Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Comunicate U.S.R.

        

Reunit în şedinţă extraordinară luni 14 septembrie 2015, Consiliul U.S.R. a votat întregirea Comisiei de Monitorizare, Suspendare şi Excludere: dl Daniel Cristea-Enache în locul dlui Nicolae Prelipceanu (retragere) şi dl Răzvan Voncu în locul dlui Ion Vartic (indisponibilitate). Consiliul USR a votat, de asemenea, propunerea ca dl Jean Văcărescu să devină Preşedinte interimar la Filiala Sibiu, în locul dnei Rita Chirian (demisie), propunerea ca dl Horia Gârbea să devină Preşedinte interimar la Filiala Bucureşti-Poezie, în locul dlui Dan Mircea Cipariu (suspendare) şi propunerea ca dl Radu F. Alexandru să devină Preşedinte interimar la Filiala Bucureşti-Dramaturgie.

Dl Aurel Maria Baros (Filiala Bucureşti-Proză) şi dl Horia Gârbea (Filiala Bucureşti-Poezie) se vor ocupa de organizarea Premiilor la Filialele din Bucureşti ale USR.

Reunit în şedinţă extraordinară luni 14 septembrie 2015, Consiliul U.S.R. a luat în discuţie acţiunea în justiţie a lui Cristian-Gheorghe Popescu, membru al Filialei Bucureşti-Poezie şi solicitarea de Intervenţie voluntară principală adresată de Dan Mircea Cipariu Judecătoriei sectorului 1 Bucureşti, prin care se cere să se dispună nulitatea absolută a prevederilor unor articole din Statutul U.S.R. Dan Mircea Cipariu este Preşedinte al Filialei Bucureşti-Poezie şi membru de drept în Consiliul U.S.R. şi în Comitetul Director al U.S.R., ales pe baza acestui Statut. De altfel, Dan Mircea Cipariu a făcut parte din Comisia de redactare a Statutului şi a fost cel care l-a propus Consiliului U.S.R. şi l-a şi votat în 2013. În aceste condiţii, la propunerea Comisiei de Monitorizare, Suspendare şi Excludere, Consiliul a hotărât prin vot suspendarea lui Dan Mircea Cipariu, pe durata desfăşurării procesului, din funcţia de Preşedinte al Filialei Bucureşti-Poezie şi pe cale de consecinţă din Consiliul U.S.R. şi din Comitetul Director al U.S.R. Acţiunea în justiţie a lui Dan Mircea Cipariu a fost considerată de Consiliul U.S.R. ca neavenită, cu atât mai mult cu cât ea relua o interpretare eronată a Statutului pe care Consiliul U.S.R. în şedinţa din 30 martie 2015 a respins-o ca neconformă cu legea, dându-i un avertisment lui Dan Mircea Cipariu.

© 2007 Revista Ramuri