Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Poezii

        de Constantin M. Popa

Iarnă în Laval

Pentru Emma

Pe gheaţa impecabilă a patinoarului

încerci să faci piruete

aluneci prudent încordată

sub privirile mele orbite

de galaxia reclamelor luminoase

pluteşti pe apele perfide

închise în sine

te avânţi spre puncte nebăgate în seamă

cazi te ridici

la chemarea intersecţiilor ascunse

de cum îmi întorc privirea

o vulpe polară săgetează albul închipuirii

ne vom năpusti pe urmele ei

simţind frigul arenei

cum se înalţă spre marele cronometru

cu cifrele îngheţate

mai sunt atâtea de învăţat.

În vizită la părinţii lui Napoleon

Mi-a plăcut cum m-ai introdus în muzeu

„Domnul Carlo şi doamna Letizia”, ai spus

şi m-ai lăsat singur

îi vedeam chiar în casa lor

desigur în stil italian

cu acoperişul roşu din ţiglă

pereţii albi obloanele –

iluzie perfectă

şi chestia aia cu „o zi obişnuită”

m-a dat gata

domnul tocmai îşi scosese haina cu fireturi

şi faţă în faţă cu autoritara lui soţie

se pregătea să soarbă din ceaşca aurită

savurând aroma infuziei de iasomie

nu vorbeau dar păreau

că se ascultă unul pe altul

„Cum e vremea în Ajaccio?” „Soare cu dinţi”

oh, câte cuvinte se vor fi mutat

în galerii neştiute

câte lucruri interesante mi s-au ascuns

rămase în plicuri nedeschise

ideea este că paloarea gălbuie a cerii

ar mai trebui acoperită cu fard

Monsieur Grévin ocupat cu starurile

ultimelor ştiri mondene

i-a cam neglijat

aşa că rămân lângă ei

părinţi resemnaţi ce ne aşteptăm fiii

să vină în permisia de 100 de zile.

Biserica Neagră

Din turnul catedralei coboară urşii

ei simt vibraţii neauzite

ei simt armonia zidurilor înnegrite

fumul încrustat în piatră

este un bun conducător de sunete

urşii nu se tem

pentru că au urechile acordate

cu speciale răşini

precum se acordează naiul

cu ceară de albine

poate că asta îi îndeamnă

să se aşeze în bănci

în locul oamenilor

ca şi cum ne-ar trăi viaţa

poate că asta le dă curajul

să-şi întoarcă masivul trup

de la altar

aşteptând Fuga în Re minor de Bach.

Paradă

Pe rue Sainte-Catherine

carele alegorice străbat

rumoarea mulţimii ce sfidează

golul aşteptatelor străluciri

în contul vocaţiei fericirii

paznici vigilenţi ai viselor

soldaţii de lemn dansatorii de zumba

zânele şi lutin-ii înaintează

în ritmul tobelor

prin aburul străveziu al naivităţii

pe rue Sainte-Catherine

captivi ai tiranicelor mituri

copiii se vindecă de frigul îndoielii

chiar dacă renii sunt de carton

chiar dacă în jovialul Pčre Noël

îşi recunosc bunicii

ca să ajung la marginea erorilor

trebuie să sorb resemnarea

cum muntele încearcă

pe vârful limbii gustul câmpiei

mă voi întoarce în locurile în care

punctele cardinale se cheamă

puncte vulnerabile şi voi

recapitula zborul

aruncând lestul vieţii

odată cu cenuşa risipită peste fluviu.

Toamnă

Aleg liftul în locul scărilor

aşa cum limba clopotului de la

vechea biserică Harşu

abandonează bronzul

pentru plumbul toamnei

grăbit ies în ceaţa zilei

întâmpinat de confuzia bizară

a Podişorului

mă strecor prin mulţime

spre cafeneaua Zvon

urmărit încă de vibraţia

vorbelor grele de seară

multiplicare a părerilor despre mine

e prea grăbit prea nerăbdător

prea neîmpăcat cu ceea ce

i se întâmplă

prin fumul ţigărilor se insinuează

un acord muzical

da sunt nerăbdător

grăbit da să închid capacul

clavecinului bine temperat

mai bine întoarce foile partiturii

rosteşte îndemnul dublul meu

sau altcineva

cred că e o propunere serioasă.

Recompensă

Donator la Cité-de-la Santé

am primit setul de etichete

cu numele meu imprimat

lângă tradiţionalul far din nord

totul pe fondul albastru al întunericului

o noapte bună pentru naufragii

când paznicul doarme

uitând să aprindă lumina

doar câteva ferestre oarbe

şi valuri ce întind mâna

spre ţărmul stâncos

într-un gest echivoc

precum strigătul muribundului de la Urgenţe

Yay! I’am a fan.

Lacul Magog

A ascunde căderea soarelui

când printre solzii lui Memphré

se scurge lumina

este imposibil

monstrul marin îşi tăinuieşte apariţiile

stârnind fâlfâiri de duhuri

sub ape defilează

astrologii-căutători de mesaje

închise în sticlele

ce inundă plaja

aşteptându-şi destinatarii

ne încurcăm în întârzieri nesfârşite

ne mirăm de scurtarea timpului

lumina se tot scurge

fără să înţelegem că

marele şarpe

şi-a abandonat ispitita

şi ne întinde nouă mărul.

© 2007 Revista Ramuri