Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Poeme de Gheorghe GRIGURCU

        

Zi de octombrie

Din neadevăr luăm puterea victoriei

înfrîngerile se-adîncesc în propria lor putere

dezamăgirea-și înalță fruntea cu grijă inspirată

chiar și ursitoarele-s parcă de la un timp mai îngăduitoare

vrăbiile se-afundă-n pămînt aidoma hîrciogilor

tremură văzduhul în mîna ta caldă

cum o vietate-nspăimîntată

doar ploaia înțepenește cum o statuie

îi poți pipăi luciul declină de la sine

iubirea cum ziua-n octombrie Celălalt

se mărturisește cu-atîta indiferență ca și cum ar vorbi despre tine

vinul are gustul unor zicale

timpul trece prin timp cum curentul electric.

Și totuși

Și totuși îndemînarea nespusa îndemînare

nu ține de viață

și totuși acrobația nemaipomenita acrobație

nu ține de sufletul stîngaci uituc

care geme de cele mai imprevizibile lucruri

ca o piață mirosind a mărar a benzină a flori

răsunînd de strigătul păsărilor plurilingve

lansînd înecăcioase baloane de praf

și totuși virtuozitatea minții aidoma

unui hoț de buzunare expert

nu ține de ființa de care uneori pe stradă

ești gata-gata să te lovești

din întîmplare.

Metamorfoză

Construiești un zid spre-a te apăra

dar se scurg atîtea zile-asemeni nopților

și-atîtea nopți asemeni zilelor

încît tu ești nevoit să aperi zidul.

Relații

Cîtuși de puțin comunică

cei de sus cu cei de jos

nici o epistolă nici o carte de vizită

nici un buchet de flori protocolar

doar o carte de telefon ferfenițită

doar un televizor scos din priză

doar un celular defect

și totuși diviziunile luminii noastre

care fac posibilă lumina lor nedrămuită

pe covor în această dimineață

ne spulberă bietul confort.

Ilustrată din Amarul Tîrg

Nopți albe zile negre zaruri

zuruind pînă la istovire

nori cu pielea copilăroasă

zgîriată de pisici

prin conducta spartă la baie

se varsă veninul viperei

materie hrănitoare îndesată-n verb

cum gălbenușul în coaja oului.

Dileme

Nu poți visa nu poți a nu visa

nu poți vedea nu poți a nu vedea

nu poți umbla nu poți sta locului

nu poți iubi nu poți a nu iubi

nu poți cîrti nu poți a nu cîrti

nu poți uita nu poți a nu uita

nu poți să fii tu însuți dar nu poți

să fii nici Celălalt.

Balada vieții

Un om trăiește de azi pe mîine

altul trăiește pur și simplu

un om vorbește într-o limbă străină

altul vorbește pur și simplu

un om uită un număr de telefon

altul uită pur și simplu

un om suferă de insomnie

altul suferă pur și simplu

un om moare de foame

altul moare pur și simplu.

Picturi

A pictat un geam pe alt geam

un copac pe alt copac

un nor pe alt nor

dar cînd a vrut să picteze o gură

pe altă gură

l-a-mpiedicat un geamăt

rămas în afara artei.

De vis

Visul din spatele treziei

asemeni ei

cu nici un gram măcar

mai ușor ori mai greu

dublînd-o cu fidelitate

deși cu timpul

se-ngrașă ori slăbește

de unul singur

aidoma ființelor

care nu se gîndesc la asta

stricînd simetria.

Așa se face Poezia

Așa se face Poezia așa

cu-o răsuflare grea

ca și cum într-o zi geroasă

ai tăia lemne spre-a încălzi

piciorul delicat

al Meduzei.

Evenimente

Vin și pleacă iubirile cum limuzinele strălucitoare

peisajul înfundă țevile canalizării

se-nfoaie aidoma unui cocoș inteligența ieșită pe balcon

un lac urcă pe munte gîfîitor

neștiind dacă va ajunge vreodată la vîrf.

Vesperală

Spre seară strîngi cu mișcări grijulii

cortul ce te-a adăpostit

astrele încă nu s-au dezlipit de placenta străvezimii

o adiere de vînt îți atinge nepăsătoare

obrazul la fel de nepăsător

(Soljenițîn scria că e cea mai pură

senzație-a vieții)

strîngi cortul în seara încă atît de surprinzător

caldă în vreme ce simți în gît

călușul moale de ghips al cerului

pe cîmpul din preajmă continuă să crească iarba

așa cum o viață-ntreagă ți-a crescut părul.

© 2007 Revista Ramuri