Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Şedinţa Comitetului Director al Uniunii Scriitorilor din România din data de 6 decembrie 2018

        

Joi, 6 decembrie 2018, s-a reunit Comitetul Director al Uniunii Scriitorilor din România. La şedinţă au participat următorii membri ai Comitetului Director: Nicolae Manolescu, preşedintele U.S.R., Varujan Vosganian, prim-vicepreşedinte U.S.R., Gabriel Chifu, vicepreşedinte U.S.R., Ion Cristofor din partea Filialei Cluj, Aurel Maria Baros, preşedinte Filiala Bucureşti-Proză, Cassian Maria Spiridon, preşedinte Filiala Iaşi, Horia Gârbea, preşedinte Filiala Bucureşti-Poezie. Invitaţi: Răzvan Voncu, director programe externe, Sorin Lavric, director programe interne, Stela Pahonţu, director economic. Au lipsit, din varii motive, Mircea Mihăieş, din partea Filialei Timişoara, şi Peter Sragher, preşedinte Filiala Bucureşti-Traduceri Literare.

Primul punct pe ordinea de zi l-a constituit aprobarea categoriilor de premii ale U.S.R. care sunt luate în considerare pentru propunerile de acordare a indemnizaţiei de merit. În urma votării, categoriile de premii vor fi următoarele: Premiile Uniunii Scriitorilor din România; Premiile Tudor Arghezi pentru Opera Omnia, Târgu Jiu; Marele Premiu de la Turnirul de Poezie; Marele Premiu la Festivalul Naţional de Literatură FestLit, Cluj; Premiul „Cartea Anului” acordat de revista „România literară”; Premiul „Cartea de proză a anului” de la Colocviul Naţional de Proză de la Alba Iulia; Premiul „Scriitorul Anului” şi Premiul „Scriitorul Lunii”, din cadrul Premiilor acordate la Gala Scriitorii anului de la Iaşi; Premiul Naţional de Proz㠄Constantin Ţoiu”; Premiul „Steaua Dunării”, Galaţi.

În continuare, a fost analizată şi discutată respectarea Statutului U.S.R. cu privire la acordarea premiilor filialelor U.S.R. În Statutul U.S.R. se reglementează explicit câte premii pot acorda Filialele. S-a votat ca preşedinţii de Filiale care nu respectă Statutul U.S.R. să fie sancţionaţi.

A fost prezentată repartizarea modulelor pentru finanţarea revistelor culturale în anul 2019. A fost propusă spre aprobare aceeaşi repartizare a modulelor ca în anul 2018. Stabilirea finanţării pentru fiecare revistă e făcută în funcţie de numărul de apariţii pe an şi de cheltuielile anuale estimate. O problemă importantă pentru încadrarea cheltuielilor în finanţarea aprobată este aceea de a acoperi cheltuielile cu salariile, având în vedere faptul că de la 1 ianuarie 2019 salariul minim brut pe economie va creşte de la 1900 lei la 2350 lei (pentru angajaţii cu studii superioare).

În continuare, au fost analizate solicitările unor publicaţii pentru acordarea egidei U.S.R. În urma votului, a fost acordată egida U.S.R. revistelor „Libris”, „Plumb” şi „Expres cultural”. A fost respinsă solicitarea revistei „Convorbiri Literar-Artistice”.

S-a propus reluarea în 2019 a programului de Lecturi publice şi acordarea diurnei pentru deplasările în străinătate. S-a convenit să se redefinească criteriile de alegere a eventualilor beneficiari.

Au fost aprobate tarifele pentru cazare şi masă la Casa de Creaţie Neptun pentru anul 2019.

La capitolul Diverse, au fost discutate solicitarea Preşedintelui Filialei Iaşi şi cea a Preşedintelui Filialei Bucureşti-Proză privind achiziţionarea unor componente necesare în activitatea Filialelor respective.

Nr. 01 / 2019
Şedinţa Consiliului Uniunii Scriitorilor din România din data de 7 decembrie 2018

Premiile Filialei Craiova a Uniunii Scriitorilor din România pe anul 2017

Calendar al scriitorilor din Filiala Craiova a USR

La steaua, aceea, prin diverse dioptrii
de Gabriel Coșoveanu

Şedinţa Comitetului Director al Uniunii Scriitorilor din România din data de 6 decembrie 2018

Marii oameni de acţiune ai lumii (2)
de Gheorghe Grigurcu

vitrina cărților

Note la Paradisul dantesc citit de Patapievici
de Adrian Popescu

Generații sacrificate
de Nicolae Prelipceanu

Despre populisme în România. Din toate câte nimic
de Mihai Ghițulescu

O capodoperă: Călăii. O istorie mondială a comunismului
de Cristian Pătrășconiu

Frânturi de realitate
de Aura Dogaru

„Un gând trist care dansează”
de Simona Preda

Călătorii sub semnul dorinței de „civilizație” și „modernizare”
de Daniela Micu

Poveste de dragoste în ritm suprarealist
de Gabriel Nedelea

Fântâna iluziilor
de Gabriela Gheorghișor

Eminescu nu este un poet depășit, noi suntem depășiți de el și trebuie să-l ajungem din urmă
de Alex Ștefănescu

Palincă de inimă albastră
de Dumitru Ungureanu

vitrina cărților

Iubire și sori și stele
de Daniela Firescu

Raportul poetului cu sine
de Dan Ionescu

Poezie
de Alexandra Maria Bogdan

Mutilatul
de Ion Munteanu

Lucian Blaga, critic subtil al epocii comuniste
de Toma Grigorie

Unde ne sunt cititorii? (1)
de Mircea Gheorghe

Ravagiile pasiunii și ale speranței
de Viorica Gligor

Strălucirea onctuoasă a duplicității
de Gabriela Rusu-Păsărin

Sonata Gustav
de Rose Tremain

Florin Mitroi /Ani de Zile
de Cătălin Davidescu

© 2007 Revista Ramuri