Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Lumea lui April

        de Daniela Firescu

Clivaj de personalitate, psihoză, depresie şi  jurnalul depresiei, vise şi obsesii alcătuiesc tabelul de date al volumului La mine în cap  (Editura Cartea Românească, Bucureşti, 2013), debutul în proză al poetei Lavinia Bălulescu. Schema clasică: acţiune-ambianţă-actori este abandonată şi  reorientată conform criteriilor romanului poematic într-o meditaţie în proză, o aglomerare de metafore ale cotidianului, vise ale diurnului, limite şi posibilităţi ale feminităţii.  O stare de confuzie, dorinţe reprimate, nesiguranţă, anxietate, plictis şi mai ales conştientizarea extremă, înregistrarea-interpretarea detaliilor declanşează o criză a cotidianului: prezentul insuportabil, fără perspectivă, obsesia sfârşitului lumii. Eroina acestor încercări este Aprilie – nume simbol care ascunde natura duală, schimbătoare, a protagonistei. Dincolo de imaginea recurentă a primăverii, începutului, speranţei, aprilie e luna cea mai capricioasă din an, conform ethosului popular, „luna lui prier”, dar şi celui modern: April Fool’s, folavril, aprilie nebun. Exasperată de simulacrul de existenţă, mişcarea repetitivă a zilelor egale între ele (la birou, captivă între munţi de dosare şi acasă evadarea nostalgică în  S.F – Dosarele X), Aprilie alege să trăiască în lumi multilpe: Lumea 1, Lumea 2. Artificiul universului alternativ, varianta „la mine în cap” e importată din Being John Malkovich („În mintea lui John Malkovich“ – traducerea se pliază şi mai mult sintagmei romanului), însă apropierile se opresc aici, incursiunile sunt introspectiv-descriptive, fişe clinice în care naraţiunea curge la persoana întâi într-un pseudo-stream of consciousness, aglomerat de coşmaruri, utopii, contemplaţie pasivă.

Lumea 1, împărţită în două secţiuni, surprinde anatomia unei relaţii de iubire între începuturile şi sfârşitul ei, erodată de incertitudini şi insecuritate: „nu mă vrea, nu mă vrea, el nu mă vrea”, „ce-o să fie, ce-o să fie, îmi imaginez că viaţa va continua oricum”, şi „vreu să mă vezi, să mă vezi”. Pe fundalul acestor refrene îşi face apariţia femeia de pe tavan. După şocul iniţial, asimilarea este relativ lină, Aprilie proiectează asupra acesteia toate neîmplinirile proprii reale sau închipuite  („n-o să poată sări cu paraşuta, nici n-o să vadă cum e să zboare cu avionul”) şi îi imaginează un profil domestic prin care o umanizează, şi-o apropie, o face inofensivă.

Materializare a unei imagini dintr-un vis, femeia care locuieşte pe tavan devine din personaj intruziv şi disjunct, personaj liant între lumile lui Aprilie: „Femeia din tavan e la mine în cap şi invers”. Se produce un transfer de control şi după oarecare ezitări-tatonări, cele două se acomodeaz㠖 Aprilie intră de bunăvoie într-o aventura a hiperealităţii, într-o gară anonimă, spre o destinaţie necunoscută, o retragere în sine, în faţa pericolelor de tot felul culminând cu sfârşitul lumii. Între somn şi realitate se conturează o zonă tampon în care „lucrurile pot să continue”  în ciuda zăpezilor, îngheţului, potopului, unde în relaţia Aprilie-bărbatul necunoscut (posibil Tudor) ea are acces la lumea lui: „spre dimineaţă, după ce amândoi adormeam, deşi ni se părea că suntem încă treji, atunci, abia atunci eu intram în visul lui şi el în visul meu şi făceam diferite chestii pe care nu le mai ţineam minte apoi. (...) El era la mine în cap şi eu eram în capul lui.” Toate convulsiunile interioare au finalitate multipl㠖 subiectivizare, explorare de sine, decorticare, desprindere a straturilor/ măştilor, autore­flectare, dedublare şi mai ales transgresiune, libertate de mişcare între lumea localizat㠄la mine-n cap” şi lumile parale, posibile, infinite (Lumea 1, Lumea 2). Extinsele secvenţe digresiv-halucinatorii sunt întrerupte periodic de plonjări în trecut, rememorări ale unor momente din copilărie, şi continuând mişcarea de cuprindere-desprindere a tuturor învelişurilor, copilăria  e recuperată nu numai ca imagine paradisiacă, dar şi ca spaţiu al terorii şi spaimelor, şi al tuturor iluziilor: „Când o să mă fac mare o să trăiesc veşnic. Nu o să fiu niciodată bătrână, bolnavă, urâtă, mută sau surdă, n-o să fiu grasă, nici slabă, nici pistruiată şi nici n-o să am reumatism. (...) Îmi voi lăsa părul lung, îmi voi vopsi unghiile, îmi voi tăia rochiile şi o să mă dau cu negru pe la ochi.”

