Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Partituri poetice (I)

        de Florea Miu

Între direcţiile poetice de azi se înscrie şi
        expresia lirică a spiritului solitar, a refuzului înregimentării într-o grupare sau împărtăşirii vreunui deziderat comun. Solitudinea, ca stare, generează singularitate în plan creator, configurând întoarcerea spre sine, spre necunoscutul lăuntric. Calea spre singurătatea interioară este, funciarmente, iluminată de gândul poetic – semnul existenţei armonice într-o realitate dizarmonică precum cea de acum. Modul în care ni se dezvăluie această nespusă experienţă defineşte un tip sau altul de scriitură, dar, în esenţă, aceeaşi atitudine, oricât de diferite ar părea opţiunile rostirii poetice.

Am regăsit, cu toată bucuria, câteva dintre accentele grave ale „anti-poemelor” lui Iulian Caragea în volumul Biciclistul sălbatic, apărut la Editura Tracus Arte în 2012. «Stihi-urile» sale – cum îşi denumeşte autorul propriile texte – reflectă o stare de „râsu-plânsu”, de umor înlăcrimat, mai ceva decât în „zgoandele soresciene”. Ele privesc prin crăpăturile fiinţei însingurate, pentru a face să se zărească un strop din lumina dinăuntru. Ceea ce se vede, însă, nu este deloc încântător, astfel încât viziunile auctoriale devin de-a dreptul sumbre: „o silă nesfârşită/ de mine însumi// m-am prins furând din/ buzunarele proprii // pe aici e un umor/ de criminali” (un cazan numit românia). Gunoaiele, beţivii, cârciumile, gările murdare şi animaţia asurzitoare sporesc mizeria cotidiană şi întunecă firavele deschideri afective: „Prin oraş se-nvârtejesc bulboane,/ butoaie şi crâşme ridică în al lunii / flash.// Vreun beţiv mântuit de fulger,/ izbit în amintiri pică./ Maşinile devin instantaneu gheţari.// Împleticit în silă şi milă trec mai departe./ Strada aceasta nu are moarte./ Toate amintirile lui mă dor.// Ce bine se murează sentimentele-n alcool !” (rămâne-va, îngheţat, tablou cu gumă de şters).

Stratul socio-uman sordid până la pestilenţial („cocioabe gudronate şi/ cu hornuri maţ de porc// oamenii salam rânced ori/ flacoane farmaceutice”) acoperă, de fapt, o impresionantă trăire, o lume dureros răsfrântă în sensibilitatea «biciclistului sălbatic» care îşi înăbuşă strigătul repliindu-se înapoia tăcerilor sale atât de elocvente: „A murit mama mea/ Dar eu încă îi aud/ lacrimile -/ plânge deasupra mea,/ în această zi cu soare/ când merg pe bicicletă/ şi norii lumii îmi şterg faţa” (biciclistul sălbatic). Nici evadarea în universul boem nu poate să vindece rana solitudinii, sentimentul sfâşietor că existenţa este o boală necruţătoare, un cancer pe traseul tăcerii primordiale: „cât am iubit eu/ paradisurile artificiale/ bodegile mici/ cu jucătorii de şah/ şi piesele pline cu băutură/ jerpeliţii de ţară/ cu tălpile pline de câmpie/ scandalurile/ cu Dumnezeu// (între două boli -/ una socială / alta naturală)// cât am iubit eu/ micile bodegi// râsul-danţ de/ pomi înfloriţi/ pe ulicioara natală// (...)// hâc ! înţelegi?// restu-i huiet de trenuri prelung// (...)// tăcere/ înspre care sânger” („linia de bere”). Discursul este frânt, eliptic precum în bacovienele „scântei galbene”, aria cuvântării este schiţată grotesc, a neputinţă de dialogare, de comunicare, chiar şi în stanţele sentimentale în care se prefigurează adânci nostalgii după ceva ce parcă n-a existat niciodată: „Ninge în biserica fără acoperiş / şi peste patul aflat pe câmp./ Se sting ecouri de jazz./ În femei de abur roz/ ceasuri asfinţesc, de la un timp.// Atât de singur! Promisiunea seminţelor e povară. / În pămât ţi-i milă să recazi./ Cer blând, albastru, uitat de var㔠(nu mai trăiesc pe furiş).

