Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Şedinţa Consiliului Uniunii Scriitorilor din România

        

Primul punct al ordinii de zi a constat în Execuţia bugetului la 30 septembrie 2017 şi Proiectul de buget pentru anul 2018, expuse de Varujan Vosganian, prin comparaţie cu bugetele pe ultimii ani. Au fost votate în unanimitate atât execuţia, cât şi proiectul de buget pentru anul 2018. În continuare, au fost discutate dosarele celor propuşi pentru a deveni membri ai U.S.R., situaţia validării noilor membri fiind expusă de Dan Cristea, preşedintele Comisiei de Validare. În urma votului, au devenit membri ai Uniunii Scriitorilor din România un număr de 68 de scriitori, lista completă regăsindu-se pe site-ul U.S.R.

A fost aprobată componenţa juriului pentru Premiile U.S.R., prezentată în şedinţa Comitetului Director.

A fost votat calendarul evenimentelor din anul 2018. La manifestările tradiţionale, se adaugă în 2018 manifestări închinate Centenarului Marii Uniri. Gala Poeziei Române Contemporane va avea loc, spre deosebire de anii precedenţi, în funcţie de manifestările legate de Centenar şi în mai multe Filiale.

Întrucât 2018 va fi an electoral la U.S.R., începând cu 3 ianuarie 2018 se va deschide perioada de depunere a proiectelor pentru candidatura la preşedinţia U.S.R., perioada încheindu-se cu o lună înainte de prima Adunare Generală de alegeri din Filiale. Candidaturile nedepuse în termen nu vor fi luate în considerare. Proiectele candidaţilor vor fi publicate pe site-urile U.S.R. şi ale Filialelor.

Au mai fost discutate şi aprobate marcarea a 110 ani de la apariţia primei Societăţi a Scriitorilor Români (la propunerea lui Peter Sragher) şi organizarea Librăriei U.S.R. pentru expunerea şi vânzarea publicaţiilor româneşti şi a cărţilor autorilor români (proiect expus de Gabriel Chifu).

Lista cu semnăturile celor prezenţi la Consiliul U.S.R. s-a anexat la procesul verbal şi face parte din acesta. Toate anexele la procesul verbal fac parte din procesul verbal.

© 2007 Revista Ramuri