Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Poezie

        de Mircea Bârsilă

Scrisoare

(1976)

Prin sat nimic nou, tot cum ştii, astăzi ultima zi

din februarie fulguie de zăpadă, pe la soru-ta Gica

e bine,

ei şi-au cumpărat o maşină Dacia,

una albă ca laptele, Petrişor conduce bine fiind calm,

de data aceasta Steluţa a fătat trei iezi

încă îi mai ţinem, peste noapte, în casă,

tu cum o duci cu şcoala? să ai grijă

să nu cumva să răceşti sau să te faci de râs pe acolo,

îţi trimitem, deocamdată, o sută de lei,

între timp fulguiala s-a înteţit,

am auzit că unchiu’ de la Imoasa

–  pe care l-a tăiat trenu’ – trage să moară,

saracu’ de el

şi-a făcut – din două burlane de sob㠖 picioare

pentru  a fi tot în frunte şi pe lumea cealaltă,

mugurii au planuri frumoase cu pomii,

din păcate nu ne slăbeşte de două săptămâni gerul,

asta e situaţia, vezi cum

cheltuieşti banii şi să te comporţi aşa cum vi se cere.

 

 

Înserări  de toamnă

A te obişnui cu sensul propriei vieţi

aşa cum te obişnuieşti cu fumăraia din crâşmă,

în mohorâtele seri ale toamnei,          

unde bărbaţii discută, beau, trag din ţigări şi pleacă, 

de fiecare dată, mai furioşi decât au venit,

 

sau cu obiectele dintr-o cameră de hotel

– dulapul, veioza, perdeaua, cuvertura, oglinda – , 

cu întreaga ei configuraţie şi, respectiv,

cu ceea ce zăreşti de la fereastră: o stradă, un turn,

o grădină

sau câte-o fată plutind pe rotile, uşoară, ireală, străvezie.

 

A izbuti să-l vezi pe Dumnezeu

în vatmanul – cu mustăţi şi şapcă de benzinar –

în timp ce coboară, furios, din tramvai

pentru a-l  reconecta

la sursa electrică a celor două fire de sus.

 

A dori să fii iubit de-o femeie atât de mult

încât să se viseze, mereu,

preschimbată într-o leoaică tânără

ce desenează figura îmblânzitorului ei pe nisip

şi pe care, după aceea, o mângîie,

evlavioasă. O linge. O spală. O sfinţeşte.

 

Iluzii.  Vise. Utopii. Arăm şi semănăm

cu boabe de grâu,

o coajă uscat㠖 şi tot mai subţire – de pâine.

 

Basm

Lui Cezar Baltag, in memoriam

Unde şi unde o văduvă încă tânără. Unde şi unde

o baltă,

un pod, o ruină. Vine, adusă de vânt, o pasăre

şi-ţi dăruieşte o cărticică neagră,

iar după aceea începe să cânte – aşezată, în apropiere,

pe-o creangă.

Vine dinspre miazănoapte un cal şarg, înaripat,

şi-ţi cere să cauţi, printre lucrurile magice

din urechile lui, o năframă. Unde şi unde o vamă

unde doarme un şarpe, unul cu o stea sclipitoare

în frunte –

şi câte-un lan de cânepă verde

unde stau ascunşi, în timpul zilei, îngeri,

de parcă lanul de cânepă ar fi o biserică. Încotro?

te întreabă, mirat, aliorul. Încotro?

te  întreabă omagul,

păpădia, ţintaura şi urzicile rele, drăcuindu-se mereu

între ele.

Ai grijă să nu ţi se fure năframa când dormi:

te sfătuiesc, întristate, floricelele căzute, în timpul

nopţii, din pomi. Ai grijă să nu uiţi să citeşti,

cu glas tare, din carte,

când vei simţi că ţi-e teamă să mergi mai departe.

Din sfânta cărticică,

întâlnind o femeie – una foarte frumoasă, dar care

te aşteaptă jumulind o găină pestriţă. Unde şi unde

o vamă unde doarme un şarpe.

Unde şi unde un deal – unde se roteşte o pajură.

 

Scrisoare către Sfântul Pavel

,,Când eram copil,

vorbeam ca un copil, simţeam ca un copil, gândeam

ca un copil, dar când  m-am făcut mare

am lepădat ce era copilăresc’’. Am trădat-o pe mama,

spre a mă lăsa biciuit de femei cu biciuşca lor de miere.

Dintr-un arbore ce-şi înfigea rădăcina în cer

                              am ajuns un copac răsucit, noduros,

un copac răsărit din ţărână.

Un alt chip  – unul de pământ, pământiu –

îmi apare înainte când mă privesc în oglindă:

                                            un călător venit de departe

şi căruia nu-i cunosc înţelesul graiului.

                               Eram copil şi simţeam ca un copil.

Eram copil şi gândeam ca un copil. Şi iată-mă, acuma,

aidoma celui rămas, în miezul iernii, fără casă,

aidoma  celui rămas, în miezul iernii,

                                                   fără încălţări de iarnă,

într-o luncaviţă închiriată de câteva mâţe sălbatice 

sau într-o ţară unde străinii  

                           sunt alungaţi de locuitorii ei, cu pietre. 

