Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Poezie

        de Ioan Lascu

CU OCHII ÎNCĂ DESCHIŞI

Norii veneau pe jos spre muntele roşu.

Era ploaie şi o mică întunecime

în ochii unui copil.

Zările coborau.

Păsările rămase mergeau

şi ele pe jos

pe sub burţile norilor.

De jur împrejur până departe

se cobora şi tăcerea.

Era o pregătire pentru final,

parcă pentru moarte.

Şi când copiii vorbeau

ei între ei, sau cu norii,

sau cu păsările,

cuvintele erau înecate în pâslă,

în zăpezile anilor nevăzuţi,

din viitor,

din marginea existenţei,

în adânc, în adâncuri,

în negru şi galben,

în humus, în nisipuri, în lut.

 

VUIETUL ANILOR ASCUNŞI

Zburau norii peste case.

Se-auzea vuietul lumii. Ce ierni!

Iernile venea şi treceau.

Vuietul lumii se-auzea – 

era ca la-nceput –

toate se auzeau.

Unii ziceau că bătăile inimii

se auzeau.

Gândurile nu cântau.

Nici pasările.

Doar vuietul iernilor

care veneau şi treceau.

Era un cântec

al dusului de pe lume.

Serile norii se opreau

pe sub ferestre, printre vreascuri.

Să treacă voiau

peste pădurile care nu mai erau.

Nici iernile nu mai erau.

Doar trecerea,

ca pădurile în vreascuri treceau.

Peste inimile din case treceau.

Trecând, răsăreau.

Ca neaua verde în pridvorul

morţii răsăreau.

Cântau şi răsăreau.

De cântecul lor lumile vuiau.

 

Nr. 06 / 2013
Premiile Uniunii Scriitorilor din România pe anul 2012

Comunicat USR

Versuri
de Gabriel Chifu

Din jurnal (1997)
de Gabriel Dimisianu

Pagini de jurnal (37)
de Gheorghe Grigurcu

Dintr-o haltă părăsită
de Cassian Maria Spiridon

Martorul incomod
de Adrian Popescu

De ce revin prietenii mei de altădată
de Nicolae Prelipceanu

Reflecţiile unei naturi contemplative
de Paul Aretzu

Un roman în graffiti
de Gabriela Gheorghişor

Absurdul şi crepuscularismul
de Ovidiu Ghidirmic

Plasa ochiului diabolic
de Ioana Dinulescu

Marin Preda. Repere biobibliografice
de Zenovie Cârlugea

Acum istoria lumii trece şi prin România
de Ştefan Vlăduţescu

Lumea lui April
de Daniela Firescu

Priorităţi interpretative
de Gabriel Coşoveanu

Poeme
de Gheorghe Vidican

Partituri poetice (I)
de Florea Miu

Poezie
de Mircea Bârsilă

Poezie
de Doina Pologea

Poezie
de Dumitru Chioaru

Poezie
de Ioan Lascu

B. Fundoianu – psalmistul vitalităţii
de Anca Tomoioagă

Poeme
de Ofelia Prodan

Aspectul structural-semiotic al poeziei*
de Virgil Diaconu

Dumnezeu joacă zaruri? (pariul lui Faust)
de Ion Militaru

Nuvele exemplare – imagine şi text
de Maria Tronea

Poeme
de Zoia Elena Deju

Poeme
de Diana Caragiu

Poeme
de Mircea M. Pop

Poeme
de Ion Georgescu

Palmaresul Festivalului International de Literatur㠄Tudor Arghezi” Ediţia XXXIII-a, 2013

Calendar al scriitorilor din Filiala Craiova a USR

Prezenţe literare româneşti în Franţa

Zilele poeziei în Olt

Premiile Filialei Sibiu a Uniunii Scriitorilor din România pe anul 2012

Poeme
de Paul Celan

© 2007 Revista Ramuri