Discret, stingher, cu alură urmuziană sfidând absurdul cel de toate zilele, Iulian Caragea se transcrie pe sine în memorabile secvenţe de poezie contemporană.

Din cu totul alt orizont simbolic şi mai ales metaforic vine Sitarul străveziu de Dumitru Toma, o carte apărută la editura craioveană Aius în 2013, reunind ipostaze lirice pillatiene, încă mirosind a pământul uimirii ce le-a iscat. Sunt versuri de factură tradiţionalistă, de o simplitate şi sinceritate care nu se mai poartă astăzi, mărturisind apetenţa pentru îndelugă şi descriptivă contemplaţie întru descifrarea eternului mister al lumii („Câte colţuri are lumea/ Se pierd toate în mister”). Spaţialitatea evocată în aceste pagini se umple de ecouri tainice, pe care autorul încearcă să le surprindă în cuvinte: „Lasă-mi aripa să scrie / Pe cerneala de deasupra, / Cât nămolul de sub glie/ Peste timp răstoarnă cupa” (Pe cerneala de deasupra).

Coloristica acestor pasteluri este dată de natura frustă şi bogat ornamentată a percepţiei elementarului ce declanşează fiorul exclamativ – reacţie firească, de altfel, la cei care ştiu să resimtă din plin miracolul naturistic invocat în poeme ca Iarba încurcă miresme albastre, Câmpia e jocul, Vine din cer şi altele. Jocul de imagini potenţează unele momente de spus doar în şoaptă („Se făcea că tu erai/ Cum se prinde pânza-n scai/ Şi urzeai departe Raiul,/ Tu păianjenul, eu scaiul”), iar derularea temporală accentuează reflecţia: „Aş muri să stai de-o parte/  Ca să-mi fie mai uşor/ Să te tencui într-o carte/ Strângând timpul în fuior”. Desigur, o „partitur㔠ce nu exprimă scripturalitatea actuală, dar care poate fi regăsită în multe căutări ale contemporanilor ce încă nu au uitat limpezimea izvoarelor.

 

Nr. 06 / 2013
Premiile Uniunii Scriitorilor din România pe anul 2012

Comunicat USR

Versuri
de Gabriel Chifu

Din jurnal (1997)
de Gabriel Dimisianu

Pagini de jurnal (37)
de Gheorghe Grigurcu

Dintr-o haltă părăsită
de Cassian Maria Spiridon

Martorul incomod
de Adrian Popescu

De ce revin prietenii mei de altădată
de Nicolae Prelipceanu

Reflecţiile unei naturi contemplative
de Paul Aretzu

Un roman în graffiti
de Gabriela Gheorghişor

Absurdul şi crepuscularismul
de Ovidiu Ghidirmic

Plasa ochiului diabolic
de Ioana Dinulescu

Marin Preda. Repere biobibliografice
de Zenovie Cârlugea

Acum istoria lumii trece şi prin România
de Ştefan Vlăduţescu

Lumea lui April
de Daniela Firescu

Priorităţi interpretative
de Gabriel Coşoveanu

Poeme
de Gheorghe Vidican

Partituri poetice (I)
de Florea Miu

Poezie
de Mircea Bârsilă

Poezie
de Doina Pologea

Poezie
de Dumitru Chioaru

Poezie
de Ioan Lascu

B. Fundoianu – psalmistul vitalităţii
de Anca Tomoioagă

Poeme
de Ofelia Prodan

Aspectul structural-semiotic al poeziei*
de Virgil Diaconu

Dumnezeu joacă zaruri? (pariul lui Faust)
de Ion Militaru

Nuvele exemplare – imagine şi text
de Maria Tronea

Poeme
de Zoia Elena Deju

Poeme
de Diana Caragiu

Poeme
de Mircea M. Pop

Poeme
de Ion Georgescu

Palmaresul Festivalului International de Literatur㠄Tudor Arghezi” Ediţia XXXIII-a, 2013

Calendar al scriitorilor din Filiala Craiova a USR

Prezenţe literare româneşti în Franţa

Zilele poeziei în Olt

Premiile Filialei Sibiu a Uniunii Scriitorilor din România pe anul 2012

Poeme
de Paul Celan

© 2007 Revista Ramuri