Militaru

Nuvele exemplare – imagine şi text
de Maria Tronea

Poeme
de Zoia Elena Deju

Poeme
de Diana Caragiu

Poeme
de Mircea M. Pop

Poeme
de Ion Georgescu

Palmaresul Festivalului International de Literatur㠄Tudor Arghezi” Ediţia XXXIII-a, 2013

Calendar al scriitorilor din Filiala Craiova a USR

Prezenţe literare româneşti în Franţa

Zilele poeziei în Olt

Premiile Filialei Sibiu a Uniunii Scriitorilor din România pe anul 2012

Poeme
de Paul Celan

© 2007 Revista Ramuri