Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Şedinţa Consiliului U.S.R. şi a Comitetului Director

        

Joi, 27 martie 2014, a avut loc şedinţa Consiliului Uniunii Scriitorilor din România. Ordinea de zi a fost deschisă de Raportul Comisiei de Cenzori privind execuţia bugetară la data de 31 decembrie 2013. S-a propus desemnarea unei persoane însărcinate să urmărească încasarea taxei de timbru literar. De asemenea, s-au propus măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii la Casa Scriitorilor de la Neptun. În lipsa unei situaţii clare a veniturilor U.S.R., dată fiind finalizarea proceselor privind evacuarea iminentă a societăţii care a închiriat Casa Vernescu,  s-a făcut o estimare a bugetului pe anul în curs, un proiect deocamdată nesigur. A urmat informarea privind activitatea U.S.R. în perioada ianuarie – martie 2014, cu proiectele care au fost realizate, prin sponsorizări, fără a se cheltui nimic din fondurile U.S.R.  Membrii Consiliului au fost informaţi asupra demersurilor legislative pentru subvenţionarea revistelor literare şi amendamentele la Legea timbrului cultural, precum şi asupra altor proiecte ale U.S.R.,  care, de asemenea, vor fi finanţate din sponsorizări.

Vineri, 28 martie 2014, în sala Filialei U.S.R. Timişoara, a avut loc şedinţa Comitetului Director al U.S.R., care a discutat demersurile legislative iniţiate de deputaţi şi senatori în favoarea revistelor literare, execuţia bugetară pe anul 2013, precum şi proiectele realizate şi cele în curs de realizare prin sponsorizări. S-a discutat o cerere de închiriere a Casei Vernescu, ce va fi eliberată în curând de către societatea care a închiriat-o anul trecut, în urma proceselor pe care U.S.R. i le-a intentat pentru neplata chiriei pe mai multe luni. În ceea ce priveşte dosarele de primire în U.S.R., s-a hotărât ca în dosarele de primire sau titularizare să fie luate în considerare şi cronicile literare ale unor critici recunoscuţi ca profe­sionişti, chiar dacă acestea nu sunt publicate în revistele principale de cultură din ţară.

 

© 2007 Revista Ramuri