Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Versuri

        de Dumitru Chioaru

A fi mereu tînăr

De cîte ori îmi amintesc de Şora

mă gîndesc la basmul despre tinereţe fără bătrîneţe –

eram tînăr îndrăgostit de poezie şi filosofie

şi căutam un maestru care să mă înveţe taina lui a fi

l-am găsit într-o după-amiază de vară

tocmai în Sibiul magic

într-un grup de scriitori în popas la Împăratul Romanilor,

un sfinx retras după ochelarii cu multe dioptrii

ascultînd calm părerile celor din jur

şi tălmăcind vorbele în cuvinte

de claritatea cristalului –

am tresărit la gîndul că l-am întîlnit pe Socrate

şi nu ştiam cum să intru în vorbă,

stăteam adîncit în dialogul meu interior

chinuit de o întrebare la care răspunsurile

soseau ca nişte pahare goale

în care singur îmi turnam cucut㠖

deodată nemaiputîndu-mă stăpîni

m-am ridicat în picioare răsturnîndu-mi paharul,

iar el şi-a îndreptat privirea spre mine

şi întrebarea ţîşni ca o flacără din jarul răscolit:

domnule Mai Ştiutor

cînd are omul certitudinea că se află în fiinţă?

mi-a răspuns ştergîndu-şi ochelarii:

cînd este împreună cu ceilalţi

şi se individualizează prin ceea ce face

ca pomul rodind pentru a avea de dat

fructele coapte lumii –

l-am mai întîlnit de nenumărate ori

acelaşi om înţelept între oameni

şi ştiu că dacă ai acces la esenţă

rămîi mereu tînăr.

Nr. 11 / 2011
In memoriam Paul Everac

PREMIILE FILIALEI IAŞI A U.S.R.

Premiile Festivalului-Concurs Internaţional de Creaţie Literar㠄Avangarda XXII“

Premiile Festivalului Internaţional Poesis 2011

Revista revistelor

Versuri
de Gabriel Chifu

Constructorii
de Gabriel Dimisianu

Versuri
de Adrian Popescu

Aurel Dumitru sau gândul ca măsură a libertăţii artistice
de Cătălin Davidescu

A fost ziua Regelui Mihai I
de Nicolae Prelipceanu

Cică nişte folozofi: Cioran & Şora
de Nichita Danilov

Versuri
de Dumitru Chioaru

O carte mult aşteptată
de Horia Gârbea

La masa istoriei
de Gabriela Gheorghişor

Tensiunea epică
de Ioan Lascu

Lectură şi comunicare critică
de Ştefan Vlăduţescu

Cronica unei vieţi anunţate
de Daniela Firescu

Un poet al ascezei negre
de Simona-Grazia Dima

poemele oraşului
de Florea Miu

Gerard Manley Hopkins
de Andrei Zanca

NAUFRAGIUL VASULUI DEUTSCHLAND

Dintr-o haltă părăsită
de Cassian Maria Spiridon

Lucian Scurtu(2)
de Mircea Bârsilă

Diaristul disident
de Nicolae Oprea

Un nonconfor mist angajat
de Ion Pop

Eugen Negrici - ordinea şi erezia
de Cornel Ungureanu

Figura spiritului ironic
de Constantin M. Popa

Voluptatea şi melancolia rigorii
de Gabriel Coşoveanu

Negrici, logos şi personalitate
de Bucur Demetrian

Un sistem de iluzii
de Paul Aretzu

Labuntur anni
de Toma Grigorie

Criticul conchistador
de Nicolae Oprea

Un Dezmierdător
de Nicolae Coande

Prietenul meu bun
de Aurelian Titu Dumitrescu

O mărturisire de credinţă: a fi, a face, a avea
de Paul Aretzu

Poeme
de Szabó Lőrinc

© 2007 Revista Ramuri