Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Simpozionul Naţional „Interferenţe literare româno-maghiare”

        

Este de prisos de subliniat cât de im-portant este un eveniment în care românii şi maghiarii pot comunica fără oprelişti pe marginea unor teme culturale.

Simpozionul constă în două sesiuni de lectură publică, în cursul cărora citesc din lucrările lor literare scriitorii români şi maghiari.

Participă preşedintele Uniunii Scriitorilor, Nicolae Manolescu, preşedintele Filialei Târgu Mureş a U.S.R., Markó Béla, şi scriitori de ambele etnii.

Evenimentul se va încheia cu festivitatea de decernare a premiilor şi diplomelor literare, juriul fiind alcătuit din: Markó Béla, Eugeniu Nistor, Kocsis Francisko, Fekete Vince.

© 2007 Revista Ramuri