Îmi este tulburată inima înlăuntrul meu

de copac noduros.

                                    Îmi este mâhnit duhul în mine

cum într-un copac răsărit din ţărână,

                                           într-un loc plin de gunoaie,

şi mă gândesc

la tot ce-am lepădat cum la o pierdere nespus de mare.

 

Ochii de pe aripile fluturilor

De ce mai vine omul pe lume, dacă trebuie să plece,

atât de repede, înapoi?

Văd cu ochii de pe aripile fluturilor, de mai multă vreme,

şi aud cu scorbura tot mai adâncă a unui plop.

 

De ce mai vine omul pe lume:

doar pentru frumuseţea – aproape mistic㠖

                                                            a câtorva primăveri,

doar pentru câteva amenzi, pe care este mai bine

să le plăteşti în 24 de ore,

şi nişte petreceri cu lăutari şi femei în haine de gală?

 

Cât mai am eu de scris?

Cât mai am eu de trăit?

De aceste întrebări

este însoţită peste tot nepotolita mea sete de viaţă.

 

O pulbere negativă, eretică, o cenuşă nebună

vor ajunge, negrele stări, într-o zi, 

pe care le trăiesc la gândul absurdei întoarceri

în pământ. În ţărâna din care am fost zidiţi. 

 

În mod sigur,

dacă ar fi fost să fiu, pe aici, un cocoş,

întregul sat

ar fi băltit, zile de-a rândul, în sânge,

după tăierea mea, pe butucul de lemn, cu toporul.

 

Crinul din mâna ei

Într-o duminică s-a stins mama

şi tot într-o duminică am văzut, pentru întâia dată,

un cerb – unul cu pielea de pe gât jupuit㠖

în piscul încă verde al existenţei mele: Realitate.

 

Ruşinoasa lucrare a bărbatului asupra femeii,

ruşinoasa lor comuniune sub acelaşi cearşaf: Realitate.

 

Un mort ce se plânge, de trei ani, în mormânt,

din pricina picioarelor:

de ce nu-i mai sunt de ajutor

şi de ce îl dor în continuare, când plouă?: Realitate.

 

Şi fetele chicotind mereu, din te miri ce,

cât este ziua de lungă,

şi care, aflate la ciclu, umplu, de trei ori pe zi,

cuva toaletei 

cu sânge şi tampoane de vată: Realitate.

 

Un cârd de bâtlani în preajma unui lac îngheţat.

Un bordel în care se aud ţipete.

 

Ia spune-mi, Realitate – dar să fii sinceră! –

de ce te prefaci într-o umbră, adesea: o umbră

ce-mi sparge, noaptea, târziu, geamul, 

şi care, ajunsă astfel în odaia în care dorm,

îşi ţine, un deget pe buze,

iar crinul acela din mâna ei seamănă cu o sabie.

 

Nr. 06 / 2013
Premiile Uniunii Scriitorilor din România pe anul 2012

Comunicat USR

Versuri
de Gabriel Chifu

Din jurnal (1997)
de Gabriel Dimisianu

Pagini de jurnal (37)
de Gheorghe Grigurcu

Dintr-o haltă părăsită
de Cassian Maria Spiridon

Martorul incomod
de Adrian Popescu

De ce revin prietenii mei de altădată
de Nicolae Prelipceanu

Reflecţiile unei naturi contemplative
de Paul Aretzu

Un roman în graffiti
de Gabriela Gheorghişor

Absurdul şi crepuscularismul
de Ovidiu Ghidirmic

Plasa ochiului diabolic
de Ioana Dinulescu

Marin Preda. Repere biobibliografice
de Zenovie Cârlugea

Acum istoria lumii trece şi prin România
de Ştefan Vlăduţescu

Lumea lui April
de Daniela Firescu

Priorităţi interpretative
de Gabriel Coşoveanu

Poeme
de Gheorghe Vidican

Partituri poetice (I)
de Florea Miu

Poezie
de Mircea Bârsilă

Poezie
de Doina Pologea

Poezie
de Dumitru Chioaru

Poezie
de Ioan Lascu

B. Fundoianu – psalmistul vitalităţii
de Anca Tomoioagă

Poeme
de Ofelia Prodan

Aspectul structural-semiotic al poeziei*
de Virgil Diaconu

Dumnezeu joacă zaruri? (pariul lui Faust)
de Ion Militaru

Nuvele exemplare – imagine şi text
de Maria Tronea

Poeme
de Zoia Elena Deju

Poeme
de Diana Caragiu

Poeme
de Mircea M. Pop

Poeme
de Ion Georgescu

Palmaresul Festivalului International de Literatur㠄Tudor Arghezi” Ediţia XXXIII-a, 2013

Calendar al scriitorilor din Filiala Craiova a USR

Prezenţe literare româneşti în Franţa

Zilele poeziei în Olt

Premiile Filialei Sibiu a Uniunii Scriitorilor din România pe anul 2012

Poeme
de Paul Celan

© 2007 Revista Ramuri