Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Palimpseste la zi

        de Mircea MOISA

La sfârșitul lecturii noului volum de proze scurte al lui Dumitru Augustin Doman, Concetățenii lui Urmuz (editura Muzeul Literaturii Române, București, 2007), mi s-a reactivat în memorie un distih dintr-un Gazel al lui Coșbuc: „Picurii, ei, strop cu strop, / Fac al mărilor potop.“ Dar și conținutul unor proze ale unor clasici, să zicem, de la Costache Negruzzi (cel din ciclul Negru pe alb), la A.I. Bassarabescu, D.D. Pătrășcanu ori Anton Bacalbașa (cu „Moș Teacă“ al său) – ca să mă circumscriu doar în perimetrul literaturii autohtone. Am în gând, desigur, și câteva nume din literatura noastră actuală. Dar de afurisita de epigramă a lui Cincinat Pavelescu (1872-1934), „Iancu Luca Caragiale“ / Îți dă bere cu măsură - / Face și literatură, / Însă nu face parale.“ – ne mai amintim oare la ceasul de față, când expresii, vorbe și replici ale unor personaje din comediile și prozele lui I.L. Caragiale le folosim, instantaneu, în vocabularul nostru cotidian?

„Ce este acela un urmuz?“ – se intitulează textul liminar din proaspătul volum al lui Dumitru Augustin Doman. Iar proza numită mi se pare emblematică pentru substanțe, problematica dar și personajele ce „populează“ prozele volumului. Personaje ce pot fi „luate“, considerate (ori confundate și identificate?) cu persoane anume dintr-o realitate în care trăim și nu doar că ne este ușor recongnoscibilă, dar și strivitoare, în multe privințe ca ființe sociale ce ne aflăm. Ca una din probele pe care autorul le „administrează“ potențialilor săi cititori, în sensul veridicității universului prozelor sale, este și aceea că își declină numele real, în calitate nu doar de scriptor, ci și de personaj, încă din prima frază a prozei liminare: „Era 17 martie, se desprimăvăra și în vremea aceea Augustin Doman publica pe prima pagină a ziarului pe care-l conducea un editorial în întâmpinarea ordinarei ședințe (s.m., M.M.) a Consiliului Local de după-amiază.“ Și unde mai pui că este indicat și timpul „întâmplărilor“, anume, „în zilele noastre“ și locul, într-o fostă capitală „de munte“ a Țării Românești (sau, mă rog, a Cumaniei), în secolul al XIV-lea, adică, urbea Curtea de Argeș. Urbe în care autorul, născut în anul 1953, în localitatea Șovarna-Mehedinți, a devenit, pentru o vreme, cu puțini ani înainte, într-adevăr, redactor șef, nu și proprietar, al unui ziar din fosta capitală din urmă cu mai bine de șase secole, rămasă însă în memoria succesivelor generații, până în prezent, prin monumentele istorice și, în primul rând, după cum este arhicunoscut, prin ceea ce reprezintă Mănăstirea Curtea de Argeș.

Numele ziarului cu pricina nu ni se face însă cunoscut, oricum, presupunem să fie vorba de „Răcnetul Carpaților“, rediviva. Dar „Ce este acela un urmuz?“ – este întrebarea pe care patronul ziarului, „Costel Machele, atotcunoscător într-ale jurnalisticii“, o pune, telefonic, redactorului șef. Acesta scrisese în editorialul său, ca unei anumite străzi din urbe, să i se atribuie numele lui Urmuz. Cum era vremea unor astfel de schimbări, pentru a corija altele, nu doar abuzive, dar întrutotul falsificatoare din punct de vedere istoric, în noile atribuiri se procedează, oarecum, asemănător ca în prozele lui Urmuz. „Ce este acela un urmuz?“ Cel ce întreabă și destui asemenea lui din urbe nu doar că nu erau dedați la consultarea unor dicționare literare, ori al celui enciclopedic, dar, preocupați, obsedați chiar de probleme așa-zis „programatice“, nu citesc ceea ce au putut avea sub ochi de nenumărate ori, cum indică autorul: „Peste stradă de primărie se află un restaurant cu terasă, iar pe zidul restaurantului se află o placă de marmură cenușie, fostă albă, cu următoarea inscripție: „PE ACEST LOC S-A AFLAT CASA ÎN CARE S-A NĂSCUT LA 17 MARTIE 1883 SCRIITORUL URMUZ“. La o masă sub această placă își fac încălzirea cu o vodcă înainte de ședință consilierii liberali Nae Lingurar și Cristian Pădurar. Nae L. zice: „Ai citit articolul lui Doman?“ „Ca de obicei, m-am uitat peste el așa, în treacăt“, răspunde Lingurar. „Dar ce e acela un urmuz?“ se trezesc întrebând amândoi deodată“.

