Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Dedicație

        de Constanța BUZEA

 

Într-adevăr, de o simplitate cuceritoare, derulată lucid, cu dorința nemărturisită de a reface nu atât MUZICA vieții cât mai ales proza vorbirii cotidiene – cum îi asimila Gheorghe Tomozei mesajul poeziei, în cuvântul său de fin receptor de texte alese, la cartea ei de debut – poezia Ioanei Sandu e mai mult decât o făgăduință.

Cu siguranță, din vremuri, păstrând cu venerație acest scurt text al poetului dispărut, autoarea noastră îl reproduce cu bucurie sub portretul de pe copertă.

Într-adevăr, „razele unui lirism amintind bune lecturi din poeți «vechi» străbat compuneri ce-și propun să transcrie senzații, să se rostească edictul asupra unor idei de copleșitoare rezonanță filozofică și sfârșind prin a fi poezii de DRAGOSTE“.

Și mai spunea Tomozei atunci, nu demult, că „a saluta apariția unui nou poet e un privilegiu. Mi-l asum...“ Și mi-l asum la rândul meu cu frenezia bună a descoperitorului secund după un număr de ani, a unei înzestrări lirice, a unei cumințenii și credințe de fond ale sufletului însetat de revelații întru mărturisire și frumusețe. Între noblețe și tandrețe se află toate cuvintele poeziei Ioanei Sandu.

Capacitatea rară a autoarei de a-și trăi extazul de după atingerea limitei, depășind suferința și teama prin supunere și bunăcredință. Capacitatea și curajul, în continuare, de a și-l povesti sieși iar și iar uimită, senină.

Cei care au trăit un răstimp în îmbrățișare cu moartea nu se mai tem de nimic, Dumnezeu hotărând prin miracol să le mai lase timp concret, inspirându-le gândul bun și puterea de a-i salva în răstimp și pe alții. Nu numai prin îngerii Săi Dumnezeu săvârșește minuni, ci și prin oameni de o seninătate aparte.

„Privindu-mă atât de senină / sunt gata să primesc valul de armonie / de cer risipitor, / de zei zburători, // sunt gata să pătrund liturgic într-o prefacere / în supușenie / cu închinăciune și smirnă / în memoria sărbătorilor / surâzând reginelor nopții / cum n-am mai surâs, // sunt gata să stau și mai mult / decât îmi este măsura / pe prispa nemăturată / cu începutul acesta de jertfe în linie dreaptă, / să fiu sigur că partea / se rânduiește devreme / transparentă / ca un cerc sidefiu“...

O generozitate gravă și o blândețe în adâncul sufletului ei inspirat. O generozitate transmisibilă, senină la indiferența noastră, senină sporind în ambianța milei de aproapele. Cu adevărat, acești oameni-îngerești sunt demni de harul primit. Ei își înțeleg răgazul și prefacerea ca pe un alt început, cel adevărat. Ei localizează corect punctul de sprijin, clipa de liniște, discreția lor conștientizând acut misiunea ce li s-a încredințat. La urmă detot, dacă vreun capăt există și are vreun rost în liniștea lor, acești oameni-îngerești își așează aripile pe piept, își sprijină de stern povestea și pleacă astfel în lumină. O dublă poveste de fapt, cea de dinainte de extaz și cea de după iluminare. O dublă poveste, ca o pereche de mâini oglindindu-se una într-alta și adormind întru fertila lor așteptare, a învierii promise...

Extazul senin al poetei, cu argumentele lui de lirism, și nu lupta haotică o salvează de la pierdere și o înscrie în miracol. Extazul, prin poezie căpătat, e calea spre sine, una cu calea spre cer. Pentru fiecare trăire, amânare, mulțumindu-I. Frumusețe și armonie, toate petrecându-se în suflet, pe suprafața culmilor lui și în adâncul văilor lui. Poezia este locul, este punctul de sprijin găsit și păstrat de puțini, dar și hrana curată, dar și roua din priveliști, dar și răbdarea de a ne îngândura și răbda. Cu neputință altfel de arătat toate acestea la un loc. Poezia o face în deplină libertate și iubire, după exemplul Celui ce pe toate le face...

