Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
In memoriam Paul Everac

        

Uniunea Scriitorilor din România şi Asociaţia Scriitorilor Bucureşti anunţă cu deosebită tristeţe încetarea din viaţă a dramaturgului Paul Everac.

Paul Everac, pe adevăratul său nume Petre Constantinescu, s-a născut în Bucureşti la 23 august 1924. A absolvit Facultatea de Drept din Bucureşti. A fost succesiv şef de secţie la Agenţia CEC din Hălmagiu, muzeograf la Buzău şi Sighişoara, cantaragiu la Satu Mare, jurisconsult la Întreprinderea Forestieră din Mălini, şef de protocol la Marea Adunare Naţională, director general al Televiziunii Române, director al Institutului Român de Cultură şi Cercetare Umanist㠄Nicolae Iorga” de la Veneţia, preşedinte şi fondator al Fundaţiei „Steaua Carpatină”.

Paul Everac a fost un dramaturg extrem de prolific, fiind autorul a peste 120 de piese, a scris de asemeni poezie şi eseuri. A colaborat la numeroase reviste: Viaţa Românească, Contemporanul, Luceafărul, Tribuna, Ramuri, Scânteia, Adevărul literar şi artistic, Curierul naţional. În 1948 a scris prima sa opera literară, poemul dramatic Robinson, o căutare patetică a lui Dumnezeu. Cea dintâi piesă tipărită, Logodnă, a apărut în 1962. A debutat pe scenă cu piesa Poarta, în 1959, jucată la Iaşi, apoi la Ploieşti, Piteşti, Sibiu. Printre cele mai cunoscute şi mai reprezentate scenic piese ale sale, unele cunoscând sute de reprezentaţii, sunt: Ştafeta nevăzută (1964), Cititorul de contor (1973) Viaţa e ca un vagon? (1973), A cincea lebădă (1978) ,Un pahar cu sifon (1979), Cartea lui Ioviţă (1983).

Pentru activitatea sa literară, Paul Everac a primit numeroase premii, decernate de Ministerul Culturii, Uniunea Scriitorilor, Asociaţia Scriitorilor Bucureşti, Academia Română. În 1986 i s-a acordat Premiul Uniunii Scriitorilor pentru întreaga activitate. A fost un neobosit militant pentru reprezentarea dramaturgiei române contemporane şi a iniţiat mai multe spectacole-lectură cu piese noi. A fost, în anii 1980, secretarul Secţiei de dramaturgie a Asociaţiei Scriitorilor Bucureşti.

Prin dispariţia lui Paul Everac, dramaturgia românească suferă o dureroasă pierdere.

Nr. 11 / 2011
In memoriam Paul Everac

PREMIILE FILIALEI IAŞI A U.S.R.

Premiile Festivalului-Concurs Internaţional de Creaţie Literar㠄Avangarda XXII“

Premiile Festivalului Internaţional Poesis 2011

Revista revistelor

Versuri
de Gabriel Chifu

Constructorii
de Gabriel Dimisianu

Versuri
de Adrian Popescu

Aurel Dumitru sau gândul ca măsură a libertăţii artistice
de Cătălin Davidescu

A fost ziua Regelui Mihai I
de Nicolae Prelipceanu

Cică nişte folozofi: Cioran & Şora
de Nichita Danilov

Versuri
de Dumitru Chioaru

O carte mult aşteptată
de Horia Gârbea

La masa istoriei
de Gabriela Gheorghişor

Tensiunea epică
de Ioan Lascu

Lectură şi comunicare critică
de Ştefan Vlăduţescu

Cronica unei vieţi anunţate
de Daniela Firescu

Un poet al ascezei negre
de Simona-Grazia Dima

poemele oraşului
de Florea Miu

Gerard Manley Hopkins
de Andrei Zanca

NAUFRAGIUL VASULUI DEUTSCHLAND

Dintr-o haltă părăsită
de Cassian Maria Spiridon

Lucian Scurtu(2)
de Mircea Bârsilă

Diaristul disident
de Nicolae Oprea

Un nonconfor mist angajat
de Ion Pop

Eugen Negrici - ordinea şi erezia
de Cornel Ungureanu

Figura spiritului ironic
de Constantin M. Popa

Voluptatea şi melancolia rigorii
de Gabriel Coşoveanu

Negrici, logos şi personalitate
de Bucur Demetrian

Un sistem de iluzii
de Paul Aretzu

Labuntur anni
de Toma Grigorie

Criticul conchistador
de Nicolae Oprea

Un Dezmierdător
de Nicolae Coande

Prietenul meu bun
de Aurelian Titu Dumitrescu

O mărturisire de credinţă: a fi, a face, a avea
de Paul Aretzu

Poeme
de Szabó Lőrinc

© 2007 Revista Ramuri