Să vedem însă ce se petrece după: „Vremea fiind foarte frumoasă, după ordinara ședință a parlamentului local, consilierii au trecut strada, și-au ocupat mesele în mod ordonat, pe doctrine (...) După mai multe sticle cu vin, deosebirile de doctrine s-au nivelat, mesele s-au unit în mijlocul terasei, iar consilierii s-au îmbătat democratic, doar câte unul mai întrebând în văzduh, nebăgat în seamă de nimeni: «Ce e, domnule, acela, un urmuz?»“

În prozele care alcătuiesc volumul „Concetățenii lui Urmuz“, însumând doar 117 pagini, autorul cuprinde, precum într-un caleidoscop aberant deformat, ca într-un mozaic figuri grotești, de diverse dimensiuni, în situații și ipostaze din realitatea anilor noștri, recognoscibile în consecință de către cititori. Prezentarea acestor realități, sub multiple aspecte, denotă un ochi ager care înregistrează pe retină, o minte și un talent care „procesează“ și întrupează într-un discurs prozastic coerent, realități întâlnite în forme oarecum similare, deși oarecum mai estompate, prezente însă și în perioade, conjuncturi istorice și politice, dar și literare revolute. În acest caz, aș putea concede că scriitorul actual se circumscrie într-un șir, într-o serie de „palimpseste“. Deși situațiile și personajele, dar chiar și perioada, conjunctura istorică, politică, dar și literară pot fi caracterizate drept „anarhotipale“, ca să împrumutăm un concept al lui Corin Braga.

Intitulându-și volumul „Concetățenii lui Urmuz“, autorul nu implică în prozele sale personaje și realități doar din urbea natală a scriitorului (1883-1923), ci extinde aria de existență și manifestare a acestora la un areal mai întins al „țărișoarei“. Și totuși, personajele lui Urmuz, Izmail și Turnavitu, dar și Stamate, sunt actanți într-o proiecție a literaturii absurdului. Ce ne facem însă cu personajele și realitățile ce „populează“ prozele din volumul lui Doman? Ele sunt cât se poate de reale în lumea noastră de azi, deși textele, citite în sine, aparțin literaturii veritabile. Și ca să fim și noi „pragmatici“, ne-am putea întreba, dacă prin textele sale, făcând într-un fel și o gazetărie superioară, dar și o veritabilă literatură, autorul face și parale? Fără însă a ne gândi și la ambivalența sensului din epigrama lui Cincinat, pe care o putem interpreta – epigramă fiind și în sensul că prin vânzarea berii, ca berar deci, Caragiale nu „face parale“, dar, epigramatic – și oarecum ambiguu, în acest caz – și în sensul că literatura pe care o scrie „nu face parale“. Deh, epigramă! Deși, în această ordine de idei, l-aș invoca pe „greoiul“ ardelean junimist Slavici, care exprimându-se în epocă despre comediile lui I.L. Caragiale, constata că lumea a râs, râde și va râde văzând spectacole cu aceste piese, deși autorul nuvelei „Moara cu noroc“ considera că, în fondul lor, piesele lui Caragiale sunt tragedii.

© 2007 Revista Ramuri