Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Seara Observatorului european al plurilingvismului la Palatul Elisabeta

        

În iulie 2010, ASR Principele Radu al României oferea Înaltul Său patronaj Observatorului european al plurilingvismului (OEP), organizaţie neguvernamentală internaţională cu sediul la Paris. Ceremonia de înmânare a Diplomei a avut loc câteva luni mai târziu, în 18 aprilie 2011, când la Palatul Elisabeta s-a organizat Seara Observatorului european al plurilingvismului, în prezenţa ASR Principel Radu, a invitatei Sale de onoare ASR Prinţesa Rym Ali a Iordaniei, a Nunţiului apostolic, a numeroşi ambasadori, înalţi funcţionari, cercetători.
Cu acest prilej, patru membri fondatori ai OEP-ului au făcut deplasarea la Bucuresti : d-l Christian Tremblay – preşedinte al  OEP-ului şi al asociaţiei fondatoare ASEDIFRES, înalt funcţionar al Primăriei Parisului şi fost colaborator al Palatului Elysées, d-na Astrid Guillaume – vicepreşedintă a OEP-ului şi fostă vicepreşedintă a asociaţiei fondatoare APLV, conferenţiar la Universitatea Paris IV Sorbonne, d-l François-Xavier d’Aligny – vicepresedinte al OEP-ului şi preşedinte al asociaţiei fondatoare FDEI, fost director al băncii Deutsche Bank, actualmente responsabil cu relaţiile strategice ale băncii Erste Bank, şi d-na Dana-Marina Dumitriu – secretar general al OEP-ului şi al asociaţiei fondatoare ASEDIFRES, cadru didactic al Universităţii din Craiova, actualmente lector de română la Universitatea Paris III Sorbonne Nouvelle.

Colaborarea OEP cu ASR Principele Radu al României
Creat în urma forumului european al plurilingvismului Assises européennes du plurilinguisme, care a avut loc în zilele de 24 şi 25 noiembrie 2005 la Paris la iniţiativa preşedintelui Asociaţiei ASEDIFRES, Observatorul European al Plurilingvismului s-a bucurat de sprijinul ASR Principele Radu cu mult timp înainte de a primi înaltul partronaj. Astfel, în data de 22 ianuarie 2007, cu ocazia primirii la Palatul Elisabeta a unei delegaţii a Observatorului European al Plurilingvismului, Alteţa Sa  a  făcut o declaraţie publică în care şi-a afirmat întregul sprijin pentru promovarea plurilingvismului şi multiculturalismului şi a Cartei europene a plurilingvismului de către OEP:
„Această iniţiativă a plurilingvismului care pleacă din Franţa şi îşi găseşte ecou în Europa şi în întreaga lume este o iniţiativă pentru care vă felicit şi pe care o sprijin din toată inima. În primul rând pentru că ea vine din partea societăţii civile, din partea unei organizaţii neguvernamentale [...] În al doilea rând, pentru că o consider un gest generos care trebuie neapărat încurajat, pentru că pluralitatea limbilor nu constituie numai o bogăţie culturală, ci şi o bogăţie identitară. Ţări precum România, Bulgaria, Serbia, Polonia sunt ţări care au avut şansa continuităţii lor ca stat prin plurilingvism.[...]”
Ca o expresie a încrederii acordate OEP-ului şi răspunzând invitaţiei preşedintelui acestuia, d-l Christian Tremblay, şi invitaţiei d-nei Catherine Lalumičre, fost secretar general al Consiliului Europei, Alteţa Sa a susţinut pe 14 iunie 2007 la Paris, la Maison de l’Europe, prelegerea cu tema „Sud-estul Europei, confluenţa culturilor şi limbilor”. De asemenea, cu ocazia diferitelor vizite la Paris, a avut întâlniri cu reprezentanţi ai mediului academic din universităţile partenere ale OEP-ului.
Carta europeană a plurilingvismului şi reţeaua de colaboratori români ai OEP-ului
Printre obiectivele majore pe care şi le-a propus acest forum în vederea promovării diversităţii lingvistice şi culturale în Europa s-a numărat crearea Observatorului european al plurilingvismului şi elaborarea unei Carte europene a plurilingvismului. Membrii fondatori ai Observatorului au fost patru asociaţii cu vocaţie internaţională: ASEDIFRES (Association européenne des diplômés français d‘études supérieures, devenită o dată cu înfiinţarea -ului Association européenne de diffusion et de recherche sur l‘Europe et la société), APLV (Association des professeurs de langues vivantes), FDEI (Fondation pour le développement de l’enseignement international) şi Génération 21.
Carta a cunoscut un proces îndelungat de redactare: a fost realizată mai intâi o prima versiune în franceză, care a fost tradusă şi supusă dezbaterii publice în mai multe ţări. România a fost prima ţară în care s-au organizat astfel de acţiuni (Craiova, Timişoara, Iaşi, Slatina etc). Primul oraş a fost chiar Craiova şi aceast㠄premier㔠a fost surprinsă de media craioveană la vremea respectivă. Traducerea în limba română a textului Cartei a fost o muncă de echipă: versiunea iniţială (care a servit dezbaterii publice) a fost tradusă de trei cadre didactice de la Universitatea din Craiova. Textul a fost publicat ca Supliment al Revistei Mozaicul din Craiova în 2006 şi postat pe ziarul virtual www.craiova.ro. Traducerea versiunii finale rezultate în urma consultării societăţii civile din diferite ţări a fost încredinţată unui traducător de la Institutul de Studii Europene din Bucureşti: Oana Roşu-Gherăsoiu.
Considerat de către Comitetul Economic şi Social European drept o iniţiativă exemplară a societăţii civile, textul iniţial al Cartei a fost tradus prin grija CESE în 19 limbi şi anexat Raportului asupra Comunicării Comisiei Europene în legătura cu „noul cadru strategic pentru multilingvism” (avizul SOC229, raportor An Le Nouail Marličres)1 .
Traducerea Cartei şi acţiunile de promovare a ei şi a plurilingvismului şi multiculturalismului au dus la crearea unei reţele de colaboratori ai OEP-ului în Bucureşti, Craiova, Iaşi, Timişoara, Cluj, dar şi în Arad, Slatina, Melineşti etc.

Momente simbolice ale Serii OEP la Palatul Elisabeta
După prezentarea oaspeţilor şi a importanţei păstrării diversităţii culturale şi lingvistice în vremurile noastre, au urmat două momente importante ale serii: înmânarea de catre ASR Principele Radu a diplomei de Înalt Patronaj şi premierea de către OEP a principalilor membri ai reţelei sale de colaboratori în România.

Dana-Marina DUMITRIU
Secretar General al OEP
Responsabil-coordonator al forumului
Assises européennes du plurilinguisme Roma -2012

 1. Din respect pentru adevăr trebuie subliniat că traducerea în limba româna a fost anterioara deciziei CESE de traducere a textului original în mai multe limbi, la data respectivă campania de promovare a Cartei în România fiind de mult declanşată. Ea nu i-a adus OEP-ului nicio acreditare pe lânga Parlamentul European – cum s-a sugerat recent într-o publicaţie -, dupa cum nu a avut niciun rol în decizia CESE mai sus amintită.

© 2007 Revista Ramuri