Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Poeme

        de Szabó Lőrinc

Pe casa memorială în care a trăit Szabó Lőrinc stă inscripţionată o placă de marmură cu numele acestuia, cu data naşterii şi a decesului – 1900-1957, iar sub acestea este scris doar atât: poet. Orice altă precizare ar fi fost de prisos despre un autor care şi-a asumat acest rol total şi a trăit doar din scris. A publicat volum după volum, a tradus mai mult decât oricare alt traducător din literatura maghiară, a condus şi a organizat reviste de cultură. A scris numai despre ceea ce trăia şi trăia precum scria.

Se naşte la 31 martie în 1900, odată cu un secol nou, zbuciumat, şi se stinge din viaţă la 3 octombrie 1957, la un an după revoluţia maghiară anticomunistă din 1956. Născut odată cu secolul, se identifică parcă cu acesta în toate frământările, măririle, căderile, dramele şi controversele acestuia.

Personalitate puternică, dar conflictuală, reuşeşte să se înstrăineze aproape de toţi din jurul său, trăind mai tot timpul un sentiment de singurătate, alteori de revoltă, iar în ultimii ani ai vieţii se izolează programat, găsind refugiu în muncă. Controversată era şi viaţa lui intimă: iubea două femei şi nu putea renunţa la nici una. Relaţia extraconjugală nu a tăinuit-o, dar nici nu o afişa ostentativ; trăia iubirea cu fiecare por al fiinţei sale, într-o manieră sinceră şi egoistă, afundându-se total în sentimentele păcatului, ale dragostei şi ale voluptăţii. Pretindea de la femeia iubită abandonare totală în iubire.

Ca poet, a fost apreciat încă de la primele publicaţii şi a fost încurajat de către Babits Mihály care, fiind cea mai importantă autoritate critică din mişcarea Nyugat (Vest - mişcare literară modernistă interbelică), l-a îndrumat şi încurajat. Tot Babits îl implică într-un proiect de anvergură, de a traduce cât mai mult din literatura modernă universală. Astfel, ajunge să fie cunoscut şi apreciat nu doar ca poet, ci şi ca un traducător prolific. Primul volum, Pământ, pădure, Dumnezeu, publicat în 1922 în timpul studenţiei, reuşeşte să convingă prin vigoare şi prin elevaţie fină, trăsături ce vor deveni o constantă a liricii lui. Recunoscut de toţi criticii săi ca poeta doctus, îşi ordonează universul creaţiei sale după o raţiune poetică, iar emoţiile le dublează permanent cu un intelectualism deloc supărător, fără să facă paradă de lecturile sale.

Cele mai citite volume şi de către cititorii de azi sunt Cântec de greier (1947), o autobiografie lirică, şi Al douăzeci şi şaselea an. Recviem liric în o sută douăzeci de sonete (1957), volum dedicat memoriei iubitei moarte. Douăzeci şi şase este numărul anilor de iubire zbuciumată, a căror sinteză este acest ultim volum considerat şi cântecul de lebădă al lui Szabó Lőrinc.

 

Visele lui Unu

Pentru că tu eşti aşa, iar ei sunt altfel

şi interesele lui sunt altele

iar dreptatea este nevroză

sau retorică

şi pentru că nimic nu nu-mi place afară

şi pentru că mulţimea n-o poţi birui,

iar tot ce-i lege s-a născut

fără mine:

în sfârşit ar fi timpul ca

să evadez din mijlocul vostru.

La ce să mă aştept în continuare, viitorul

să-l pândesc umil?

Timpul aleargă şi tot ce trăieşte

are mereu dreptate.

Eu ori voi, careva e bolnav;

şi totuşi să nu aleg armele,

când dragostea sau ura

se apropie de mine?

Dacă voi mereu mă înţelegeţi,

unde rămân eu?

Nu! Nu! Nu suport să mai fiu un fir

într-o urzeală nebună;

a înţelege şi a respecta paznicul

şi, dacă doare, a suferi odată cu el!

Cine a putut, demult s-a dezlegat

şi calcă printre pumnale şi peste pumnale.

Suntem noi doi, eu şi lumea,

robul după gratii,

precum el pentru sine, eu pentru mine

sunt mai presus.

Evadăm, sufletul meu, zăvorul se deschide,

evadează raţiunea,

dar îşi pictează grijulie

grilajul aparenţei.

