Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
PREMIILE FILIALEI IAŞI A U.S.R.

        

Joi, 20 octombrie 2011, la sediul Filialei Iaşi a Uniunii Scriitorilor din România a avut loc ceremonia de acordare a Premiile USR Filiala Iaşi pentru cărţile apărute în anul 2010.

Juriul format din:

Mircea A. Diaconu (preşedinte)

Adi Cristi, Constantin Dram, Emil Nicolae şi Antonio Patraş (membri)

a hotărât acordarea următoarelor premii:

POEZIE: Adrian Alui Gheorghe – Paznicul ploii, Editura Limes – 2010

PROZĂ: Nichita Danilov – Ambasadorul invizibil, Editura Polirom, 2010

CRITICĂ, ISTORIE LITERARĂ, ESEU:

Valentin Talpalaru – Academia de la Suceava şi schoala latină de la Cotnari, Editura Opera Magna, 2010

Oltiţa Cântec – Hermeneutici Teatrale, Editura Niculescu, 2010

PUBLICISTICĂ: Constantin Hrehor, Dimitrie Vatamaniuc – Convorbiri sub scară cu îngeri, Editura Timpul, 2010

TRADUCERI: Petruţa Spânu, Camille Lemonir – Bărbatul îndrăgostit, Editura Fides, 2010

DEBUT: Isabel Vintil㠖 Gellu Naum, Editura Timpul, 2010

Juriul a acordat două premii speciale „JUNIOR” pentru încurajarea tinerilor autori, astfel:

Elleny Pendefunda – Răsărit de curcubee, Editura PrincepsEdit

Cassandra Corbu – Amuzament pentru singurătatea primordială, Editura PrincepsEdit.

De asemenea, în urma hotărîrii Comitetului Filialei – în şedinţa din 15 septembrie 2011 –,

au fost acordate şi următoarele premii:

PREMIUL DE EXCELENŢĂ: Constantin Arcu, Ştefan Avădanei şi Eugen Dimitriu

PREMIUL „NICOLAE GANE”: Constantin Simirad

PREMIULUI OPERA OMNIA: Nicolae Turtureanu.

Nr. 11 / 2011
In memoriam Paul Everac

PREMIILE FILIALEI IAŞI A U.S.R.

Premiile Festivalului-Concurs Internaţional de Creaţie Literar㠄Avangarda XXII“

Premiile Festivalului Internaţional Poesis 2011

Revista revistelor

Versuri
de Gabriel Chifu

Constructorii
de Gabriel Dimisianu

Versuri
de Adrian Popescu

Aurel Dumitru sau gândul ca măsură a libertăţii artistice
de Cătălin Davidescu

A fost ziua Regelui Mihai I
de Nicolae Prelipceanu

Cică nişte folozofi: Cioran & Şora
de Nichita Danilov

Versuri
de Dumitru Chioaru

O carte mult aşteptată
de Horia Gârbea

La masa istoriei
de Gabriela Gheorghişor

Tensiunea epică
de Ioan Lascu

Lectură şi comunicare critică
de Ştefan Vlăduţescu

Cronica unei vieţi anunţate
de Daniela Firescu

Un poet al ascezei negre
de Simona-Grazia Dima

poemele oraşului
de Florea Miu

Gerard Manley Hopkins
de Andrei Zanca

NAUFRAGIUL VASULUI DEUTSCHLAND

Dintr-o haltă părăsită
de Cassian Maria Spiridon

Lucian Scurtu(2)
de Mircea Bârsilă

Diaristul disident
de Nicolae Oprea

Un nonconfor mist angajat
de Ion Pop

Eugen Negrici - ordinea şi erezia
de Cornel Ungureanu

Figura spiritului ironic
de Constantin M. Popa

Voluptatea şi melancolia rigorii
de Gabriel Coşoveanu

Negrici, logos şi personalitate
de Bucur Demetrian

Un sistem de iluzii
de Paul Aretzu

Labuntur anni
de Toma Grigorie

Criticul conchistador
de Nicolae Oprea

Un Dezmierdător
de Nicolae Coande

Prietenul meu bun
de Aurelian Titu Dumitrescu

O mărturisire de credinţă: a fi, a face, a avea
de Paul Aretzu

Poeme
de Szabó Lőrinc

© 2007 Revista Ramuri