Surprinzătoare este viziunea din Lumea 2, situată consecutiv în plan temporar primelor secvnţe, observă o Aprilie maturizată, ordonată, coerentă, încercând să explice, să indice cauze, soluţii, să clarifice ambiguităţile. În contrast, a doua secţiune oferă versiunea femeii de pe tavan, deschizând din nou cercul interpretării, închis în secţiunea anterioară. Din poziţia ei privilegiată, de deasupra, perspectiva se lărgeşte, mozaicul narativ se reîntregeşte şi, deşi accesul ei este nemijlocit, invadează visele lui Aprilie, senzaţia deziluziei acoperă realitatea/ irealitatea: „noaptea, când intru în visele ei, e ca într-un oraş cu străzile goale (...), mi se face urât în visele ei de fiecare dată.”

Cu o scriitură alertă, o privire lucidă asupra unei lumi învinse, romanul lasă, totuşi, o impresie de experiment complicat savant şi steril, rezultat al unei exorcizări prin scris: „îmi aduc aminte orice amănunt al vieţii mele, retrăiesc o mie de filme. Am foarte multe cuvinte în mine. Îmi ies pe gât, pe nas, pe urechi.”

Nr. 06 / 2013
Premiile Uniunii Scriitorilor din România pe anul 2012

Comunicat USR

Versuri
de Gabriel Chifu

Din jurnal (1997)
de Gabriel Dimisianu

Pagini de jurnal (37)
de Gheorghe Grigurcu

Dintr-o haltă părăsită
de Cassian Maria Spiridon

Martorul incomod
de Adrian Popescu

De ce revin prietenii mei de altădată
de Nicolae Prelipceanu

Reflecţiile unei naturi contemplative
de Paul Aretzu

Un roman în graffiti
de Gabriela Gheorghişor

Absurdul şi crepuscularismul
de Ovidiu Ghidirmic

Plasa ochiului diabolic
de Ioana Dinulescu

Marin Preda. Repere biobibliografice
de Zenovie Cârlugea

Acum istoria lumii trece şi prin România
de Ştefan Vlăduţescu

Lumea lui April
de Daniela Firescu

Priorităţi interpretative
de Gabriel Coşoveanu

Poeme
de Gheorghe Vidican

Partituri poetice (I)
de Florea Miu

Poezie
de Mircea Bârsilă

Poezie
de Doina Pologea

Poezie
de Dumitru Chioaru

Poezie
de Ioan Lascu

B. Fundoianu – psalmistul vitalităţii
de Anca Tomoioagă

Poeme
de Ofelia Prodan

Aspectul structural-semiotic al poeziei*
de Virgil Diaconu

Dumnezeu joacă zaruri? (pariul lui Faust)
de Ion Militaru

Nuvele exemplare – imagine şi text
de Maria Tronea

Poeme
de Zoia Elena Deju

Poeme
de Diana Caragiu

Poeme
de Mircea M. Pop

Poeme
de Ion Georgescu

Palmaresul Festivalului International de Literatur㠄Tudor Arghezi” Ediţia XXXIII-a, 2013

Calendar al scriitorilor din Filiala Craiova a USR

Prezenţe literare româneşti în Franţa

Zilele poeziei în Olt

Premiile Filialei Sibiu a Uniunii Scriitorilor din România pe anul 2012

Poeme
de Paul Celan

© 2007 Revista Ramuri