Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Poezii

        de Iulia David

***

Singurătatea mi-o explic

prin felul în care am dobândit-o

simplu într-o zi

în faţa lumii am avut revelaţia

izolării în trup

Câteodată ies şi mă apropii cu sfială de fiica mea

Vera vede în izbucnirile mele

spontaneitatea bucuriei

care este de o abstractă frumuseţe

Câteodată ţine o clipă

altădată ecoul ei e mult mai profund

Zile întregi întreţin

infidelitatea ei

şi nu reuşesc decât să mângâi

creştetul Verei

care mă acceptă oricum

***

Nu mă ocolesc frustrările

Nici grija celorlalţi

De-a umili poemul

Sunt zile sângeroase

patimi înfrânate

Oricine deschide o uşă

Se loveşte de un zid

Traumele nu se văd

Veselia e scutul

Ce apără agonia

Artistul perfect

Visele sunt tot mai rare

unghiurile tot mai strânse

dilemele s-au îmulţit

privirea percepe imagini tot mai şterse

orice mi-ai spune nu înţeleg

şi este aproape imposibil

să devin martorul întâmplărilor tale

cu toate acestea

mă simt cel mai fericit produs al lui Dumnezeu

discut liber în limbajul convenţional

pe autorul sculpturii din spatele meu

nu îl cunosc dar cred că el este

artistul perfect.

***

Lumea e de acord

Cu mutilarea, cu răsfăţul

Toţi îşi încrucişează braţele

şi servesc de zid

Sub un legământ statornic

şi fără perdea

se rostogolesc capete

Iarba se trezeşte, umple câmpul

respiră şi apoi moare

ca o pasăre rătăcită

Eu calc închipuind

umbra ei vrăjită

de soarele verii

Nu am în preajmă

decât râsul Verei

şi o mie de întrebări

fără răspuns

Ceas bun

Am crezut că pot

Împinge uşor paharul în gol

Răzvrătindu-mă

acum gestul îmi repugnă

mă trec fiorii

dar merg mai departe

Încerc să-mi amintesc

ultimul poem publicat atunci

(ne legasem pe viaţă

prin numele dat întâmplării)

Acum debarcaderul se pierde în ceaţă

n-am mai mers decât o singură dată acolo

lipsea ceva poate surâsul calm-melancolic

sau poate povestea în sine

nu mai era nimic

decât amintirea unui ceas bun

***

Îţi voi spune

că pot să nimeresc ţinta

că nu este deloc greu

să mă port cu delicateţe

şi să despic ideea în patru

pune-mă să folosesc

cele câteva cuvinte ca lama

unei săbii de toledo sau

arcul cu săgeţi de argint

şi vei înţelege de ce port

la mine arsenalul fabulos

de care toţi se tem

pentru că speranţa

s-a subţiat atât de mult

încât a devenit imaginea

unei muchii tăioase

şi graba asta nu-mi place deloc

pentru că am o vârstă

şi nu doresc să risc

aşteptând anotimpul următor

***

Un amalgam de idei contradictorii

şi nici o speranţă

nici un gest de onoare

mi se face lehamite de alergătură

toamna mă înconjoară

o răsfăţ ca pe mine însămi

citesc în Café Paris

o pagină de un autor necunoscut

care-mi place

(cu unele rezerve)

şi invoc punerea mea la zid

ceilalţi mă privesc cu invidie

ironia şi-o ascund

şi mârâie neauzit

străduindu-se să laude

felul în care deschid ferestrele

închizând bine uşile

***

Frumos ar fi să-ţi

abandonezi iluziile

să-ţi infirmi argumentele

şi să nu arunci

cu vorbe în vânt

(câte au mai rămas)

să-ţi explici eşecurile

şi să arzi cu nerăbdarea flăcării

atunci vei fi binecuvântat

în toate anotimpurile

şi numai câteodată înlocuit

cu sosia care se joacă cu visul

Simplă, gălăgios de tandră

Aventura începe cu dorinţa

Ea îţi induce tăria de-a percepe cuvântul

Ipocrizie a nopţii care doarme

În braţele noastre

Iar atunci răbdarea celorlalţi

Care nu vor ca tu

Să urli în sângele lor

şi să trânteşti cu viaţa ta

pe pragul altor uşi

se va spulbera

într-o discuţie liberă

cu îngerul tău şi vor înţelege

de ce a fost aşa şi nu altfel

***

Ziua iese în stradă

şi oferă promisiuni

o zi subţire ca prietenia

unei pisici solitare

închid uşa, arunc cheia

şi cobor

în stradă mă alătur celor ieşiţi

să pună ordine în dezordine

plimbarea o fac cu precauţia

celui devotat principiilor sale

liniştea e plină de nelinişti

promisiunile se lasă aşteptate

ca în ziua precedentă

numai de bine într-un rău necesar

 

 

Îţi aminteşti...

poetului Ilie Constantin

Îţi aminteşti orice

nu şi seara aceea

când am râs împreună cu alţii

asemenea nouă mânuitori de cuvinte

debarcaderul pustiu acum

ţi-ar putea aminti

dar e târziu să reconstitui ce ai pierdut

memoria e liberă să aleagă

acum am vorbit din nou

laconic discurs într-o cursă contracronometru

ce nu ne-am amintit

a fost tocmai seara aceea

şi ce puţin a lipsit

să negăm totul.

© 2007 Revista Ramuri