Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Serile la Brădiceni, ediția a XI-a

        

 

Sub acest generic rustic și liric totodată, se desfășoară de peste un deceniu, în septembrie, în jurul sărbătorii de Sfânta Mărie Mică ( Ziua nașterii Maicii Domnului), Atelierul național de poezie inițiat de câțiva condeieri gorjeni ( Ion Popescu-Brădiceni, Viorel Gârbaciu, Ion Cepoi ș.a.), susținut organizatoric și financiar de Biblioteca județeană Christian Tell ( directoare: doamna Alexandra Andrei), Centrul județean Gorj pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale, Școala populară de artă Tg Jiu, Primăria și Consiliul comunei Peștișani.

Ajunsă la a XI-a ediție în această toamnă, manifestarea desfășurată pe parcursul a două zile (7 și 8 septembrie) a debutat cu un veritabil maraton literar la Biblioteca județeană Christian Tell. Au fost lansate nouă cărți și cinci reviste. În prezența autorilor, amfitrioana , doamna Alexandra Andrei, a prezentat în fața numerosului public cititor care umpluse la refuz sala de lectură a bibliotecii, volumele :Cartea psalmilor- pre stihuri retocmită acum și Istoriile unui matroz întors de pe planeta roz de Șerban Foarță, Nichita Stănescu-un idol fals? de Adrian Dinu Rachieru, Modelul renascentist al arhitecturii brâncovenești și Între cultura mormintelor și civilizația războaielor de Valentin Tașcu, Turnul lacrimei de Ion Popescu-Brădiceni, Trei exerciții critice de Lazăr Popescu, Nebun de lună plină de Viorel Gârbaciu, Cartea depărtărilor de Grigore Pupăză.

La rândul ei, secțiunea reviste a fost consistentă. Serile la Brădiceni, cu apariție anuală, trimestrialul Portal Măiastra, Caietele Columna și Cuget liber (revistă a Liceului Gheorghe Magheru), publicații gorjene, și revista UNU din Oradea au fost prezentate de redactorii lor șefi.

După-amiaza de vineri, 7 septembrie, a fost consacrată unui bine și frumos gândit itinerar cultural-turistic. Oaspeții gorjenilor au vizitat : Muzeul Tudor Arghezi din Tg Cărbunești, Mănăstirea Tismana și Muzeul portului popular din Tismana. Scriitorul și criticul de artă Valentin Tașcu ne-a întâmpinat împreună cu soția și fiica, în pragul noii și frumoasei sale case de vacanță de pe malul stâng al râului Tismana. Un popas fericit care s-a metamorfozat repede într-o, să-i zicem, prietenească dezbatere pe teme vizând șansa și neșansa scriitorilor români de fi confruntați cu exigențele afirmării în plan european.

Sâmbătă, 8 septembrie, după slujba religioasă , biserica din Brădiceni - un splendid monument de arhitectură medievală românească - a devenit scena festivității de decernare a premiilor stabilite de un juriu prezidat de criticul literar Gheorghe Grigurcu. Premiul Național de Poezie i-a revenit unuia dintre monștrii sacri ai vieții noastre literare: poetul timișorean Șerban Foarță, iar Premiul pentru critică literară profesorului universitar timișorean Adrian Dinu Rachieru. Au mai fost acordate premii și diplome de excelență următorilor: poetului și actorului George Drăghescu din partea Fundației Gheorghe Magheru, tânărului poet Adrian Novac, profesorului Dumitru Bunoiu și, deloc în ultimul rând , prietenei dvs dintotodeauna, Ioana Dinulescu pentru mediatizarea evenimenelor literar-artistice gorjene.

După o vizită și o masă în casa dlui Ion Căpruciu, unde au mai fost lansate câteva volume –de istorie, de astădată, ale unor merituoși condeieri gorjeni-, am vizitat împreună Moara de grâne și poezie, o micuță moară de lemn așezată pe Pârâul Morii, acum doar o relicvă păstrată cu drag a vieții din secole apuse de la Brădiceni. Finalul l-a constituit Agapa autumnală organizată în frumosul motel Brâncuși, agapă asezonată cu un concert ad-hoc al uunui taraf gorjean.

Toate bune și frumoase, aș putea zice în finalul acestestui reportaj, numai că poeții participanți la Atelierul național de poezie au rămas cu un puternic regret: acela că prea multelediscursuri rostite la diverse microfoane de domnul Ion Popescu-Brădiceni, ne-au împiedicat pe noi, cei veniți de la câteva sute de km la Serile la Brădiceni să ne citim textele în fața publicului iubitor de poezie care ne-a însoțit cu drag pe parcursul celor două zile de aurie toamnă gorjeană. (I.D.)

© 2007 Revista Ramuri