Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Un Dezmierdător

        de Nicolae Coande

„Când lucrurile merg strună, capul stă şi mâna se mişcă.” Acesta este un tip de propoziţie-Şora, una dintre acele numeroase emisii de tip kôan pe care cititorii săi buni le pot detecta aproape permanent în iureşul unor demonstraţii de rigoare toridă şi poeticitate fluidă. Grunjuri, căpeţele de geometrizată sare a pământului, din acelea în care a fost – de cine? – stocată înţelepciunea umană şi care mai apoi ne sunt dăruite de mâna unui filosof şi scriitor cum puţini dintre noi avem norocul să întâlnim într-o viaţă de om. Un filosof-rotar, dintre aceia care sculptează din lumină fără corp şi gând întrupat obada şi spiţele unei roţi pentru a fi îmbucate perfect în acel centru al lumii fără de care drumul nu există, iar roata nu-l calcă.

Să nu lucrezi prea repede şi să nu expui prea des, iată formula lui Brâncuşi de care Mihai Şora s-a ţinut cu străşnicie. Şi cum frumuseţea este justiţia absolută, după spusa memorabilă a omului din Hobiţa, nepotul meşterului de roţi trainice a lucrat în gândirea românească animat de acel duh al pământului în care a „intrat cu fierul plugului”, pe care l-a „arat nemilos, înverşunat”, pe care l-a „scormonit, grăpat, dezmierdat” până în miezul său de foc. Domnul Mihai Şora este un rar dezmierdător, un Mângâietor al pământului cuvintelor româneşti, cel mai autentic alături de Constantin Noica şi de Petru Creţia. După Şora, abia, noi trăim şi în pământul minţii, nu doar în pulberea din care ne-am născut.

Avem mulţi maeştri şi puţini îndrumători veritabili în acest timp al orizontalei proaste, în care a avea îl bate pe a fi. Oare aşa să fie? Să ne fi declasat propria-ne fiinţă din rangul nostru de copii ai armoniei şi de entuziaşti ai idealului? Domnul Mihai Şora ne reaminteşte constant acea intimitate a fiinţei cu care trebuie să comunicăm şi să comuniem, într-o elaborată declaraţie de dragoste căreia îi este subiect şi martor. Elogiul făcut poeziei, precuvintelor, Totului închegat, Unicului Celălalt, datului întâlnirii cu tine, cel adeverit de plinătatea lumii, este autoportretul unui etern îndrăgostit pentru care filosofia şi poezia sunt porţile strâmte prin care îşi caută mântuirea şi îşi obţine echilibrul interior. Un înaintemergător în ale înţelesurilor, căci de la Domnul Mihai Şora am aflat şi noi, cei care înnegrim hârtia, c㠄poezia are un alt mers către ceea ce este.” Nu repetabilul, căile bătătorite, previzibilul, dinainte ştiutul, ci intimitatea fiinţei, fiinţa-acasă, ceea ce exhalează, ca aromă a lumii, acel „precuvânt” care găseşte ţinta.

Când este îndrăgostit – şi când nu este, oare? – Domnul Şora privilegiază poetul din sine, cu nostalgia – Sehnsucht? – celui care ştie că poezia „apare de fiecare dată la întâlnire, pe neaşteptate, cu noi şi cu lumea”. De ce Sehnsucht? Pentru c㠄poetul e veşnic-îndrăgostitul, perfectul amant”, răpus de dorul de a nu fi situat pe iubita lui Venus: „niciodată n-o să mă împiedici să tânjesc, până la moarte să tânjesc, după Venus, blonda Venus, dulcea Venus, care, ea, e adevăratul, adevăratul, adevăratul meu Pământ!”

Putem vedea aievea cum consistenţa şoriană a spuselor ne atrage privirea într-un zenit al nevăzutelor, nu mai puţin reale, din avântul nesăbuitei inimi, cea care şi-a înfipt „rădăcina în impalpabilul tărâm al amuţirii şi al visului”, căci erosul ieşit gata tors din caierul gândirii sale evocă acea „supraabundenţă căreia toate celalalte i se pot împărtăşi.” „Sfintele seminţe inanalizabile ale limbajului articulat” sunt aruncate pe un pământ reavăn de acest Semănător fără egal care este Domnul Mihai Şora, cu aceeaşi mână cu care mângâie filosofia şi femeia – ca în acest admirabil poem spus dintr-o răsuflare: „... aşa cum surprinzător de proaspăt, şi parcă acum întâia oară în ureche-mi ivindu-se, râsul de azi al ei, faţă de râsul ei de ieri, şi de cel de alaltăieri şi de întotdeauna – încântător de altul, acelaşi, înnebunitor de acelaşi-altul.” Un altceva, acelaşi – cum spusese şi Nichita Stănescu.

Dragostea de filosofie şi de poezie – adică împlinirea şi strălucirea a tot ce ştim.

Ce poate un poet încă tânăr să înveţe mai mult de la un Maestru care i-a adresat cândva câteva vorbe? Multe, dar mai ales bucuria melancolică a finitudinii senin asumate.

Şi sarea nu se va strica niciodată!

Nr. 11 / 2011
In memoriam Paul Everac

PREMIILE FILIALEI IAŞI A U.S.R.

Premiile Festivalului-Concurs Internaţional de Creaţie Literar㠄Avangarda XXII“

Premiile Festivalului Internaţional Poesis 2011

Revista revistelor

Versuri
de Gabriel Chifu

Constructorii
de Gabriel Dimisianu

Versuri
de Adrian Popescu

Aurel Dumitru sau gândul ca măsură a libertăţii artistice
de Cătălin Davidescu

A fost ziua Regelui Mihai I
de Nicolae Prelipceanu

Cică nişte folozofi: Cioran & Şora
de Nichita Danilov

Versuri
de Dumitru Chioaru

O carte mult aşteptată
de Horia Gârbea

La masa istoriei
de Gabriela Gheorghişor

Tensiunea epică
de Ioan Lascu

Lectură şi comunicare critică
de Ştefan Vlăduţescu

Cronica unei vieţi anunţate
de Daniela Firescu

Un poet al ascezei negre
de Simona-Grazia Dima

poemele oraşului
de Florea Miu

Gerard Manley Hopkins
de Andrei Zanca

NAUFRAGIUL VASULUI DEUTSCHLAND

Dintr-o haltă părăsită
de Cassian Maria Spiridon

Lucian Scurtu(2)
de Mircea Bârsilă

Diaristul disident
de Nicolae Oprea

Un nonconfor mist angajat
de Ion Pop

Eugen Negrici - ordinea şi erezia
de Cornel Ungureanu

Figura spiritului ironic
de Constantin M. Popa

Voluptatea şi melancolia rigorii
de Gabriel Coşoveanu

Negrici, logos şi personalitate
de Bucur Demetrian

Un sistem de iluzii
de Paul Aretzu

Labuntur anni
de Toma Grigorie

Criticul conchistador
de Nicolae Oprea

Un Dezmierdător
de Nicolae Coande

Prietenul meu bun
de Aurelian Titu Dumitrescu

O mărturisire de credinţă: a fi, a face, a avea
de Paul Aretzu

Poeme
de Szabó Lőrinc

© 2007 Revista Ramuri