Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Acum istoria lumii trece şi prin România

        de Ştefan Vlăduţescu

I. Succesul primei ediţii a cărţii profesorului George Cristian Maior, Noul aliat. Regândirea politicii de apărare a României la începutul secolului XXI (Bucureşti, Editura Rao, 2009), a determinat publicarea, la aceeaşi editură, a ediţiei a doua, adăugită (2012). Celor şase capitole (compuse din articole, studii, conferinţe şi analize de securitate elaborate între 2001 şi 2006) le-a fost adăugat un capitol despre apărarea antirachetă.

Spus direct, cartea arată că astăzi istoria lumii trece şi prin România. Odată cu accederea în NATO şi în Uniunea Europeană, ţara noastră se situează pe magistrale de decizie ce influenţează sau orientează istoria globală. Din radiografierea evoluţiilor durabile şi a transformărilor semnificative în mediul de securitate extern şi în câmpul de securitate intern ale României transpare profilul de nou aliat al ţării noastre.

Există oameni şi ţări care fac istoria şi există emergenţe care prin impredictibilitatea şi inexplicabilitatea lor acced în istorie în mod neaşteptat. Istoria este mersul lumii. Până la intrarea în NATO, România s-a situat pe afluenţi. Odată cu primirea în Alianţa Nord Atlantică şi apoi în Uniunea Europeană, ţara noastră a intrat pe cursul principal al istoriei lumii.

Dintotdeauna ne-am situat pe afluenţi şi am fost duşi de istorie. Pentru prima oară România este pe fluxul în care se forjează destinul umanităţii. Ţara noastră este noul aliat al actanţilor care edifică istoria. De aceea, aşa cum precizează George Cristian Maior, „valoarea aderării la Alianţa Nord-Atlantică rămâne unică în istoria României”, iar calitatea de nou aliat „ne-am asumat-o” cu drepturi şi obligaţii. Aceasta a făcut ca ţara noastră să devin㠄în mod real nu doar un factor de stabilitate regională (conform retoricii preaderare), ci şi unul din vectorii de construcţie a noii identităţi a NATO” (pp. 18-21).

II. Noul aliat este o carte de gândire strategică şi de viziune. Vasile Dâncu remarcă faptul că miezul cărţii îl alcătuieşte argumentarea c㠄în această lume postmodernă, în care ameninţările asimetrice sunt mult mai greu de controlat, se schimbă filosofia apărării”.

Aceasta include programatic „o viziune asupra relaţiilor internaţionale, o perspectivă asupra securităţii naţionale, dar şi o analiză a impactului acestor concepţii asupra viitorului forţelor armate şi a instituţiilor statului” (p. 17). Are două surse active temeinice: a) experienţa directă a autorului în discuţiile şi negocierile de aderare şi b) gândirea coerentă structurală, sistematizată a acestuia privind relaţiile de putere, diplomaţia, apărarea, securitatea statului, în general.

Modul de a procesa experienţele şi fenomenele arată o concepţie epistemologică solid㠄privind relaţiile internaţionale în secolul XXI”. Ca practică ştiinţifică, profesorul George Cristian Maior este, după cum se şi declară, „un adept al şcolii realiste, al relaţiilor de putere în lumea contemporană, dar cu o deschidere spre valenţele noi induse în teorie şi practică de curentele postmoderniste şi constructiviste”. Fundamentul concepţiei îl reprezintă ideea c㠄realităţile geopolitice actuale sunt rezultatul unei balanţe dintre puterea hard şi soft (în terminologia consacrată de Joseph Nye)” şi c㠄există o tranzacţionare continuă şi dinamică între elementele geopolitice, de putere, militare (realiste), şi cele diplomatice, morale, soft (postmoderne, de negociere şi asumare a rolurilor de construcţie de identităţi şi legitimitate politică a statului), între care trebuie identificate un echilibru, o balanţă potrivită care să asigure putere şi influenţa unui actor în relaţiile internaţionale”.

III. Pe acest fundament conceptual cartea aşază două tipuri de contribuţii: una teoretică şi alta de aplicare practică. Dacă primul capitol este într-o  măsură covârşitoare teoretic, celelalte şase sunt preponderent aplicative. Capitolul I („Două viziuni asupra provocărilor lumii internaţionale în secolul XXI – Robert Cooper şi Robert Kaplan”) şi Capitolul al IV-lea (”Apărarea antirachetă, doctrina nucleară a SUA şi percepţia ameninţărilor în secolul XXI”) sunt secţiunile excepţionale ale cărţii. Situăm această configuraţie sub inferenţa lui Albert Einstein cum c㠄teoria decide ce suntem în măsură să observăm”.

Constatările, observaţiile, dezbaterile analitice sunt fixate pe un postament teoretic robust. Piloni ai gândirii strategice realist-postmodernist-constructiviste expuse sunt consideraţi Robert Kaplan şi Robert Cooper. Aceştia au încredere în forţa gândirii strategice şi se apreciază c㠄sinteza” viziunilor lor „ar putea fi, până la urmă, cea mai bună cale spre o politică de securitate adecvată realităţilor secolului XXI” (p. 57). Analiza amănunţită a lucrării de tip realist a lui Robert Kaplan, Politici de război. De ce necesită conducerea politică un ethos păgân?, întăreşte convingerea c㠄din multe puncte de vedere, gândirea strategică pură se bazează pe realism”. De asemenea, evidenţiaz㠄valoarea utilizării realismului istoric pentru a ne ghida prin incertitudinile politicii internaţionale” (p. 48).

