Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Premiile Festivalului-Concurs Internaţional de Creaţie Literar㠄Avangarda XXII“

        

ediţia a X - a, 13 - 15 octombrie 2011

Sâmbătă, 15 octombrie a.c., în sala Filarmonicii „Mihail Jora” din Bacău, Juriul Festivalului - Concurs Naţional de Creaţie Literar㠄Avangarda XXII”, alcătuit din Alex Ştefănescu - preşedinte, Lucian Vasiliu, Paul Aretzu, Calistrat Costin şi Victor Munteanu, a acordat următoarele premii:

Pentru poeţii care nu au debutat editorial şi care nu au depăşit vârsta de 35 de ani:

Poezie:

Premiul II: Miruna Ştefan Belea, satul Ulmi, judeţul Dâmboviţa

Premiul III: Emilia Alexandra Bucur, Bucureşti

Eseu:

Premiul II şi Premiul Revistei “Dacia literară”: Maria Pilchin, Chişinău - R. Moldova

Premiul pentru Cartea anului 2010:

Exerciţii de supravieţuire, de Ileana Mălăncioiu, Editura „Polirom“, Iaşi, 2007

Premiul pentru Revista de literatură şi cultură a anului 2010:

Euphorion, Sibiu, redactor-şef: Dumitru Chioaru, red.-şef. adj., Ioan Radu Văcărescu.

Tot cu acest prilej, juriul, alcătuit din Victor Munteanu - preşedinte, Calistrat Costin, Gheorghe Gozar, Vasile Pătruţ şi Vasile-Crăiţă Mândră - membri, a acordat următoarele premii anuale ale Fundaţiei Culturale „Georgeta şi Mircea Cancicov” pentru Literatură, Cultură, Artă, Ştiinţe şi Învăţământ:

Premiul pentru cartea de proză a anului 2010: Doru Ciucescu. O mie şi una de invocări feministe, Editura „Junimea”, Iaşi.

Premiul pentru cartea de istorie a anului 2010: Ion Lupu. Voievodul martir. Editura „Vicovia”, Bacău şi Cornelia Ichim Pompiliu. Peştele din oglindă. Editura „Corgal Press”, Bacău.

Premiul pentru cartea de ştiinţe economice a anului 2010: Mihai Deju, Mircea Muntean, Aristiţa Rotilă, Simona-Elena Dragomirescu, Daniela-Cristina Solomon, Doina Păcurari. Contabilitate generală. Concepte. Aplicaţii şi studii de caz, Editura „Alma Mater”, Bacău, 2010.

Premiul pentru cartea de monografie a anului 2010: Dorinel Ichim. Comuna Vultureni - Judeţul Bacău. Monografie etno-istorică, Editura „Magic Print”, Oneşti.

Premiul pentru pianista anului 2010: Antonela Leahu, directot-adj. La Colegiul Naţional de Art㠓George Apostu”

Premiul pentru actorul anului 2010: Viorel Bosnea.

Premiul pentru cariera de medic dermatolog: Dr. Nicolae Apetroaie.

Premiul pentru calitatea managementului Inspectoratului Şcolar Judeţean Bacău pe anul 2010: prof. Florin Lazăr, inspector şcolar general.

Festivitatea de premiere a fost precedată de un interesant spectacol artistic realizat de interpreţi ai Colegiului Naţional de Arte „George Apostu” şi Ansamblul Folcloric al C.N. „V. Alecsandri” (instructor, prof. Mitică Pricopie).

V. Munteanu

Nr. 11 / 2011
In memoriam Paul Everac

PREMIILE FILIALEI IAŞI A U.S.R.

Premiile Festivalului-Concurs Internaţional de Creaţie Literar㠄Avangarda XXII“

Premiile Festivalului Internaţional Poesis 2011

Revista revistelor

Versuri
de Gabriel Chifu

Constructorii
de Gabriel Dimisianu

Versuri
de Adrian Popescu

Aurel Dumitru sau gândul ca măsură a libertăţii artistice
de Cătălin Davidescu

A fost ziua Regelui Mihai I
de Nicolae Prelipceanu

Cică nişte folozofi: Cioran & Şora
de Nichita Danilov

Versuri
de Dumitru Chioaru

O carte mult aşteptată
de Horia Gârbea

La masa istoriei
de Gabriela Gheorghişor

Tensiunea epică
de Ioan Lascu

Lectură şi comunicare critică
de Ştefan Vlăduţescu

Cronica unei vieţi anunţate
de Daniela Firescu

Un poet al ascezei negre
de Simona-Grazia Dima

poemele oraşului
de Florea Miu

Gerard Manley Hopkins
de Andrei Zanca

NAUFRAGIUL VASULUI DEUTSCHLAND

Dintr-o haltă părăsită
de Cassian Maria Spiridon

Lucian Scurtu(2)
de Mircea Bârsilă

Diaristul disident
de Nicolae Oprea

Un nonconfor mist angajat
de Ion Pop

Eugen Negrici - ordinea şi erezia
de Cornel Ungureanu

Figura spiritului ironic
de Constantin M. Popa

Voluptatea şi melancolia rigorii
de Gabriel Coşoveanu

Negrici, logos şi personalitate
de Bucur Demetrian

Un sistem de iluzii
de Paul Aretzu

Labuntur anni
de Toma Grigorie

Criticul conchistador
de Nicolae Oprea

Un Dezmierdător
de Nicolae Coande

Prietenul meu bun
de Aurelian Titu Dumitrescu

O mărturisire de credinţă: a fi, a face, a avea
de Paul Aretzu

Poeme
de Szabó Lőrinc

© 2007 Revista Ramuri