Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Nuvele exemplare – imagine şi text

        de Maria Tronea

La 400 de ani de la apariţie, Nuvelele exemplare ale lui Cervantes ne îmbie la o nouă lectură. Sub semnul solar al „roţii”, inspirat de simbolica numărului doisprezece, ales cu tainică ştiinţă de autor pentru a sugera intertextualitatea internă a operei sale, armonia sa. Cele douăsprezece nuvele cervantine marchează centrul, fiind învestite în acelaşi timp cu valoarea de speculum, vădită şi prin oglindirea chipului nemuritor în Prolog către cititor: „acesta pe  care-l vezi aici, cu faţa prelungă, cu părul castaniu, fruntea netedă şi nestânjenită, cu ochii veseli şi nasul coroiat, deşi bine proporţionat, cu barba de argint, dar care, cu nici douăzeci de ani în urmă, era de aur, mustăţile mari, gura mică, dinţii nici mărunţi, nici crescuţi, deoarece n-are decât şase, şi aceştia în stare proastă şi într-o şi mai proastă aşezare, fiindcă nu-şi răspund unii altora; trupul nici prea-prea, nici foarte-foarte, nici mare, nici mic, culoarea vie, mai degrabă albă decât smeadă, adus niţel de spate şi nu tocmai sprinten de picior; aceasta e, zic, înfăţişarea autorului Galateei şi a lui Don Quijote de la Mancha şi-a aceluia care-a făcut Călătoria la Parnas, după modelul celei a lui Cesare Caporali Peruginul şi alte opere ce umblă creanga pe aici şi poate fără numele stăpânului lor; se numeşte îndeobşte, don Miguel de Cervantes Saavedra.” (Traducere din limba spaniolă de Sorin Mărculescu, Polirom, 2001).

Interacţiunea nuvelelor, reflectarea lor reciprocă, simbolul circular sunt anunţate dealtfel în Prolog, prin referirea la jocul de biliard. O altă imagine evidenţiată în Prolog este aceea a „rodului gustos”, metaforă a învăţămintelor transmise de autor, care justifică valoarea de «exemplum» a nuvelelor sale. Imaginea „rodului” este prezentă şi în nuvela Colocviul câinilor. În această nuvelă apare şi imaginea «jocului de popice».

Imaginea dominantă a Nuvelelor exemplare este însă cea a labirintului, văzut de unii cercetători (Cf. M. Baquero Gayanes) şi ca principiu structurant al nuvelelor cervantine. Eroii lui Cervantes sunt nişte pelerini, rătăcirile lor iniţiatice trimiţând spre Ulise sau spre modelul alchimistului. Un pelerin exemplar în acest sens este El licenciado Vidriera (Licenţiatul Sticloanţă), protagonistul nuvelei cu acest nume. Tomás Rodaja, pe care doi cavaleri studenţi îl găsesc adormit sub un copac, în apropiere de Salamanca, va fi ajutat de binefăcătorii săi să studieze la vestita universitate din acest oraş. După opt ani de studii strălucite, pleacă într-o lungă călătorie, convins fiind c㠄lungile pribegii îi fac înţelepţi pe oameni”.  Citatul va fi reluat, uşor modificat, în Colocviul câinilor: „umblatul prin lume şi legătura cu tot felul de inşi îi înţelepţeşte pe oameni.” Circulaţia acestor «loci similes» este o dovadă a recurenţei motivului labirintului în nuvele, dar şi o dovadă a unităţii operei cervantine. „Căutarea” îl apropie pe  Tomás de eroii romanelor cavalereşti pe care îi imită Don Quijote, dar şi de Don Qujote însuşi. Motivul „nebuniei” este un alt argument al apropierii dintre cele două personaje. Tomás îşi va pierde temporar minţile, muşcând dintr-o gutuie toledană, farmec de dragoste, dar şi imagine-simbol a motivului cunoaşterii prin echivalarea cu mărul adamic. Fructul interzis îi este oferit de „o morisc㔠în oraşul Salamanca, unde protagonistul se întoarce, confirmând circularitatea traseului iniţiatic.

În „nebunia” sa, Tomás se crede a fi din sticlă: „Nefericitul îşi închipuia că era făcut în întregime din sticlă şi, datorită acestei  închipuiri, când se apropia cineva de el, scotea strigăte grozave, cerând şi implorând cu vorbe şi temeiuri potrivite să nu vină lângă el, deoarece l-ar putea sparge, fiindcă aievea şi adevărat, el nu era aidoma celorlalţi oameni, ci cu totul şi cu totul din sticlă, din cap până-n picioare.” Şi astfel Tomás va fi poreclit Sticloanţă. El îşi păstrează însă inteligenţa, dovadă fiind răspunsurile cu miez date mulţimii care îl hărţuieşte. „Roata” sorţii face ca Tomás Rodaja să se vindece şi să înceapă a profesa ca avocat, sub numele de Licenţiatul Rueda, în loc de Rodaja („rotiţă”). Dezamăgit de viaţa de la curte, pleacă în Flandra, luând calea armelor şi „lăsând la moarte faimă de soldat cuminte şi foarte viteaz.”

