Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
De la Uniunea Scriitorilor

        

Comitetul Director al Uniunii Scriitorilor din România s-a reunit în ședință de lucru marți, 11 septembrie. De asemeni Consiliul Uniunii a avut ședința trimestrială în aceeași zi. Ambele întruniri au fost prezidate de dl. Nicolae Manolescu, președintele USR. Comitetul Director și Consiliul au dezbătut raportul privind situația imobilelor aflate în posesia sau în folosința USR. Notabil este mai ales faptul că imobilul din Calea Victoriei 133, aflat în folosința USR și disputat de Ministerul Culturii, a revenit printr-o hotărîre judecătorească definitivă Uniunii. De asemeni s-a discutat situația colectării timbrului literar, suma primită în 2007 fiind de 3,4 miliarde lei vechi. S-au decis măsuri pentru ca editurile să respecte prevederile legii, fiind înaintate adrese organelor de control fiscal. În urma discutării concursurilor de proiecte culturale s-a aprobat un formular tip pentru solicitările ce vor urma. Data limită pentru depunerea proiectelor pe semestrul I 2008 va fi 31 decembrie 2007. Comitetul Director a luat în discuție cererile curente adresate conducerii USR, situația fondului de salarii al USR, acordarea indemnizațiilor de merit. Consiliul a validat primirile de noi membri rămase nediscutate la precedenta ședință. În Consiliu au mai intrat, pe locuri rămase vacante, în urma voturilor obținute la precedentele alegeri, domnii Alex Ștefănescu, Mircea Micu, Adrian Alui Gheorghe.

© 2007 Revista Ramuri