Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Poeme

        de Magda Mirea

vor tăcea focurile

noaptea asta vom cumpăra alte guri
vom părăsi carnea la marginea lumii
ne vom uita numele unul într-altul
pe rând
îţi voi descânta toate hainele
ca o ţigancă fecioară trupul stăpânului

vom înnebuni cu lumina noastră
aerul  ăsta păgân de primăvară

precum o coastă necuprinsă de păcat
vom intra desculţi în vis

doar noaptea se va sfii
să trezească tăcerea strâmtă
în care plouă când rătăceşti
în pântecul meu
ca o miere
   
cer, apă, aer, timp să uit

cad psalmii
din cerdarul nopţii
dumnezeu are chef de taină
mă întreabă
câte biserici mai stau deschise în inimă
în loje de argint
eu ţes o danie
şi aşteptăm cuminţi
moartea unui proverb sfânt
 
simt că mă desprind  

deşi uneori
sunt doar gustul unui  cearceaf crud
pierdut sub emoţii
am o slăbiciune
pentru bărbaţii cu ochi îngheţaţi

nu ştiu să-i descriu
dar mă pot plimba uşor pe marginea lor
prea puţin acoperită

chiar îmi pot face culcuş pentru o vreme
deşi singurătatea de acolo
e o siberie ce nu se poate vedea
de la capătul cerului

mi-e o linişte definitivă  

mi-e bine aici
în lumea asta insinuată
fără cei ce se repetă atât de des
 
mă îndeletnicesc cu pălării
întotdeauna va fi nevoie
să acoperim vreo tristeţe decapotabilă

aş putea trăi fără apă
nici nu e nevoie să mă rog
doar uneori poezia mea
se înrudeşte cu păcatul

de tine nu prea îmi amintesc
nici nu mai ştiu care dintre noi
s-a gândit primul la celălalt
ştiu doar
că mi-ai rămas dator cu o toamnă

ca să poţi merge trebuie să laşi un loc gol.înainte sau între

te aşteptam în mod obişnuit în ceainărie /ticăiam versuri cu degetele/
tânărul stătea resemnat în zeghea momentului
amesteca într-un pahar umbra unei inimi/cu un strop de incertitudine
îmi imaginam că aparţine mesei aceleia dintotdeauna
aş fi vrut să-i cunosc pseudonimul care îi definea istoria
cumva/ ştiam că şi el aşteaptă aceeaşi mansardă roşie
panotată cu începuturi

simţeam cum între mâna lui şi privirea mea
se ţesea o poveste

 

© 2007 Revista Ramuri