Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Premiu pentru revista Ramuri

        

Luna aceasta, în zilele de 7 şi 8, la Brădiceni, în judeţul Gorj, a avut loc cea de a XVIII-a ediţie a prestigioasei manifestări literare Atelierul naţional de poezie „Serile de la Brădiceni”. Organizat, ca de obicei, de Biblioteca judeţean㠄Christian Tell” Gorj, Centrul judeţean al creaţiei populare şi autorităţile locale ale comunei Peştişani, atelierul a reunit aproape 30 de scriitori din Gorj şi din ţară.

Activităţile principale au fost şedinţa specială anuală a cenaclului „Serile de la Brădiceni”, acordarea premiilor naţionale şi premiilor speciale, precum şi lansarea unor noi volume de poezie.

Premiul naţional pentru poezie a revenit la această ediţie poetului bucureştean Nicolae Tzone, iar premiul naţional pentru critica poeziei a fost obţinut de poeta prahoveană Viorica Răduţă. De cele trei premii speciale s-au bucurat poeţii Vasile Vasilescu, Ştefan Melancu şi Spiridon Popescu.

În acest context, un premiu special – acordat de exigentul juriu condus de criticul Gheorghe Grigurcu şi aplaudat de cei prezenţi – a fost cel acordat Revistei Ramuri, pentru promovarea criticii literare în reviste naţionale.

Manifestarea s-a încheiat cu lansarea cărţilor Supliment de existenţă (Spiridon Popescu), Urmuz & Tudor Arghezi (Ion Trancău), Din Văianu la Toronto (Ion Gociu), Aşteptând să înflorească magnolia (Ion Căpruciu) şi Pasărea măiastră (Ion Popescu-Brădiceni).

© 2007 Revista Ramuri