Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Călătorie spre Planeta Roz

        de Bucur DEMETRIAN

Recitind textele lui Șerban Foarță, cititorul pătrunde, cu aceeași fascinație, în rețeaua voluptuoasă a vocabulelor, în hățișul unui laborator cercetat cu o curiozitate de neofit, amestec de inocență și emulație, de puritate și ipocrizie. O carte precum Istoriile unui matroz întors de pe Planeta Roz, apărută, în veșmânt sărbătoresc, la Editura Brumar, 2007, este emblematică pentru un teritoriu liric aparținând modernității, dar care se raportează, dintotdeauna, la țesătura labirintului postmodern. Descins din mantaua dimoviană, înclinând spre voluptatea jocului secund, miraj spiritual și derealizare erudită, Șerban Foarță se lasă mereu sedus de cuvinte. Capabil să uimească atât vârsta adultă, dar și pe copilul „șui, hoinar“, cuvintele lui Șerban Foarță, acest „amator de filologicale“, cum îl numește Nicolae Manolescu, au rafinamentul obiectelor vechi, încercate de vreme sau noblețea crailor scăpătați, generatoare de rame aurite, de fragmente prețioase de timp împietrite într-o fotografie sau într-o amintire. Cel care a tradus poezia lui Mallarmé știe că numai realitatea textuală contează, că lumea există pentru a se topi într-un spațiu livresc, unde cuvintele au inițiativa.

„Povestea“ matrozului întors de pe Planeta Roz încântă copilăria, într-o primă treaptă de receptare, într-o haină, aparent epică (început, sfârșit, personaje), apropiată de „istoriile“ dimoviene (spectacole, lecții de istorie, balade). Un fir narativ preluat de postmoderniști din perspectiva mirajului scenei, a spectacolului în care Circe și păunul transcriu o viziune barocă, iregulară, un vertij lexical greu de pătruns, amenințător în strălucirea sa carnavalescă.

Manierist, căutător de firide, de cifre obscure, de combinații inextricabile, de tărâmuri necuprinse, Șerban Foarță sfidează moduri de expunere, începe o „istorie“ sau o descriere, se simte atras de omonime și rime, înlocuiește umila imitație cu fabuloasa fantezie.

Planeta Roz este universul care suportă rigorile și libertățile unei ars combinatoria, unui traseu dominat de metamorfoze și trepte, precum în retortele alchimice. Este, într-un cuvânt, urma spiritului spre imago, spre textul care se construiește atât vizual, cât și cerebral, prin corespondențe între simțuri, „la o rotire secundară“, cum spune Dimov în Dialectica vârstelor. De la Simpleroze spre Rimelări, cunoaștem farmecul holorimelor, al grațioaselor desene care prelungesc textul spre o pictopoezie galantă, ironică, presărată cu jocuri de cuvinte.

În acest spațiu destinat transfigurării, tot ce palpită „nu poate să nu fie/film și fotografie“. Lumea este fotocopie, iar atelierele foto țin locul tarabelor. Continentul Roz stă sub semnul verbului a fotografi: „Într-astfel că, pe-acolo, bunici, tați, mame, fiu/mănâncă, dorm, visează și sunt fotografii.“

Descrierea universului vizitat de matroz se realizează cu ajutorul unor praguri care duc spre imperiul cărții: „lumea ca o față de masă fără masă, - ce-aduce a prefață / a unei cărți nescrise, ori scrisă doar pe-o față a foilor volante“. Regăsim și Devenirea întru fotoființă, lucrare publicată „de un maestru în scrieri sibiline“, dar și ironii postmoderne și trasee labirintice, cu insecte care se metamorfozează după legi biologice, sau alchimice, precum cuvintele care trec „din stadiu-n stadiu“, ca și imaginea din carte sau din oglindă. Un întreg proces combinatoriu prinde contur în teritoriul fotografiilor, al vocabulelor rare, al omonimelor și omofonetor. La umbra erudiției, a carnavalului babilonic revendicat de postmoderniști, de la lirica trubadurilor famelici și vaganți, fascinați de incantațiile sunetelor, de revărsările nostalgice și ludice se țese un drum până spre manierismul baroc, prețios și colorat ca un evantai de păun sau ca azurul mallarméan: „Rezultă, din aceasta, că-ntre-nceput și fine, / ființa nu există, - că ea, de fapt, devine, dar nu treptat și molcom, ci brusc, din stadiu-n stadiu, / precum, la noi, uraniul care fusese radiu; / că-n orice caz, toți inșii de pe Planeta Roză / sunt obligați să treacă printr-o metamorfoză, / tot astfel cum, pe Terra, un scarabeus sacer, / sau fluturele care se face vioi, chiar ager, / după ce-a fost omida de care ți-e cam scârbă / și-apoi, o biată pupă, inertă ca o cârpă / în care-i greu să bănui un viitor apollo / parnasius sau o aglia tau“...

Iar aceste „fabule“ sau „povești“ istorisite din plăcerea de a călători prin alte lumi, de a savura minciuna spusă în copilărie de un baron flecar dobândesc straturi adânci, devin metafore textuale în țesătura cărora citim, cum afirmă Eugen Simion, calea spre ingineria poemului. „Somnul de celuloid“, „clișeul nemaidevelopat“, „geluri negeloase“, „imagini latente“, „oglinda“ sunt îmbinări de cuvinte care traduc structuri poietice, radiografii ducând spre tărâmul imaginii (al texturii generatoare de sens sau al unui spațiu semnificant).

Drumul spre imagine, spre expresie este o îmbinare de aluzii livrești și ironii, de jocuri de cuvinte specifice acelui teritoriu al gratuității lexicale al cuvintelor care își spun „istoria“, autoreflectându-se, confruntându-se pe măsura rătăcirii în inextructibila pânză a Țării Roz: „Se stinse becul roșu, se-aprinse becul alb, / ca, iarăși, să se-aprindă cel cu lumină roșie, / ca într-o paradaisă / sau ca într-o tomată / (una automată! (și mă spălară-n baia / de-argint, că, vorba aia / nu mă slăbiră până n-am fost piele și os.“

Revolta velierului lui Rimbaud transpare, ironic, postmodern, în ipostaza ființei fotografiate, transfigurate: „eu care ancorasem, cândva, în Pago-Pago, / cerui azil politic și dreptul la imago: / îl obținui pe baza hârtiei de matroz, / și o porni aiurea prin cadrul Țării Roz“.

Războiul celor Două Roze încheie acest periplu poetic și poietic în care suntem uimiți de simbolul rozei, floarea alchimică întâlnită în sonetul lui Mallarmé, de umbre și lumini, de fotografia magică anulând firele timpului, curgerea orelor și deschizând calea textului revelator. Corabia rimbaldiană și cea a matrozului întors de pe Planeta roz se regăsesc în traseul lor prin vârste moderne sau postmoderne. Cartea lui Șerban Foarță seamănă cu „o bărcuță de hârtie“ construită: „Cum este orice carte, / Ce-o să ajungă, nu se știe / Nicicând, cât de departe“.

© 2007 Revista Ramuri