Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Marii oameni de acţiune ai lumii (2)

        de Gheorghe Grigurcu

Cînd se repetă, istoria pare să fie mai crudă (revoluţia franceză şi cea bolşevică, Napoleon-Hitler, la noi scurta dependenţă germană, urmată de cea sovietică, multprelungită şi devastatoare etc.). Să fie din pricina uzurii mecanismelor sale, a unei oboseli similipsihice sau a unei enigmatice exasperări, a unei demonice etici răsturnate?

*

„Nu va avea niciodată prieteni adevăraţi cel care se teme să-şi facă duşmani” (William Hazlitt).

*

Constat că nimicurile, „bancurile”, „prostioarele” capătă pentru cel ce sunt, odată cu scurgerea anilor (ce mai, a deceniilor), o neaşteptată atracţie. E poate o încercare de „revanşă” în cele din urmă a acestui etaj inferior faţă de cele „înalte”, faţă de gravitatea lor meprisantă, nu totdeauna cu satisfăcătoare motivaţie. Sau o naturaleţe a comportării mentale, dispusă a mai lăsa la o parte eticheta, scorţoşenia intelectului întrucîtva snob? Sau mai curînd o intuiţie a unui nec plus ultra, a acelei limite finale care se sileşte a fi agreabilă, „simpatică”, aidoma unei surori medicale inimoase în faţa unui pacient pregătit să intre într-o operaţie riscantă?

*

„Există o vîrstă la care înveţi ceea ce ştii, vine apoi o altă vîrstă la care înveţi ceea ce nu ştii: aceasta înseamnă căutarea. Poate că acum este vîrsta unei alte experienţe, aceea a dezvăţului, în care lăsăm să opereze în mod imprevizibil reordonarea pe care uitarea o impune în sedimentarea cunoştinţelor, a culturilor, a credinţelor pe care le-am traversat. Această experienţă are, cred, un nume ilustru şi demodat, pe care îndrăznesc să-l folosesc aici fără complexe, în ciuda ambivalenţei etimologiei sale. Este vorba despre sapientia, ce înseamnă puţină cunoaştere, puţină înţelepciune şi cît mai multă savoare” (Roland Barthes).

*

Atît de paroxistic orgolios, încît nu-i mai pasă nici de opiniile confraţilor. N-ar mişca nici un deget pentru a-şi spori reputaţia, destul de anemică, deşi ar merita o mai fermă recunoaştere. Închis ermetic în sine, afişează o poză de pseudoumilitate cum o supremă sfidare aruncată lumii. Face figura unui monah atît de îndărătnic în condiţia sa ascetică, încît nu se mai gîndeşte nici măcar la opinia lui Dumnezeu asupra sa.

*

„E nevoie să conlucreze un duşman şi un prieten ca să-ţi fie adînc rănită inima: unul pentru a te deprima şi celălalt pentru a-ţi aduce vestea” (Mark Twain).

*

Cînd erai foarte tînăr, se întîmpla să te miri de faptul că pe Celălalt nu-l interesează ce te interesa pe tine. Acum, dimpotrivă, se întîmplă să te miri că şi pe Celălalt îl interesează ce te interesează pe tine. Ingenuitate întîrziată sau egotism în avans?

*

„Cîteva din profeţiile babei Vanga: 2076 – lumea va fi condusă din nou de comunişti, 2084 – va avea loc o renaştere a naturii, 2088 – o nouă boală va lovi planeta, oamenii vor îmbătrîni în cîteva secunde, 2097 – boala va fi vindecată, 2100 – Soarele făcut de mîna omului va lumina partea întunecată a planetei, 2111 – oamenii vor deveni roboţi, 2125 – Ungaria va primi semnale din spaţiu, 2154 – animalele vor deveni pe jumătate oameni, 2371 – secetă mare, 3005 – va fi război pe Marte. Sincer, dintre toate mă sperie doar prima, cele care urmează, precum «Soare făcut de mîna omului» nu sunt decît nişte consecinţe fireşti” (Dilema veche, 2018).

