Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Poezie

        de Dumitru Chioaru

MĂRUL OPRIT

În camera plină cu cărţi

îmi amintesc versurile lui Borges:

„eu îmi închipuisem paradisul

în chipul unei biblioteci enorme” –

nimic nu se mişcă în jur

doar mîna mea luînd

cîte o carte din raft

ca şi cum aş culege un măr –

într-un colţ al tavanului

tainic îşi întinde pînza

un negru păianjen

– nu sînt singur aici –

păianjenul îmi împînzeşte privirea

(voi orbi ca Borges!)

sau poate eu sînt păianjenul

care-şi ţese lumea din litere?

un Robinson naufragiat

pe o insulă de hîrtie pe care

totul s-a scris –

mîna mi se retrage speriată

de veşnicia cărţilor necitite

ca un blestem al mărului oprit

în gîtul lui Adam.

                       

UN ALBUM DE ANATOMIE

Un album de anatomie

a corpului uman

stă deschis pe măsuţă alături

de o vază cu flori imortele

şi cana de cafea  acoperită

c-un şervet alb de pînză

– picătură de dezgust faţă de lumea

ca parodie a artei! –

peste imaginile organelor de carne

s-a aşternut praful

(sau cenuşă?)

îl şterg uşor cu şervetul

ca şi cum eu însumi aş face

o baie rituală rememorîndu-mi

fiecare celulă înmuiată în sînge

pînă noaptea trupului îmi pare

cerul înstelat –

scutur şervetul de praf tresărind

în faţa scheletului întipărit

adînc în pînza lui.

 

PARIS DE SEARĂ

Pe cheiul Senei privind în valuri

mă regăsesc cărunt şi-ncercănat

– arunc o piatră să-mi dizolv prezenţa –

turist prin visul meu de-o viaţă

am bătut la pas grădini şi bulevarde

vrăjit de catedrale şi muzee

 şi recules la cafea pe-o teras㠖

parcă aş trăi altă viaţă

printre poeţi şi pictori blestemaţi

să guste nemurirea-n cafenele

şi să-şi sfîrşească zilele în Sena –

dar un refuz îmi dă tîrcoale:

nu voi muri-n Paris pe-o zi cu ploaie

răstălmăcesc un vers mai trist ca niciodată

în poemul meu atît de zadarnic

– am pierdut şi vecernia de la Notre Dame –

buchiniştii încuie cărţi vechi în lăzi de tablă

pe Sena se luminează vapoare

cu pasageri gălăgioşi – poeţii

dorm duşi în Montparnasse şi în Montmartre

mă uit în palma mea de om din Est:

picuri de ploaie strălucesc pe liniile ei subţiri

 se şterg ca nişte graniţe din minte –

 e prea tîrziu, Paris,

pentr-un absent al vieţii?

 

Nr. 06 / 2013
Premiile Uniunii Scriitorilor din România pe anul 2012

Comunicat USR

Versuri
de Gabriel Chifu

Din jurnal (1997)
de Gabriel Dimisianu

Pagini de jurnal (37)
de Gheorghe Grigurcu

Dintr-o haltă părăsită
de Cassian Maria Spiridon

Martorul incomod
de Adrian Popescu

De ce revin prietenii mei de altădată
de Nicolae Prelipceanu

Reflecţiile unei naturi contemplative
de Paul Aretzu

Un roman în graffiti
de Gabriela Gheorghişor

Absurdul şi crepuscularismul
de Ovidiu Ghidirmic

Plasa ochiului diabolic
de Ioana Dinulescu

Marin Preda. Repere biobibliografice
de Zenovie Cârlugea

Acum istoria lumii trece şi prin România
de Ştefan Vlăduţescu

Lumea lui April
de Daniela Firescu

Priorităţi interpretative
de Gabriel Coşoveanu

Poeme
de Gheorghe Vidican

Partituri poetice (I)
de Florea Miu

Poezie
de Mircea Bârsilă

Poezie
de Doina Pologea

Poezie
de Dumitru Chioaru

Poezie
de Ioan Lascu

B. Fundoianu – psalmistul vitalităţii
de Anca Tomoioagă

Poeme
de Ofelia Prodan

Aspectul structural-semiotic al poeziei*
de Virgil Diaconu

Dumnezeu joacă zaruri? (pariul lui Faust)
de Ion Militaru

Nuvele exemplare – imagine şi text
de Maria Tronea

Poeme
de Zoia Elena Deju

Poeme
de Diana Caragiu

Poeme
de Mircea M. Pop

Poeme
de Ion Georgescu

Palmaresul Festivalului International de Literatur㠄Tudor Arghezi” Ediţia XXXIII-a, 2013

Calendar al scriitorilor din Filiala Craiova a USR

Prezenţe literare româneşti în Franţa

Zilele poeziei în Olt

Premiile Filialei Sibiu a Uniunii Scriitorilor din România pe anul 2012

Poeme
de Paul Celan

© 2007 Revista Ramuri