Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     








Dintr-o haltă părăsită

        de Cassian Maria Spiridon

* * *

cobori în arenă

să-ţi întîlneşti/ între coarnele fiorosului taur

Neîndurătoarea

pe strapontine/ pe scaune

bănci numeroase/ suprapuse pînă sus

/ unde se-mpreună cu cerul/

stau spectatorii

ei/ care au văzut atîtea

tauri tîrîţi prin nisip

pe tărgi/ toareadorii înroşindu-le pînza

marcîndu-şi calea cu sînge

sînt liniştiţi/ conversează

beau/ înghit floricele

aşteaptă trîmbiţa

care deschide porţile

să intre viţelul cel gras

ei sînt atîta de sus

că văd stelele/ în plină lumină

de foarte aproape

porţile sînt deschise

arena pregătită

toreadorul încremenit

/ cu capa şi spada/

e gata

spectatorii abia mai respiră

trîmbiţele sună înalt

dar taurul/

taurul

unde e taurul

cu coarnele pregătite

cu muşchii puternici

cu nările umede

– pentru el a venit întreaga mulţime –

stau singur

cu picioarele înfipte în nisipul fierbinte

dar taurul/ cel care a răpit cîndva Europa

a trecut Gibraltarul

strîmtorile/ marea

Nr. 11 / 2011
In memoriam Paul Everac

PREMIILE FILIALEI IAŞI A U.S.R.

Premiile Festivalului-Concurs Internaţional de Creaţie Literar㠄Avangarda XXII“

Premiile Festivalului Internaţional Poesis 2011

Revista revistelor

Versuri
de Gabriel Chifu

Constructorii
de Gabriel Dimisianu

Versuri
de Adrian Popescu

Aurel Dumitru sau gândul ca măsură a libertăţii artistice
de Cătălin Davidescu

A fost ziua Regelui Mihai I
de Nicolae Prelipceanu

Cică nişte folozofi: Cioran & Şora
de Nichita Danilov

Versuri
de Dumitru Chioaru

O carte mult aşteptată
de Horia Gârbea

La masa istoriei
de Gabriela Gheorghişor

Tensiunea epică
de Ioan Lascu

Lectură şi comunicare critică
de Ştefan Vlăduţescu

Cronica unei vieţi anunţate
de Daniela Firescu

Un poet al ascezei negre
de Simona-Grazia Dima

poemele oraşului
de Florea Miu

Gerard Manley Hopkins
de Andrei Zanca

NAUFRAGIUL VASULUI DEUTSCHLAND

Dintr-o haltă părăsită
de Cassian Maria Spiridon

Lucian Scurtu(2)
de Mircea Bârsilă

Diaristul disident
de Nicolae Oprea

Un nonconfor mist angajat
de Ion Pop

Eugen Negrici - ordinea şi erezia
de Cornel Ungureanu

Figura spiritului ironic
de Constantin M. Popa

Voluptatea şi melancolia rigorii
de Gabriel Coşoveanu

Negrici, logos şi personalitate
de Bucur Demetrian

Un sistem de iluzii
de Paul Aretzu

Labuntur anni
de Toma Grigorie

Criticul conchistador
de Nicolae Oprea

Un Dezmierdător
de Nicolae Coande

Prietenul meu bun
de Aurelian Titu Dumitrescu

O mărturisire de credinţă: a fi, a face, a avea
de Paul Aretzu

Poeme
de Szabó Lőrinc

© 2007 Revista Ramuri