Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Poeme

        de Ion Georgescu

Geneză

Mă vreau, a zis la-nceput Dumnezeu,

Într-un colţ de aleasă grădină,

Dar nu sunt nici flori, nici fire de iarbă,

Nici colţuri de stele să scapere-n tină

Un strop de lumină.

Se-ntreba,

De unde să vină

Stoluri de păsări pe zări

Şi norii mereu călători?

Îşi zicea, Sunt singur cu Mine, doar Eu,

E atât de urât, e aşa de-ntuneric

În haosul acesta al Meu!

Mă gândesc mereu la frumos

Şi visez neîncetat armonii

Acum la-nceput, în vremea dintâi.

N-am mamă, n-am tată

Şi încă n-am fiu,

Pământul stă-n beznă, e gol şi pustiu.

Mă mişc agitat peste ape,

Nestăvilita lumină, în sufletul Meu

Cu greu mai încape.

Dar iată, din Cerul în care

Se nasc melodii din marele cânt,

O smulg şi-o arunc cu putere.

Pe-ntinsul şi asprul pământ.

Prea blândă Lumină, prea crudă Lumină,

Făptură cerească, din Mine te-am rupt,

Cu mine împreună vei fi,

În veci de vecii,

Mereu şi mereu curgătoare

Din nesecate izvoare!

 

Aşteptarea la barieră

E o barieră

ce spune – ca orice barier㠖

opreşte trecerea

peste lunga şi sclipitoarea

cale ferată ce vine de undeva

şi undeva se opreşte şi fără odihnă

se-ntoarce, precum inima călătorilor,

la înaripate şi tandre chemări

răscolite prin pietrişul prundişurilor

de neprevăzutul destin.

Tulburătoare aşteptare la barieră,

trec fulgerătoare luminile trenurilor

înfruntând nopţi şi zile purtătoare de timp

înfricoşat de găurile negre flămânde;

trec clipe albastre fugare,

lanţ de adâncimi şi de piscuri de gheaţă,

barierele stau în calea călătorului nărăvaş,

semnalul orb amestecă totul

în marele şi golul nimic.

 

Stă scurt şi şoptit bariera,

Clipind uneori dintr-o stea.

 

Moara părăsită

Îmbătrânită într-un

cot de râu înverzit de alge,

lacome alge, înghiţitoare de linişte,

mătasea broaştei dansând sub

ramuri de sălcii plângătoare uitate de ani,

mândră cândva, moara părăsită

stă la sfat cu umbra morarului surd.

Pe-nserat, le place să spună duios

taine înfăşurate-n uitare şi vis

despre povara sacilor gemând de grăunţe

prefăcute în pulberea Căii Lactee.

 

Nişte lilieci

agăţaţi de grinzile podului întunecat –

ciorchini înaripaţi, ascunşi

în păienjenişul albit de făina de odinioar㠖

îl aşteaptă somnoroşi pe Alphonse Daudet

să le citească iar din „Lettres de mon moulin“.

 

Prin galerii antice subterane,

câţiva şobolani înfometaţi şi orbi

târăsc firul Ariadnei fără sfârşit

visând lumina pierdută etern;

nu mai cred în poveştile colorate,

poate doar în istoria caprei lu’ moş Savin,

mâncată de lup de dorul libertăţii

şi în planul ascuns al emigrării forţate

când umbra morarului surd,

scuturând luleaua de cireş,

iese pe înserat în pragul vremii tocite

căutând în zare carele trase de boi

şi sacii lor grei prăvălind boabe de aur

în gura înfometată mereu

a zmeului cu dinţi de oţel.

 

Drum cu pulbere

Drum ce începe

cu pasul dintâi către larg,

drum ce se termină în alt pas

sau visător în alt gând,

gândul drumului scurs

fără zgomot în mare clepsidră,

sufocat de colb, beat de soare,

nesfârşitul drum, destin călător

până în inima roşie a orizontului

pe care nimeni nu l-a prins în laţ,

legănat în apus de roze amăgiri

şi ademenitoare nostalgii.

 

Drum răscolit

de picioare desculţe,

nenumărate picioare înecate

în pulberea gălbuie irizată

de lumina sfinţilor călători către rai,

măcinată de potcoavele cailor,

de oştirea turmelor înfometate mereu,

de roţile carelor cântând hodorogit;

încotro, călătorule, unde

ţi-e dorul rămas fără semn

prin ierburi înflorite cândva?

hai înainte! dar unde

e-acel înainte prin pulberea caldă?

 

Cu pasul voinic, cu pas ostenit,

cu gândul agăţat de punctele cardinale,

cu visul pus într-o veche desagă,

oriunde se poate porni către zări,

spre albastre zări de credinţă;

înainte, în oricare grai

cu un singur pas se porneşte

oriunde te-aşteaptă lumina din far

ducând spre un vârf de Carpaţi,

spre coliba magică din preerie a unchiului Tom,

spre iarba mojicului din stepa cazahă,

către oriunde tot înainte se cheamă,

cu pasul, cu visul, cu gândul,

călătorule, pe drumuri cu pulbere!

 

 

Nr. 06 / 2013
Premiile Uniunii Scriitorilor din România pe anul 2012

Comunicat USR

Versuri
de Gabriel Chifu

Din jurnal (1997)
de Gabriel Dimisianu

Pagini de jurnal (37)
de Gheorghe Grigurcu

Dintr-o haltă părăsită
de Cassian Maria Spiridon

Martorul incomod
de Adrian Popescu

De ce revin prietenii mei de altădată
de Nicolae Prelipceanu

Reflecţiile unei naturi contemplative
de Paul Aretzu

Un roman în graffiti
de Gabriela Gheorghişor

Absurdul şi crepuscularismul
de Ovidiu Ghidirmic

Plasa ochiului diabolic
de Ioana Dinulescu

Marin Preda. Repere biobibliografice
de Zenovie Cârlugea

Acum istoria lumii trece şi prin România
de Ştefan Vlăduţescu

Lumea lui April
de Daniela Firescu

Priorităţi interpretative
de Gabriel Coşoveanu

Poeme
de Gheorghe Vidican

Partituri poetice (I)
de Florea Miu

Poezie
de Mircea Bârsilă

Poezie
de Doina Pologea

Poezie
de Dumitru Chioaru

Poezie
de Ioan Lascu

B. Fundoianu – psalmistul vitalităţii
de Anca Tomoioagă

Poeme
de Ofelia Prodan

Aspectul structural-semiotic al poeziei*
de Virgil Diaconu

Dumnezeu joacă zaruri? (pariul lui Faust)
de Ion Militaru

Nuvele exemplare – imagine şi text
de Maria Tronea

Poeme
de Zoia Elena Deju

Poeme
de Diana Caragiu

Poeme
de Mircea M. Pop

Poeme
de Ion Georgescu

Palmaresul Festivalului International de Literatur㠄Tudor Arghezi” Ediţia XXXIII-a, 2013

Calendar al scriitorilor din Filiala Craiova a USR

Prezenţe literare româneşti în Franţa

Zilele poeziei în Olt

Premiile Filialei Sibiu a Uniunii Scriitorilor din România pe anul 2012

Poeme
de Paul Celan

© 2007 Revista Ramuri