Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
De la Uniunea Scriitorilor

        

Reuniunile Comitetului Director și Consiliului U.S.R.

În zilele de 10 și 11 decembrie 2007, Comitetul Director al Uniunii Scriitorilor a ținut ședința sa lunară în filiala Alba-Hunedoara și s-a întîlnit cu membrii acestei filiale noi a USR. Membrii Comitetul Director au fost întîmpinați de domnii Aurel Pantea, președintele filialei Alba-Hunedoara și Ion Dumitrel, președintele Consiliului Județean Alba, susținător al filialei și promotor al înființării sale. Ședința comitetului a avut loc la sediul recent inaugurat al filialei în prezența membrilor USR din Alba Iulia și Deva, a fost condusă de președintele Uniunii, dl. Nicolae Manolescu și a fost urmată de o conferință de presă foarte animată la care au participat peste 30 de reprezentanți ai presei și televiziunilor locale. Comitetul Director a dezbătut problemele curente ale Uniunii. S-a hotărît colectarea propunerilor din filiale pentru modificări ale statutului USR, continuarea programului „Să ne cunoaștem scriitorii”, inclusiv a componentei legate de fixarea plăcilor memoriale în cît mai multe orașe. S-a hotărît ca lecturile publice plătite pe anul 2008 să fie stabilite de filialele și secțiile USR în număr de una la 20 membri, fiind la nevoie divizibile. Comitetul recomandă filialelor o atenție sporită în privința urmăririi impactului public real al acestor lecturi și aprobarea cererilor în funcție de preliminarea acestuia. Cererile se primesc așadar la președinții de filiale (secții). Comitetul a analizat stadiul contactelor USR cu uniuni similare din Europa și festivaluri internaționale, fiind în derulare o extindere a acestor contacte. Dl. Nicolae Manolescu a răspuns întrebărilor membrilor filialelor și a luat act de sugestiile lor, inclusiv de intenția de a iniția, cu sprijinul Consiliului Județean Alba, a unei manifestări literare anuale în orașul Alba Iulia.

Miercuri, 12 decembrie 2007, a avut loc ședința Consiliului USR care a avut ca principal scop prezentarea execuției bugetare a USR pe primele nouă luni ale anului 2007 și a bugetului estimat pentru 2008. Ședința a fost prezidată de dl. Nicolae Manolescu, președintele USR, iar prezentarea bugetului a fost făcută de dl. Varujan Vosganian, vicepreședinte. S-a analizat situația schimburilor culturale externe, a ajutoarelor sociale și a proiectelor culturale. Se reamintește membrilor USR că pentru proiecte culturale pe semestrul I al anului 2008, cererile se primesc pînă la 31 decembrie 2007, iar pentru premiile USR și ASB volumele se pot depune la sediile acestor instituții.

Scriitorul și criticii săi

Joi, 13 decembrie 2007, ora 17, la sediul central al Uniunii Scriitorilor din Calea Victoriei – Sala Oglinzilor, în cadrul ciclului „Scriitorul și criticii săi“ din programul „Să ne cunoaștem scriitorii“, a avut loc întâlnirea cu scriitorul Augustin Buzura.

Au prezentat: Nicolae Manolescu, Luminița Marcu, Ion Simuț, Alex Ștefănescu.

© 2007 Revista Ramuri