Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Versuri

        de Adrian Popescu

Ochii mari, ce văd departe

Lui Mihai Şora

Ce-a văzut el,

din geamul mansardei,

contemplând Oraşul înstelat,

a văzut poate şi Péguy,

graţia artei,

miezul unui fruct curat.

Seminţele eternităţii

înotând în lichidul sublim,

pruncii în negura somnului,

Arborele sub care am stat,

de unde venim,

rodia pământului

din palma Domnului.

Bagheta şi vinul roşu

nici nu sunt o povară,

sub braţ, pe scările,

o sută, sub acoperişuri

unde e mereu vară.

Amintindu-şi de

părintele depărtat,

cum ieşea el pe porţile împărăteşti,

cu potirul ţinut bine în mâini.

Copilărie, Banat.

Rozeta şi garguiele,

Rănile lui Isus şi cuiele,

Medievalul crucifix,

Messa de la 7 fix.

Iubirea, Credinta, Speranţa...

Nu s-a mai întors în Franţa.

Sarea dacică, grunjii ei mari,

cu sarea galică, numai cristale,

stau în solniţa cu vrejuri egale,

amestecate, pe masa Dumisale.

Nr. 11 / 2011
In memoriam Paul Everac

PREMIILE FILIALEI IAŞI A U.S.R.

Premiile Festivalului-Concurs Internaţional de Creaţie Literar㠄Avangarda XXII“

Premiile Festivalului Internaţional Poesis 2011

Revista revistelor

Versuri
de Gabriel Chifu

Constructorii
de Gabriel Dimisianu

Versuri
de Adrian Popescu

Aurel Dumitru sau gândul ca măsură a libertăţii artistice
de Cătălin Davidescu

A fost ziua Regelui Mihai I
de Nicolae Prelipceanu

Cică nişte folozofi: Cioran & Şora
de Nichita Danilov

Versuri
de Dumitru Chioaru

O carte mult aşteptată
de Horia Gârbea

La masa istoriei
de Gabriela Gheorghişor

Tensiunea epică
de Ioan Lascu

Lectură şi comunicare critică
de Ştefan Vlăduţescu

Cronica unei vieţi anunţate
de Daniela Firescu

Un poet al ascezei negre
de Simona-Grazia Dima

poemele oraşului
de Florea Miu

Gerard Manley Hopkins
de Andrei Zanca

NAUFRAGIUL VASULUI DEUTSCHLAND

Dintr-o haltă părăsită
de Cassian Maria Spiridon

Lucian Scurtu(2)
de Mircea Bârsilă

Diaristul disident
de Nicolae Oprea

Un nonconfor mist angajat
de Ion Pop

Eugen Negrici - ordinea şi erezia
de Cornel Ungureanu

Figura spiritului ironic
de Constantin M. Popa

Voluptatea şi melancolia rigorii
de Gabriel Coşoveanu

Negrici, logos şi personalitate
de Bucur Demetrian

Un sistem de iluzii
de Paul Aretzu

Labuntur anni
de Toma Grigorie

Criticul conchistador
de Nicolae Oprea

Un Dezmierdător
de Nicolae Coande

Prietenul meu bun
de Aurelian Titu Dumitrescu

O mărturisire de credinţă: a fi, a face, a avea
de Paul Aretzu

Poeme
de Szabó Lőrinc

© 2007 Revista Ramuri