Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Şedinţa Consiliului Uniunii Scriitorilor din România din data de 7 decembrie 2018

        

Vineri, 7 decembrie 2018, s-a întrunit Consiliul Uniunii Scriitorilor din România. La şedinţă au participat următorii membri ai Consiliului U.S.R.: Nicolae Manolescu, Preşedintele U.S.R., Gabriel Chifu, Vicepreşedinte; Preşedinţii de Filiale: Cornel Nistea, Vasile Dan, Dumitru Brăneanu, Adrian Lesenciuc, Victor Gh. Stan, Radu Voinescu, Radu F. Alexandru, Horia Gârbea, Aurel Maria Baros, Markó Béla, Peter Sragher, Leo Butnaru, Angelo Mitchievici, Ioan Lascu, Cassian Maria Spiridon, Nicolae Oprea, Corneliu Antoniu. Au participat ca membri în Consiliu: Ovidiu Pecican, Gellu Dorian, Marian Odangiu, Daniel Bănulescu, Antoaneta Olteanu, Ştefan Mitroi. Invitaţi: av. Corina Ruxandra Popescu; Dan Cristea, Preşedintele Comisiei de Validare, Sorin Lavric, director programe interne, Răzvan Voncu, director programe externe, Stela Pahonţu, director economic.

Primul punct pe ordinea de zi l-a constituit prezentarea, de către Directorul economic, a Execuţiei bugetului la 30 septembrie 2018 şi a Proiectului de buget pentru anul 2019 (prezentare făcută în comparaţie cu bugetele pe ultimii ani). Au fost votate în unanimitate. Execuţia şi proiectul de buget pentru anul 2018 sunt anexate la procesul verbal.

Preşedintele Comisiei de Validare a prezentat situaţia validării noilor membri USR. După citirea rezultatelor la fiecare filială, s-a supus la vot lista propusă. În continuare, s-a discutat situaţia unor dosare respinse. Lista completă a validărilor este disponibilă pe site-ul U.S.R.

Av. Corina Ruxandra Popescu a prezentat situaţia proceselor pe rol în care a fost implicată U.S.R. şi situaţia dosarelor de executare silită. Situaţiile detaliate sunt anexate la procesul verbal.

Următorul punct pe ordinea de zi a fost acordarea unor indemnizaţii de merit. În urma votării, scriitorii propuşi să beneficieze de indemnizaţii de merit sunt: Bogdan Laszlo; Egyed Emese; Bogdan Ghiu; Adrian Alui Gheorghe; Vasile Gârneţ; Mircea Bârsilă.

A fost votată componenţa Juriului Premiilor U.S.R., stabilită în şedinţa Comitetului Director.

Membrii Consiliului U.S.R. au fost informaţi că începând cu data de 1 ianuarie 2019 salariul minim brut pe economie va creşte de la 1900 lei la 2350 lei (pentru studii superioare). Această majorare va influenţa cheltuielile cu salariile pentru angajaţii în administraţia U.S.R., ca şi la revistele U.S.R. Influenţa majorării salariului minim asupra bugetului U.S.R. este prezentată în situaţiile anexate la procesul verbal.

În continuare, a fost supus aprobării Calendarul evenimentelor U.S.R. din anul 2019: Colocviul Naţional al Revistelor de Cultură, ediţia a VI-a, Arad, 10 mai; Poezia la Iaşi, 12-19 mai; Festivalul Internaţional de Literatur㠄Tudor Arghezi“, Târgu-Jiu, 23-26 mai; Premiile Uniunii Scriitorilor din România pe anul 2018, Bucureşti, 27 mai; Gala Poeziei Române Contemporane, Alba Iulia, 8 iunie; Festivalul Naţional de Literatur㠄FestLit”, ediţia a VI-a, Cluj-Napoca, 9-11 iunie; Premiul „G. Ibrăileanu”, Roman, iunie; Turnirul de Poezie, ediţia a IX-a (data urmează să fie fixată ulterior); „Literatura tinerilor”, Neptun, 14-15 septembrie; Conferinţele Universităţii Ovidius, Constanţa (pe parcursul întregului an); Colocviul Naţional de Proză, ediţia a VIII-a, Alba Iulia, 4-5 octombrie; „Scriitorul Anului”, ediţia a IV-a, Iaşi, 7-9 noiembrie. În parteneriat cu autorităţile locale, U.S.R. contribuie la realizarea a trei evenimente literare: Premiul Naţional de Poezie „Mihai Eminescu”, Botoşani, 15 ianuarie; Premiul „Ion Creangă”, ediţia a III-a, Piatra Neamţ, 1 martie; Premiul „Lucian Blaga”, ediţia a III-a, Alba Iulia, 9 mai.

În continuare, a fost trasă la sorţi echipa care va concura la Turnirul de Poezie din 2019. Echipa care va participa la Turnir alături de echipa poeţilor din Bucureşti este echipa Filialei Cluj.

În finalul şedinţei Consiliului U.S.R., Preşedintele Filialei Braşov a prezentat o informare privind moştenirea Gramatopol de la Braşov.

Lista cu semnăturile celor prezenţi la Consiliu se anexează la procesul verbal şi face parte din acesta. Toate anexele la procesul verbal fac parte din procesul verbal.

Nr. 01 / 2019
Şedinţa Consiliului Uniunii Scriitorilor din România din data de 7 decembrie 2018

Premiile Filialei Craiova a Uniunii Scriitorilor din România pe anul 2017

Calendar al scriitorilor din Filiala Craiova a USR

La steaua, aceea, prin diverse dioptrii
de Gabriel Coșoveanu

Şedinţa Comitetului Director al Uniunii Scriitorilor din România din data de 6 decembrie 2018

Marii oameni de acţiune ai lumii (2)
de Gheorghe Grigurcu

vitrina cărților

Note la Paradisul dantesc citit de Patapievici
de Adrian Popescu

Generații sacrificate
de Nicolae Prelipceanu

Despre populisme în România. Din toate câte nimic
de Mihai Ghițulescu

O capodoperă: Călăii. O istorie mondială a comunismului
de Cristian Pătrășconiu

Frânturi de realitate
de Aura Dogaru

„Un gând trist care dansează”
de Simona Preda

Călătorii sub semnul dorinței de „civilizație” și „modernizare”
de Daniela Micu

Poveste de dragoste în ritm suprarealist
de Gabriel Nedelea

Fântâna iluziilor
de Gabriela Gheorghișor

Eminescu nu este un poet depășit, noi suntem depășiți de el și trebuie să-l ajungem din urmă
de Alex Ștefănescu

Palincă de inimă albastră
de Dumitru Ungureanu

vitrina cărților

Iubire și sori și stele
de Daniela Firescu

Raportul poetului cu sine
de Dan Ionescu

Poezie
de Alexandra Maria Bogdan

Mutilatul
de Ion Munteanu

Lucian Blaga, critic subtil al epocii comuniste
de Toma Grigorie

Unde ne sunt cititorii? (1)
de Mircea Gheorghe

Ravagiile pasiunii și ale speranței
de Viorica Gligor

Strălucirea onctuoasă a duplicității
de Gabriela Rusu-Păsărin

Sonata Gustav
de Rose Tremain

Florin Mitroi /Ani de Zile
de Cătălin Davidescu

© 2007 Revista Ramuri