Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Ion D. Sîrbu – posteritate şi postumitate

        

În jurul acestor doi termeni s-au iscat mici discuţii şi nu în mod nejustificat. Dacă prin „posteritate” se înţelege un „şir de persoane care au aceeaşi descendenţ㔠sau „şirul generaţiilor viitoare”, tot astfel cuvântului i se atribuie şi sensurile generice de „viitor” sau de „nemurire”, „imortalitate”. Pe de altă parte, al doilea termen, „postumitate”, nu are sensuri foarte diferite. În afară de acela care priveşte cronologia membrilor unei familii (şi care, în română, se foloseşte mai rar), sensul acceptat de toată lumea se referă la ceea ce iese la lumin㠄după moartea unui scriitor”, în primul rând în ce priveşte „opera lui”. Aşadar, nu e greşit nici dacă ne referim la „viitorul”/ „nemurirea” operei lui Ion D. Sîrbu, nici la „opera apărută după moarte”, dar şi la receptarea …postumă a celei… antume. Am tras, cum se zice, spuza pe turtă!

Ca să ajungem unde ţintim, vom consemna realizarea, în zilele de 11 şi 12 iunie, la Petrila, a proiectului literar cu tema Ion D. Sîrbu – posteritatea scriitorului: 95 de ani de la naştere si 25 de ani de la moarte. Pentru necunoscători, menţionăm că scriitorul care a trăit ultimii 25 de ani ai vieţii la Craiova s-a născut la 28 iunie 1919 la Petrila şi s-a stins din viaţă la 17 septembrie 1989, în cetatea Băniei. Iniţial manifestările au fost programate a se derula în zilele de 27 şi 28 iunie 2014, dar, din motive ocupaţionale ale sponsorului, ele au fost amânate cu două săptămâni. Apropo de sponsor, acesta a fost, ca şi în alte rânduri, Fundaţia Cultural㠄Rosa multiflora” (preşedinte Costel Avram) şi nu a precupeţit nici un efort, material şi moral, pentru bunul mers al întâmplărilor literare ce au avut loc la Casa de Cultur㠄Ladislau Schmidt” din oraşul minier de pe Jiul de Est, Petrila, cum am spus şi cum bine se ştie, locul naşterii lui Ion D. Sîrbu.

În cele două zile de manifestări a avut loc o lansare de carte: a fost vorba de Ion D. Sîrbu aşa cum a fost. Convorbiri despre Gary de Ioan Lascu. Această a doua carte a lui Ioan Lascu despre Ion D. Sîrbu a apărut la Editura „Ramuri”, fiind sponsorizată tot de generoasa Fundaţie „Rosa multiflora”. Lansarea a fost precedată de un recital de poezie dedicat lui Ion D. Sîrbu şi susţinut de poeţii prezenţi la manifestare. Cartea a fost prezentată de scriitorii Ionel Buşe şi Ion Hirghiduş. La ora 19,00 a primei zile, de asemenea a avut loc, în spaţiul expoziţional de la Galeria Fundaţiei Ianza-Art din Petroşani, vernisajul expoziţiei de artă plastică a Filialei Alba a Uniunii Artiştilor Plastici din România, în prezenţa lui Tiberiu Iacob-Ridzi, primarul municipiului Petroşani.

A doua zi a fost pus în operă Colocviul Naţional cu tema Ion D. Sîrbu – celebritate postumă şi/ sau valoare literară susţinut de scriitori, cercetători şi profesori universitari din Iaşi, Bucureşti, Piteşti, Craiova şi Valea Jiului, recte Cassian Maria Spiridon, Adi Cristi, Florin Iaru, Nicolae Oprea, Dumitru Augustin Doman, Ionel Buşe, Jean Băileşteanu, Ioan Lascu, Ion Hirghiduş şi Marian Boboc. Comunicările şi dezbaterile au deschis noi perspective asupra cercetării operei şi biografiei celui care a fost năstruşnicul şi originalul om şi scriitor Ion D. Sîrbu. Manifestările s-au încheiat cu un pelerinaj la Casa „Ion D. Sîrbu” aflată la câteva sute de metri de locul unde s-au desfăşurat manifestările. Aici participanţii la colocviu şi publicul dornic să afle cât mai multe despre această figură emblematică a Petrilei au avut prilejul de a viziona un foarte incitant slide-show despre Petrila şi rolul ei în spiritul şi în viaţa lui Gary, dar şi să cunoască originalul fond documentar care s-a încropit deja despre el în acel loc. Aici a avut un rol deloc neînsemnat cunoscutul grafician şi umorist Ion Barbu, cel care se ocupă, fiind dedicat trup şi suflet, de Casa „Ion D. Sîrbu” din Petrila. Cele două zile de manifestări au fost o reuşită care a prefaţat, după spusa unora dintre organizatori, ceea ce va marca, peste cinci ani, centenarul Ion D. Sîrbu. Şi apropo de organizatori, în afară de Fundaţia Cultural㠄Rosa multiflora” trebuie menţionaţi Uniunea Scriitorilor – Filiala Craiova, Facultatea de Litere a Universităţii craiovene, Cenaclul literar „Boema” din Petroşani. (I. Lascu)

© 2007 Revista Ramuri