Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Şedinţa Comitetului Director al Uniunii Scriitorilor din România

        

Joi, 23 noiembrie 2017, a avut loc şedinţa Comitetului Director al Uniunii Scriitorilor din România.

În cadrul şedinţei au fost discutate aspecte curente din activitatea U.S.R.

Pe ordinea de zi s-au aflat: discutarea şi aprobarea, prin vot, a componenţei unor jurii ale U.S.R. din anul 2018 (juriul pentru Premiul „Ion Creangă“, juriul pentru Premiile U.S.R., urmând a fi înaintat spre validare Consiliului U.S.R., juriul pentru Premiul „Constantin Ţoiu“ – instituit începând cu anul 2018 – , juriul pentru „Scriitorul Anului“, Iaşi); discutarea şi aprobarea, prin vot, a calendarului evenimentelor U.S.R. din anul 2018 (lista completă a acestor manifestări este disponibilă pe site-ul U.S.R.), precum şi legarea lor de manifestări în cadrul Centenarului Marii Uniri; discutarea şi fixarea regulamentului de acordare a premiilor la „FestLit“, Cluj şi „Scriitorul anului“, Iaşi; aprobarea tarifelor pentru Casa de Creaţie de la Neptun; repartizarea modulelor pentru finanţarea revistelor culturale ale U.S.R. pe anul 2018 şi repartizarea finanţării (stabilirea finanţării pentru fiecare revistă fiind făcută în funcţie de numărul de apariţii pe an şi de cheltuielile anuale estimate).

Prezenţa la şedinţa Comitetului Director a fost anexată la procesul verbal şi face parte din acesta.

© 2007 Revista Ramuri