Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Cărţi primite la redacţie

        


Mihai Amaradia, poeme pentru cutia ta poştală, Ed. Brumar, Timişoara, 2012

Cristian George Abrebenel, Paşaport pentru zile de ceremonie, Ed. Brumar,
      Timişoara, 2012

Ioan Dumitru Denciu, Creştinătate, Ed. Editgraph, Buzău, 2013

Doina Pologea, Omul care şi-a pierdut numele, Ed. Tipo Moldova, Iaşi, 2014

Teodor Preda, Dincolo de transparenţe, Ed. Tipo Moldova, Iaşi, 2014

Cătălin Ghiţă, Proza de teroare în literatura română, Ed. Aius, Craiova, 2014

Cătălin Ghiţă, Demiurgul din Londra. Introducere în poetica lui William Blake, Institutul

European, Iaşi, 2014

Cătălin Davidescu, ARTitudini Studii·Interpretări·Cronici·Recenzii·Interviuri 1981-2013
        Ed. Aius, 2014

Alexandra Ciocârlie, În dialog cu anticii, Ed. Cartea Românească, 2014

Virgil Todeasă, surâsurile realului, Prefaţă de Aurel Pantea, Ed. BrumaR, Timişoara, 2013

Marian Dragomir, Versuri cu vino-ncoace,  Ed. Tracus Arte, Bucureşti, 2014

© 2007 Revista Ramuri