Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Digestiv Cultural

        

„Râsul (Risus) are trei grade: 1. Şimbirea, carea fără nici o mutare a răsuflării, numai prin faţă voioasă se arata aşa: buza din sus rădicându-se, dinţii se rânjesc, obrazele se umflă si ochii strălucesc. 2. Râsul adevărat, sub acesta mutările mai nainte numite se arată mai bine, se face o însuflare afundă şi putearnică, pre care o urmează mai multe mici şi glăsuitoare răsuflări şi aşa îngustându-să crepetura glasului, bărbaţii dau sonu şi o iar muierile i şi e. Aicea peptul şi foalele se mişcă. 3. Râsul în cocote (cachinus) se zicea atuncea când însuflarea sunătoare cu răsuflări dease şi glăsuitoare se schimbă sub acest râs peptul şi foalele se lovesc, capul, mânele şi picioarele pentru împedecata răsuflare se mişcă...”

Pavel Vasici-Ungureanu, Antropologhia, Pesta,1830 apud. Eugen Negrici, Imanenţa literaturii, în vol. Expresivitatea involuntară, Bucureşti, Editura Universalia, 2000, p. 604.

Pavel Vasici-Ungureanu e cel dintâi doctor în medicină al Transilvaniei (1832) şi academician român (1879)

© 2007 Revista Ramuri