Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Poeme

        de Zoia Elena Deju

 în pridvorul pleoapei

de parcă ai întâmpina

Răsăritul

mărgăritar pe muchea

amiezii –

 

jos

în ferigile văii

un copil cu ochii

atârnaţi

de vulturul zânatic

şi rotitor

 

în pridvorul pleoapei

un dor de livadă

coaptă (amintire

şesoasă) şi stele de  mare

 

dor de întoarcere

la capăt de lume

râul îşi pierde

glasul –

zăpezile devin

plutitoare

primitoare e  marea

oceanul generos

 

un dor de întoarcere

scăldat în solstiţiul

liliachiu

 

cu limpezimea

cu limpezimea

amurgului

pe faţă (câtă

dezmărginire!)

întreb poemul de ce surâde

şi îngerul

de pe umărul drept

mă alintă

 

în cifrul de aici

lumina de dincolo

 

panoramă

de aici se poate vedea

până departe în suflet

şi în desişul de semne

al marelui zodiac

 

prin spărtura

cometei

şesurile neantului

şi până departe

potecuţa  pe care ai venit

şi ţărmul

în care te aşteaptă

ca o salvare

cumpăna fântânii

 

în susurul pleoapei

în zbaterea candelei

 

iluminări de zăpezi

autumnale ofrande

arcuiesc gânduri

înstrugurate

o brumă stelară

în iluminări

de zăpezi –

 

acolo

lângă tâmpla

bisericuţei

adăstând

în pulsul grăbit

al rugăciunii

 

flori arctice

fagure ceruit

în livada arsă

şi zvon de nămetică

întâmpinare

 

pe  dâra violetă

de nelinişte

dau în pârg

florile arctice

final scăpărând

la zile mari

într-o spectaculoasă

chită de fragi

 

viziune

taur ridicat

din praf

poemul îşi scutură

coama –

 

din horbote de dimineţi

înrourate

se-alege

Înaripatul

 

văd totul

din văluritul lan

de secară

cu luna-n tălpi

şi stelele-n palmă

 

în chilia sufletului

ca într-o chilie

a sufletului

poemul sporea

în taină

în cartea deschisă

la pagina 13

adormiţii în joia cea mare

ca iarba din pajişti

înaintea cosaşilor

 

mirări

tăcerea se naşte

din mirare

şi dispare în ea -

cu ea începe

răsăritul din ape

asfinţitul (amiază

în baltă de sânge!)

 

ingenue chipuri

din poze –

fericiri şi mirări

 neofite

o viaţă de probă

sau de împrumut

Nr. 06 / 2013
Premiile Uniunii Scriitorilor din România pe anul 2012

Comunicat USR

Versuri
de Gabriel Chifu

Din jurnal (1997)
de Gabriel Dimisianu

Pagini de jurnal (37)
de Gheorghe Grigurcu

Dintr-o haltă părăsită
de Cassian Maria Spiridon

Martorul incomod
de Adrian Popescu

De ce revin prietenii mei de altădată
de Nicolae Prelipceanu

Reflecţiile unei naturi contemplative
de Paul Aretzu

Un roman în graffiti
de Gabriela Gheorghişor

Absurdul şi crepuscularismul
de Ovidiu Ghidirmic

Plasa ochiului diabolic
de Ioana Dinulescu

Marin Preda. Repere biobibliografice
de Zenovie Cârlugea

Acum istoria lumii trece şi prin România
de Ştefan Vlăduţescu

Lumea lui April
de Daniela Firescu

Priorităţi interpretative
de Gabriel Coşoveanu

Poeme
de Gheorghe Vidican

Partituri poetice (I)
de Florea Miu

Poezie
de Mircea Bârsilă

Poezie
de Doina Pologea

Poezie
de Dumitru Chioaru

Poezie
de Ioan Lascu

B. Fundoianu – psalmistul vitalităţii
de Anca Tomoioagă

Poeme
de Ofelia Prodan

Aspectul structural-semiotic al poeziei*
de Virgil Diaconu

Dumnezeu joacă zaruri? (pariul lui Faust)
de Ion Militaru

Nuvele exemplare – imagine şi text
de Maria Tronea

Poeme
de Zoia Elena Deju

Poeme
de Diana Caragiu

Poeme
de Mircea M. Pop

Poeme
de Ion Georgescu

Palmaresul Festivalului International de Literatur㠄Tudor Arghezi” Ediţia XXXIII-a, 2013

Calendar al scriitorilor din Filiala Craiova a USR

Prezenţe literare româneşti în Franţa

Zilele poeziei în Olt

Premiile Filialei Sibiu a Uniunii Scriitorilor din România pe anul 2012

Poeme
de Paul Celan

© 2007 Revista Ramuri