Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
In memoriam Miron Kiropol

        

Miron Kiropol s-a stins din viaţă joi, 18 iunie 2020, la Paris.

Născut la 29 septembrie 1936, la Bucureşti, Miron Kiropol a debutat cu versuri în 1963 la Contemporanul, iar editorial în 1967, cu Jocul lui Adam. Urmează alte două volume de poezii: Schimbarea la faţă (1968) şi Rosarium (1969), ultimul rămas însă nedifuzat şi ulterior dat la topit drept represalii pentru că, în septembrie 1968, profitând de o invitaţie la un colocviu de poezie ce urma să aibă loc în Belgia, Kiropol luase decizia, sub şocul invadării Cehoslovaciei, dar şi convins că nimic nu se va schimba în România, să nu se mai întoarcă în ţară. Are şansa de a fi sprijinit de personalităţi precum Pierre Emmanuel sau Vintilă Horia. După un scurt interludiu spaniol, se stabileşte definitiv în Franţa, la Paris.

Cu trecerea timpului, devine poet şi scriitor de limbă franceză, tipărind în anii ’80 şase volume de versuri şi în 1991 unul de proză memorialistică foarte specială, poematic-filosofică, Diotima.

În 1983, cunoscutul editor de poezie Guy Chambelland îi dedică un număr al revistei sale, Pont de l’Épée. De-a lungul anilor ’90 îi apar câteva cărţi fundamentale: Această pierdere (1992), apoi versiunea românească a primului volum din Diotima (1997), conţinând dublul paginilor din ediţia franceză, al doilea volum (1998), precum şi Făt-Frumos din lacrimă (I-II, 1994-1996), epopee proiectată în mai multe volume ce vor însuma între zece şi cincisprezece mii de versuri. A tradus în româneşte din Eugenio Montale, Cecco Angiolieri, Dino Campana, Salvatore Quasimodo şi din lirica olandeză contemporană, iar în franceză din Ion Caraion şi Mircea Dinescu.

În 1992 a fost distins cu Premiul Uniunii Scriitorilor din România şi cu Premiul Academiei Române, iar în 1997, la primul Festival Internaţional de Poezie de la Oradea, i se acordă Premiul Opera Omnia.

Opera literară:

Jocul lui Adam, Bucureşti, 1967; Schimbarea la faţă, Bucureşti, 1968; Rosarium, Bucureşti, 1969; Sur le visage redempteur, Paris, 1972; Dieu me doit cette perte, Paris, 1983; Auguste nostalgie du sang, Paris, 1986; Chastete regnante, Paris, 1987; Le Rang johannique, 1989; Apophtegmes de l’amour, Paris, 1989; Diotima, vol. I: Les morts s’en melant, Paris, 1991; ediţia Oradea, 1997, vol. II: Scara lui Iacob, Oradea, 1998; Această pierdere, Bucureşti, 1992; Făt-Frumos din lacrimă, I-II, Bucureşti, 1994-1996; Augusta nostalgie a sângelui – Auguste nostalgie du sang, ediţie bilingvă, Oradea, 1997; Solitudinea lui Eros, Bucureşti, 1998; Ceea ce sferele gândesc despre noi, Iaşi, 1999; Metopă, Timişoara, 2001; Ioana d’Arc, Botoşani, 2001; Povestea deviaţionistului, I, Iaşi, 2003; Aur în sită, 2014; Cuvinte strigându-şi cenuşa, 2019.

Traduceri:

Poeţi francezi din secolul al XVI-lea, Bucureşti, 2000; G. Bacovia, Plumb-Plomb, ediţie bilingvă, Iaşi, 2001; Comment lire Eminescu en français, Bucureşti, 2001; Mircea Dinescu, Trente-deux poésies, Paris, 2001; Jean Keats, Poezii, Bucureşti, 2001.

Prin moartea lui Miron Kiropol, literatura română a pierdut un important poet şi traducător.

© 2007 Revista Ramuri