Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Întâlnire cu POLYMNIA

        

Scriitorul Florea Miu s-a întâlnit cu membrii cercului literar POLYMNIA de la Colegiul Naţional „Elena Cuza” din Craiova, coordonat de prozatorul Florin Logreşteanu (Radu Scorojitu), profesor al liceului amintit. Un amplu dialog despre ipostazele creaţiei artistice în literatura contemporană şi despre modalităţi de comunicare în societatea actuală a însoţit lectura poetului din volumul de versuri Muzeul cu nemărginiri (Editura Ramuri, 2006).
Parteneri de dialog au fost elevii clasei de filologie a X-a A, temele puse în discuţie avându-i ca autori pe Roxana Bogdan, Mihaela Săcuianu, Amelia Aria, Adriana Văduva, Anca Fronie, Alexandra Ionişor, Ciliana Tudorică, Adriana Marcu, Consuela Bărbulescu, Alexandra Bâtoancă, iar eleva Mădălina Toader a realizat, cu această ocazie, un interesant fotoreportaj.
Întâlnirea se înscrie într-un ciclu de activităţi menite să-i acomodeze pe tinerii liceeni cu literatura română şi valorile culturale româneşti de azi.
În încheiere, scriitorul craiovean a acordat autografe. (J. B.)
© 2007 Revista Ramuri