*

Cel mai longeviv animal existent e Scoica Quahog, pentru că atinge inegalabila vîrstă de 400 de ani.

*

Mă simt uneori aidoma unui pumn strîns. Stările ce nu pot ajunge la expresie se contractă dispunînd de o anume forţă, dar fiind în acelaşi timp şi neputincioase, gata a se descleşta, totuşi oprite de la o asemenea soluţie. Aşteaptă un semn, o dezlegare. De unde? Nu se ştie. Oricum nu din alcătuirea psihosomatică a omului, ci din ceea ce o depăşeşte, fie şi prin minima semnalare a misteriosului impuls în cauză.

*

Structura poeziei lui Ioan I., între un real fără mister, tern, şi un mister fără real, în expunerea sa cu alură de predică, fără nici o legătură între ele. Ca şi cum ar fi produsul a doi autori diferiţi, deşi semnează cu acelaşi nume.

*

A avea simţul realităţii înseamnă pentru un tînăr a fi, într-un grad oarecare, prudent. Iar pentru un bătrîn, într-un grad oarecare, resignat.

*

Chietudine: a te simţi în lume asemenea unui obiect, încăpînd într-o cutie anume confecţionată pentru a-l adăposti. A. E.: „Dar dacă nu e confecţionată pe măsură?”.

*

Te simţi liber într-un fel păcătuind, dar adevărata libertate o poţi cunoaşte prin metanoia.

*

„Situaţia filosofului este într-adevăr tragică: aproape întreaga lume este împotriva lui. De-a lungul istoriei civilizaţiei se manifestă ostilitatea împotriva filosofiei din toate părţile. Ea este partea cea mai puţin apărată a culturii. Însuşi statutul ei este repus în discuţie fără încetare, şi fiecare filosof este obligat să înceapă prin a o apăra, prin a-i arăta dreptul la existenţă şi valoarea. Atacurile, al căror obiect este ea, vin de sus şi de jos; religia îi este duşman, ştiinţa, de asemenea” (N. Berdiaev).

Nr. 01 / 2019
Şedinţa Consiliului Uniunii Scriitorilor din România din data de 7 decembrie 2018

Premiile Filialei Craiova a Uniunii Scriitorilor din România pe anul 2017

Calendar al scriitorilor din Filiala Craiova a USR

La steaua, aceea, prin diverse dioptrii
de Gabriel Coșoveanu

Şedinţa Comitetului Director al Uniunii Scriitorilor din România din data de 6 decembrie 2018

Marii oameni de acţiune ai lumii (2)
de Gheorghe Grigurcu

vitrina cărților

Note la Paradisul dantesc citit de Patapievici
de Adrian Popescu

Generații sacrificate
de Nicolae Prelipceanu

Despre populisme în România. Din toate câte nimic
de Mihai Ghițulescu

O capodoperă: Călăii. O istorie mondială a comunismului
de Cristian Pătrășconiu

Frânturi de realitate
de Aura Dogaru

„Un gând trist care dansează”
de Simona Preda

Călătorii sub semnul dorinței de „civilizație” și „modernizare”
de Daniela Micu

Poveste de dragoste în ritm suprarealist
de Gabriel Nedelea

Fântâna iluziilor
de Gabriela Gheorghișor

Eminescu nu este un poet depășit, noi suntem depășiți de el și trebuie să-l ajungem din urmă
de Alex Ștefănescu

Palincă de inimă albastră
de Dumitru Ungureanu

vitrina cărților

Iubire și sori și stele
de Daniela Firescu

Raportul poetului cu sine
de Dan Ionescu

Poezie
de Alexandra Maria Bogdan

Mutilatul
de Ion Munteanu

Lucian Blaga, critic subtil al epocii comuniste
de Toma Grigorie

Unde ne sunt cititorii? (1)
de Mircea Gheorghe

Ravagiile pasiunii și ale speranței
de Viorica Gligor

Strălucirea onctuoasă a duplicității
de Gabriela Rusu-Păsărin

Sonata Gustav
de Rose Tremain

Florin Mitroi /Ani de Zile
de Cătălin Davidescu

© 2007 Revista Ramuri