Înăuntru e unu, ce afară e mii de bucăţi!

Unde a umblat, cine a văzut peştele

dacă năvodul a rămas

neatins?

Interzis? Altcineva interzice! Păcatul? Al lor

dacă se află!

În noi, înăuntru, nu sunt fragmente şi limite,

nu este nimic interzis;

noi suntem doar noi, câte-o singurătate,

nici bună, nici rea.

Ascunde-te adânc în tine! Acolo

parcă se mai vede ceva, un vis

părăsit, mare şi liber, cum

mama noastră, nesfârşita

mare, ca amintire, apare în lacrimile

şi acidul sângelui nostru.

În mare, în sine înapoi! Doar

acolo putem fi liberi!

Nouă nimic nu ne mai dă

din ceea ce este afară, cel Mult.

Dacă trebuie să te-nvoieşti cu mulţimea,

e drept, ca cenuşa se risipeşte;

patria noastră e Unul, care

nu se împarte:

să visăm aşadar, de se mai poate,

visele lui Unu.

Cântecul greierului

fragment

Lumea era Una

Era frumos, era dumnezeu, Lumea Era Una.

Iarnă, primăvară, vară, toamnă: tainică varietate.

Pe cer şi pe pământ zâmbea ordinea.

Soarele în zori se ivea de fiecare dată,

muncitor paradisiac, erou, preamărit

prieten care se trezea şi adormea cu mine,

şi mă încălzea şi-mi lumina.

Printre pomi sute de ochi-foc ai grădinii vegheau;

şi a venit ploaia şi a dus praful,

iar luna păzea blândă în noapte.

Toate acestea pentru mine le făceau

şi era interesant de văzut omul

harnic. Şi eu voi fi aşa?

De ce nu? (Dacă nu mă-nghite lupul!)

Minute de groază şi luciditate de-o zi:

încă nu m-am separat de mare,

nu am fost insulă…Rugăciuni şi miracole:

era frumos, era dumnezeu, Lumea Era Una.

 

Traducere şi prezentare Attila Csiki

Nr. 11 / 2011
In memoriam Paul Everac

PREMIILE FILIALEI IAŞI A U.S.R.

Premiile Festivalului-Concurs Internaţional de Creaţie Literar㠄Avangarda XXII“

Premiile Festivalului Internaţional Poesis 2011

Revista revistelor

Versuri
de Gabriel Chifu

Constructorii
de Gabriel Dimisianu

Versuri
de Adrian Popescu

Aurel Dumitru sau gândul ca măsură a libertăţii artistice
de Cătălin Davidescu

A fost ziua Regelui Mihai I
de Nicolae Prelipceanu

Cică nişte folozofi: Cioran & Şora
de Nichita Danilov

Versuri
de Dumitru Chioaru

O carte mult aşteptată
de Horia Gârbea

La masa istoriei
de Gabriela Gheorghişor

Tensiunea epică
de Ioan Lascu

Lectură şi comunicare critică
de Ştefan Vlăduţescu

Cronica unei vieţi anunţate
de Daniela Firescu

Un poet al ascezei negre
de Simona-Grazia Dima

poemele oraşului
de Florea Miu

Gerard Manley Hopkins
de Andrei Zanca

NAUFRAGIUL VASULUI DEUTSCHLAND

Dintr-o haltă părăsită
de Cassian Maria Spiridon

Lucian Scurtu(2)
de Mircea Bârsilă

Diaristul disident
de Nicolae Oprea

Un nonconfor mist angajat
de Ion Pop

Eugen Negrici - ordinea şi erezia
de Cornel Ungureanu

Figura spiritului ironic
de Constantin M. Popa

Voluptatea şi melancolia rigorii
de Gabriel Coşoveanu

Negrici, logos şi personalitate
de Bucur Demetrian

Un sistem de iluzii
de Paul Aretzu

Labuntur anni
de Toma Grigorie

Criticul conchistador
de Nicolae Oprea

Un Dezmierdător
de Nicolae Coande

Prietenul meu bun
de Aurelian Titu Dumitrescu

O mărturisire de credinţă: a fi, a face, a avea
de Paul Aretzu

Poeme
de Szabó Lőrinc

© 2007 Revista Ramuri