În nuvelele sale, Cervantes excelează atât prin arta narativă, cât şi prin plasticitatea imagistică. Pentru a ilustra harul său de portretist, ne mărginim la un singur exemplu, Ilustra rândăşiţă: „E tare ca o marmură şi sălbatică precum o ţărancă din Sayago şi înţepătoare ca o urzică; are însă un boi ca o zi de Paşti şi o faţă de an nou; pe un obraz are soarele şi pe celălalt luna, unul îi e plămădit din trandafiri şi celălalt din garoafe şi-n amândoi are şi crini, şi iasomie.”

Un element definitoriu al nuvelelor lui Cervantes este şi intertextualitatea, ce trimite spre scriitori ca Boccaccio, Homer, Ovidius, Juvenal, Horaţiu, Apuleius, Petrarca, Ariosto, Shakespeare etc.

Trebuie să mentionăm faptul că şi intertextul cervantin este prezent la mari scriitori. Preţioasa, graţioasa dansatoare din nuvela ?igăncuşa, îl va inspira pe Victor Hugo în creionarea Esmeraldei din Notre-Dame de Paris. Pornind de la acelaşi personaj , Lorca va scrie poemul Preciosa şi vântul: „Luna ei de pergament izbind/ Preciosa-apare/ pe-o potecă năpădită de leandri şi cristale...”

LŽHomme de verre (Omul de sticlă), textul lui Paul Valéry, inclus în Caiete, este inspirat de Licenţiatul Sticloanţă, exprimând aspiraţia spre oglindire şi transparenţă: „Îmi sunt, îmi răspund, mă reflectez şi mă răsfrâng în infinitul oglinzilor – sunt de sticlă.” Miguel Unamuno va fi văzut în Sticloanţă, strălucitul licenţiat de la Salamanca, un alter-ego. El îi va aduce un omagiu lui Cervantes, ilustrul înaintaş, scriind Trei nuvele exemplare şi un Prolog.

 

Nr. 06 / 2013
Premiile Uniunii Scriitorilor din România pe anul 2012

Comunicat USR

Versuri
de Gabriel Chifu

Din jurnal (1997)
de Gabriel Dimisianu

Pagini de jurnal (37)
de Gheorghe Grigurcu

Dintr-o haltă părăsită
de Cassian Maria Spiridon

Martorul incomod
de Adrian Popescu

De ce revin prietenii mei de altădată
de Nicolae Prelipceanu

Reflecţiile unei naturi contemplative
de Paul Aretzu

Un roman în graffiti
de Gabriela Gheorghişor

Absurdul şi crepuscularismul
de Ovidiu Ghidirmic

Plasa ochiului diabolic
de Ioana Dinulescu

Marin Preda. Repere biobibliografice
de Zenovie Cârlugea

Acum istoria lumii trece şi prin România
de Ştefan Vlăduţescu

Lumea lui April
de Daniela Firescu

Priorităţi interpretative
de Gabriel Coşoveanu

Poeme
de Gheorghe Vidican

Partituri poetice (I)
de Florea Miu

Poezie
de Mircea Bârsilă

Poezie
de Doina Pologea

Poezie
de Dumitru Chioaru

Poezie
de Ioan Lascu

B. Fundoianu – psalmistul vitalităţii
de Anca Tomoioagă

Poeme
de Ofelia Prodan

Aspectul structural-semiotic al poeziei*
de Virgil Diaconu

Dumnezeu joacă zaruri? (pariul lui Faust)
de Ion Militaru

Nuvele exemplare – imagine şi text
de Maria Tronea

Poeme
de Zoia Elena Deju

Poeme
de Diana Caragiu

Poeme
de Mircea M. Pop

Poeme
de Ion Georgescu

Palmaresul Festivalului International de Literatur㠄Tudor Arghezi” Ediţia XXXIII-a, 2013

Calendar al scriitorilor din Filiala Craiova a USR

Prezenţe literare româneşti în Franţa

Zilele poeziei în Olt

Premiile Filialei Sibiu a Uniunii Scriitorilor din România pe anul 2012

Poeme
de Paul Celan

© 2007 Revista Ramuri