Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Versuri

        de Gabriel Chifu

Sângele meu îngână un cântec neauzit

 

Sângele meu nu mai ştie să facă astăzi

ce făcea altădată când

urca muntele fluierând,

când hohotea prin paturi străine,

când orbitor lumina oraşul în nopţile

fără curent electric,

când era gata să care în spate un fluviu

şi să-l pună la picioarele femeii iubite.

Acum sângele meu

abia merge încovoiat în baston,

acum nu mai ţine minte,

acum îşi numără anevoie bănuţii şi zilele,

acum abia stă să nu se risipească

din burduful trupului

crăpat în o sută de locuri.

Acum sângele meu îl tot aşteaptă

cu nesăbuită speranţă

pe înger

să-i ceară câteva picături care vindecă,

dar mereu îl ratează, căci, aproape orb,

nu-l vede pe înaripat

când trece cu fiola iluzorie-n mână.

Sângele meu îngână astăzi o singură melodie:

acel cântec ştiut şi răsştiut

despre moartea care atent,

răbdătoare, încă de când ne naştem,

îşi ridică în noi neîntrecuta cetate.

Dar chiar şi această singură, amară melodie

fără talent o îngână.

Şi fără putere, muteşte, căci nimeni n-o aude.

Nr. 11 / 2011
In memoriam Paul Everac

PREMIILE FILIALEI IAŞI A U.S.R.

Premiile Festivalului-Concurs Internaţional de Creaţie Literar㠄Avangarda XXII“

Premiile Festivalului Internaţional Poesis 2011

Revista revistelor

Versuri
de Gabriel Chifu

Constructorii
de Gabriel Dimisianu

Versuri
de Adrian Popescu

Aurel Dumitru sau gândul ca măsură a libertăţii artistice
de Cătălin Davidescu

A fost ziua Regelui Mihai I
de Nicolae Prelipceanu

Cică nişte folozofi: Cioran & Şora
de Nichita Danilov

Versuri
de Dumitru Chioaru

O carte mult aşteptată
de Horia Gârbea

La masa istoriei
de Gabriela Gheorghişor

Tensiunea epică
de Ioan Lascu

Lectură şi comunicare critică
de Ştefan Vlăduţescu

Cronica unei vieţi anunţate
de Daniela Firescu

Un poet al ascezei negre
de Simona-Grazia Dima

poemele oraşului
de Florea Miu

Gerard Manley Hopkins
de Andrei Zanca

NAUFRAGIUL VASULUI DEUTSCHLAND

Dintr-o haltă părăsită
de Cassian Maria Spiridon

Lucian Scurtu(2)
de Mircea Bârsilă

Diaristul disident
de Nicolae Oprea

Un nonconfor mist angajat
de Ion Pop

Eugen Negrici - ordinea şi erezia
de Cornel Ungureanu

Figura spiritului ironic
de Constantin M. Popa

Voluptatea şi melancolia rigorii
de Gabriel Coşoveanu

Negrici, logos şi personalitate
de Bucur Demetrian

Un sistem de iluzii
de Paul Aretzu

Labuntur anni
de Toma Grigorie

Criticul conchistador
de Nicolae Oprea

Un Dezmierdător
de Nicolae Coande

Prietenul meu bun
de Aurelian Titu Dumitrescu

O mărturisire de credinţă: a fi, a face, a avea
de Paul Aretzu

Poeme
de Szabó Lőrinc

© 2007 Revista Ramuri