Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Întruniri ale Comitetului Director şi Consiliului USR

        

Luni, 18 aprilie 2011, a avut loc şedinţa Comitetului Director al Uniunii, condusă de preşedintele Nicolae Manolescu. Comitetul a luat în discuţie problemele curente ale Uniunii şi a fixat calendarul evenimentelor din perioada următoare ca şi programul de lucru al juriilor şi comisiilor alese ale USR. S-a stabilit acordarea sprijinului financiar al USR pentru volumele declarate cîştigătoare la concursul organizat de Uniune pentru autori sub 35 de ani şi acordarea unor indemnizaţii de merit. Au fost analizate, de asemeni, stadiile diferitelor proiecte derulate de Uniune şi s-a aprobat finaţarea unor iniţiative ale filialelor şi acordarea sprijinului USR unor festivaluri literare tradiţionale. S-au stabilit direcţiile de colaborare cu editura Polirom pentru o promovare mai eficientă a literaturii contemporane şi a membrilor USR prin Editura Cartea Românească.

Marţi,  19 aprilie 2011, a avut loc şedinţa Consiliului Uniunii Scriitorilor. Preşedintele organizaţiei, dl. Nicolae Manolescu, a prezentat o sinteză a acţiunilor USR pe primele luni ale anului curent şi calendarul evenimentelor USR în perspectivă. Consiliul a luat cunoştinţă de raportul Comisiei de Cenzori a USR, a aprobat execuţia bugetară pe anul 2010. Consiliul a stabilit completarea unor comisii şi a solicitat intensificarea acţiunilor acestora în îndepinirea obiectivelor prevăzute de statut. S-a stabilit ca decernarea Premiilor USR pe anul 2010 să aibă loc la data de 8 iunie 2011.

© 2007 Revista Ramuri