Articulaţia postmodernist-constructivistă a concepţiei susţinute este consolidată prin valorificarea ideaticii din lucrarea lui Robert Cooper Ordine şi Haos în secolul XXI. Cooper este „un reper intelectual pentru definirea sensului” direcţiilor „de gândire şi acţiune strategică legate de exprimarea” externă a României. (p. 47). Din inflexiunile viziunii lui Cooper se scoate în relief faptul c㠄politica externă tradiţională bazată pe raţiuni de stat” (…) „este înlocuită de o conştiinţă moral㔠(p. 37). În mediul realist îşi face loc o etică internaţională care obligă la dialog, comunicare şi negociere.

În Capitolul al IV-lea se precizează, mai întâi, că Nuclear Posture Review a preşedintelui Barack Obama este „bazată pe reducerea capacităţilor nucleare şi consolidarea celor de apărare antirachet㔠(p. 161). Abordarea aceasta „combină două tipuri de strategii”: este vorba, pe de o parte, de „descurajarea prin reprimare” (se reprimă adversarul prin recurgerea la arsenalul nuclear), iar, pe de alta, de „descurajarea prin negare” (se interceptează rachetele adversarului). Se clarifică faptul că în cazul celor două tipuri de descurajare funcţionează două logici strategice fundamental diferite. Prima logică a funcţionat circa 50 de ani în sistemul strategic „bipolar” din Războiul Rece, în care exista predictibilitate şi simetricitate. Atunci disuadarea nucleară era „unul din garanţii securităţii”. Accentuarea incertitudinilor de la început de mileniu a determinat o schimbare fundamentală a actorilor, a rolurilor şi a proceselor. Noua descurajare (asigurată prin BMD - Ballistic Missile Defense) este destinată unui alt tip de adversari, acei „adversari iraţionali şi asimetrici (…) care nu sunt «impresionaţi» sau «impresionabili» de riscul răspunsului SUA şi în cazul cărora frica de consecinţe nu poate funcţiona”: „nu poţi descuraja un terorist să lanseze un atac nuclear avertizându-l cu privire la riscul de a-i distruge ţara (…), tocmai pentru că acestuia nu-i pas㔠(pp. 163-164).

Subiectul temerilor Rusiei cu privire la amplasarea în România de elemente ale scutului antirachetă american şi, în general, cu privire la scutul antirachetă este abordat lămuritor într-un cadru computaţional. Se ştie că Rusia deţine „peste 1000 de încărcături nucleare pentru câteva sute de rachete balistice sofisticate”. Profesorul George Cristian Maior explicitează: „dacă toţi interceptorii americani şi-ar atinge ţinta în răspuns la atacuri ruseşti (…), succesul operaţiunii ar consta în, poate, sub o sută de rachete distruse – ceea ce nu înseamnă nimic faţă de cantitatea de rachete ruseşti”. Este un argument care explică de ce BMD se adresează nu Rusiei, ci unui stat paria, unei grupări teroriste etc.

În al treilea rând, se dă relevanţă faptului că actualul sistem antirachetă american „conferă sud-estului” Europei „şi, respectiv, teritoriului României un rol esenţial în protejarea Alianţei Nord Atlantice faţă de riscurile emergente” (p. 167).

IV. Aşa cum sesizează Remus Ioan Ştefureac (în Revista Română de Studii de Intelligence, 1-2/2009) „lucrarea lui George Maior este o demonstraţie intelectuală.” Avem deci de a face cu o carte gânditoare, cu un adevărat ghid de analiză geopolitică şi de intelligence. Aceasta este, totodată, o lectură plăcută şi stimulativă, incitantă mental, dar şi valoroasă ca perspectivă pragmatică, praxiologică şi aplicativă.

Nr. 06 / 2013
Premiile Uniunii Scriitorilor din România pe anul 2012

Comunicat USR

Versuri
de Gabriel Chifu

Din jurnal (1997)
de Gabriel Dimisianu

Pagini de jurnal (37)
de Gheorghe Grigurcu

Dintr-o haltă părăsită
de Cassian Maria Spiridon

Martorul incomod
de Adrian Popescu

De ce revin prietenii mei de altădată
de Nicolae Prelipceanu

Reflecţiile unei naturi contemplative
de Paul Aretzu

Un roman în graffiti
de Gabriela Gheorghişor

Absurdul şi crepuscularismul
de Ovidiu Ghidirmic

Plasa ochiului diabolic
de Ioana Dinulescu

Marin Preda. Repere biobibliografice
de Zenovie Cârlugea

Acum istoria lumii trece şi prin România
de Ştefan Vlăduţescu

Lumea lui April
de Daniela Firescu

Priorităţi interpretative
de Gabriel Coşoveanu

Poeme
de Gheorghe Vidican

Partituri poetice (I)
de Florea Miu

Poezie
de Mircea Bârsilă

Poezie
de Doina Pologea

Poezie
de Dumitru Chioaru

Poezie
de Ioan Lascu

B. Fundoianu – psalmistul vitalităţii
de Anca Tomoioagă

Poeme
de Ofelia Prodan

Aspectul structural-semiotic al poeziei*
de Virgil Diaconu

Dumnezeu joacă zaruri? (pariul lui Faust)
de Ion Militaru

Nuvele exemplare – imagine şi text
de Maria Tronea

Poeme
de Zoia Elena Deju

Poeme
de Diana Caragiu

Poeme
de Mircea M. Pop

Poeme
de Ion Georgescu

Palmaresul Festivalului International de Literatur㠄Tudor Arghezi” Ediţia XXXIII-a, 2013

Calendar al scriitorilor din Filiala Craiova a USR

Prezenţe literare româneşti în Franţa

Zilele poeziei în Olt

Premiile Filialei Sibiu a Uniunii Scriitorilor din România pe anul 2012

Poeme
de Paul Celan

© 2007 Revista Ramuri