Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Poezie

        de Doina Pologea

vânt albăstrui

 

„mi-am pus deoparte/ mări şi oceane (…) picătură după  picătur㓠(Anton  Jurebie)

 

am strâns cerul cu apele de deasupra lui

stea cu stea

în noptiera mea

 

am strâns marea cu nemărginirea ei

val cu val

într-un pahar, pe masa mea

 

vor veni zile cu vânt albăstrui

în care veţi zice:

ce e cu praful  strâns pe o foiţă

de pe noptiera ta?

ce e cu paharul puţin umezit

de pe masa ta?

fel de fel de  lucruri de prisos

renunţă  la ele!

 

dar atunci eu

care am crezut în acestea

cine voi fi?

 

Pieta

fiindcă a existat o clipă

în care jertfindu-Te pe cruce

Maica Te-a privit

şi un trandafir cu petale roşii roşii

în inima ei

şi-a aprins jarul

 

de foc, petalele acelea

peste inimile noastre

le scutură, Doamne

şi dă-ne un strop

din tăria ei de granit

când ne privim la rându-ne copiii

 

pe care născându-i în acest timp şi loc

i-am jertfit

 

hublou

de sus cade-un sărut: ce întâmplare!

alături, călătorul ce-a rămas

singur pe mare

 

un pescăruş cu aripa de sare

el, doar, încearcă poate-o mângâiere

apropiind albastra depărtare

 

şi-n peisajul în care fiinţele n-au nume

desfăşurat în faţa lui precum o carte

o literă dacă se-ndură, se iveşte

nu-i literă, ci un năpraznic ochi de peşte

 

deschis, hubloul speranţei. cum ar intra în cer

bărbatul intră în noaptea profundă care vine

-mătase şi izvor de stele gânditoare-

şi nici un drum în faţa lui pe mare

 

 

parcă ai semăna cu cineva

trenul

sub roţile căruia

am fost strivit

se uită la mine mirat şi zice:

parcă ai semăna cu cineva.

semeni cu nimicul. cum

pretinzi că ai fost strivit

sub roţile mele

tu, care nici nu exişti?

 

floarea Minunii

un rug aprins în faţă răsărind:

numai desculţ, oarecând

Moise, a stat, a văzut, a cules

floarea Minunii

 

descalţă-Te, suflete, şi lasă-ţi sinele

în prag, stai, vezi, culege

 

o floare  aprins㠖 dragostea Ta

pe rugul Minunii

când lună, soare, stelele  toate

îţi vor fi nunii

 

ştiuta  grădină

grădina Ghetsimani

nu-i doar ştiuta  grădină din Carte

ea e atat de aproape de noi

şi atât de departe

 

un perete de sticl㠖 atât

ne desparte

 

sărutul lui Iuda e şi aici şi acolo:

acolo se petrece în clară lumină

aici – fără martori , cu obloanele trase

şi buzunare mişcând arginţi în tăcere deplină

 

acolo-i uleiul, acolo plânsul

şi lacrima căinţei se-ntâmplă

 

aici se tace cu faţa-n amurg

când oamenii care suie Golgota

umăr lângă umăr, în şiruri, îşi poartă

rănile-împurpurând

lanţurile care li se-aşază din mers

pe mâini

pe picioare

la tâmplă

 

ucenicii plânsului

plânge Maica Domnului în icoana ei

într-o biserică uitată de lume

vrăbiile vin şi-i sorb lacrimile

 

plânsul acela nu se aude

fiindcă lumea vuieşte

 

ori de câte ori plânge

Măicuţa într-o biserică

prind râurile să se zbuciume

spărgându-se în cascade

mările se-nvolburează

oceanele clocotesc  înspumate

iar  broaştele  ţin  isonul

orăcăind şi  ele cât pot ca s-acopere

hărmălaia

 

lumea nu are nevoie

de un zgomot în plus

 

 

de-aceea în biserica uitată de lume

vin doar vrăbiuţele şi tac

vin vrăbiuţele şi tac

 

Nr. 06 / 2013
Premiile Uniunii Scriitorilor din România pe anul 2012

Comunicat USR

Versuri
de Gabriel Chifu

Din jurnal (1997)
de Gabriel Dimisianu

Pagini de jurnal (37)
de Gheorghe Grigurcu

Dintr-o haltă părăsită
de Cassian Maria Spiridon

Martorul incomod
de Adrian Popescu

De ce revin prietenii mei de altădată
de Nicolae Prelipceanu

Reflecţiile unei naturi contemplative
de Paul Aretzu

Un roman în graffiti
de Gabriela Gheorghişor

Absurdul şi crepuscularismul
de Ovidiu Ghidirmic

Plasa ochiului diabolic
de Ioana Dinulescu

Marin Preda. Repere biobibliografice
de Zenovie Cârlugea

Acum istoria lumii trece şi prin România
de Ştefan Vlăduţescu

Lumea lui April
de Daniela Firescu

Priorităţi interpretative
de Gabriel Coşoveanu

Poeme
de Gheorghe Vidican

Partituri poetice (I)
de Florea Miu

Poezie
de Mircea Bârsilă

Poezie
de Doina Pologea

Poezie
de Dumitru Chioaru

Poezie
de Ioan Lascu

B. Fundoianu – psalmistul vitalităţii
de Anca Tomoioagă

Poeme
de Ofelia Prodan

Aspectul structural-semiotic al poeziei*
de Virgil Diaconu

Dumnezeu joacă zaruri? (pariul lui Faust)
de Ion Militaru

Nuvele exemplare – imagine şi text
de Maria Tronea

Poeme
de Zoia Elena Deju

Poeme
de Diana Caragiu

Poeme
de Mircea M. Pop

Poeme
de Ion Georgescu

Palmaresul Festivalului International de Literatur㠄Tudor Arghezi” Ediţia XXXIII-a, 2013

Calendar al scriitorilor din Filiala Craiova a USR

Prezenţe literare româneşti în Franţa

Zilele poeziei în Olt

Premiile Filialei Sibiu a Uniunii Scriitorilor din România pe anul 2012

Poeme
de Paul Celan

© 2007 Revista Ramuri