Poeții adevărați sunt plini de muzici eterne și de culori, de ritmuri în care se îneacă zi și noapte fără istov. În sărăcia lor rămân armonios îmbrăcați când își mărturisesc greșelile, printre care și aceea că n-au tăcut destul înainte să vorbească, ori n-au vorbit destul în deșert, sau n-au apărat cu propriul lor timp, cu vocea lor tainică minunile numai lor hărăzite. M-am mirat de fericirea lor în răstignirile cu care semenii le-au amărât buzele, și cuvintele lor s-au îmbibat de un sânge amar. M-am mirat, cum ei nu fac nici un rău, de înverșunarea cu care sunt minimalizați. Pentru darul lor sunt pismuiți, lumea rece intuind exact nemurirea ce li se rezervă, după toate și toate câte le îndură cu seninătate...

Să citim cu toată răbdarea această carte nespus de frumoasă. Să admirăm acest autoportret simplu al unei poete vii în înțelepciunea că Dumnezeu încă ne iubește pe toți și ne așteaptă să vrem să-l vedem. Dacă citind nu vom înțelege în mesajul poetei mesajul divin, să aflăm măcar că pentru fiecare există un cerc de liniște, „un cuib de veghe, un timp de căință vindecător“, în care se oficiază neîncetat o rugăciune simplă pentru sufletele astupate, pentru fântânile otrăvite de setea sărată a unui iad elastic și dintotdeauna plin...

Ți se spune: „Să aștepți o margine a vremii / cu plămădiri de ritmuri ordonate / când totul este gata / s-aplaude liniștea, / să auzi hârjoana copiilor / măturând nisipul cu picioarele goale, / să nu știi că poate începe o zi / în culori de alb și liliachiu, / că pătimașă poate fi așteptarea / și desăvârșirea rotundului de cuvânt, / să ghemuiești pumnul împăcărilor / în valurile mării agitate, / în visul de dimineață / abia răsărit“...

Cu puiul de mierlă între sâni, în bătaia înaltă a brizei, autoarea triumfă ca un copil. Triumfă prin textele sale inspirate de suferință și teamă, încât ai crede că poezia ei ar fi meritul morții din preajmă. Triumfă către o lumină tămăduitoare unind lăuntrul fragil cu tot cerul. Trupul dat nouă spre încercare, devine un vas azuriu plămădit de Făcătorul a toate:

„Bucuria mea s-a întins / până aproape de Soare, / în vârful înalt al castanului lăstărit, / frunzele mari, răsfirate / m-au privit ca pentru întâia oară / cu șederea din Rai / mirosind a busuioc risipit, / s-au desfăcut în fâșii de lumină / când m-am scuturat ca și mânzul / în pajiștea verii / și am vorbit cu cei din jurul meu / cu alte cuvinte. // Bucuria îmi strânge genunchii / în nuanțe de vise, / îmi pune între sâni puiul de mierlă / și mă așează în zborul lin pe pământ, / azvârle vocile vrăjite / în bătaia înaltă a brizei, / prinde sufletul pe trandafirul alb / rupând obiceiul plecării, / iubind aventura / ce se arată tuturor / cu o frunză lipită pe frunte“...

Să citim-recitim cu iubire, cu reamintire de sine, această carte-suflet împodobit. Să îndurăm această oglindă senină pentru a ne întrezări un posibil autoportret, o posibilă, miraculoasă mântuire:

„Cântecul lăcrimează acum / până la femeia cu brațele pline de sânziene și fluturi“... El-cartea-cuvânt acoperă ziua cât viața, întregind o imagine caldă în asfințitul cu nori risipiți...

© 2007 Revista Ramuri