Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
CONGRESUL NAŢIONAL DE POEZIE-ediţia a V-a

        

În perioada 14-16 iunie 2013 a avut loc la Botoşani, Ipoteşti şi Suceva, în organizarea Fundaţiei Culturale „Hyperion-caiete botoşănene” - Botoşani şi a Centrului Cultural „Bucovina” -Suceava, cea de a V-a ediţia a Congresului Naţional de Poezie. Proiectul a fost finanţat parţial de Primăria municipiului Botoşani în cadrul finanţărilor nerambursabile. Au avut loc întâlniri cu publicul iubitor de poezie la Joldeşti, Vorona, Botoşani, Ipoteşti şi Suceava. La Ipoteşti au avut loc discuţii în cadrul congresului, legate de promovarea poeziei române contemporane în afara ţării. S-a pus problema implicării instituţiilor de cultură abilitate să sprijine iniţiativa Congresului Naţional de Poezie de a organiza în 2015 o întâlnire sub genericul „O sută de poeţi ai lumii la Eminescu acasă”. S-a redactat o scrisoare deschisă adresată acestor instituţii.

Au participat peste 80 de poeţi, critici literari, editori şi redactori de reviste de cultură. La recitalul în aer liber de la Botoşani, pe o scenă amenajată în preajma casei ce se află pe locul casei în care s-a născut Eminescu, lângă Biserica Uspenia, au citit din poeziile lor peste 40 de poeţi, dintre care amintim pe: Liviu Ioan Stoiciu, Ion Mureşan, Constantin Abăluţă, Nicolae Coande, Mircea Bârsilă, Adrian Alui Gheorghe, George Vulturescu, Simona-Grazia Dima, Vlad Zbârciog, Nicolae Popa, Vasile Tărâţanu, Radu Florescu, Nicolae Sava, Vasile Baghiu, Florin Partene, Dan Coman, Teodora Coman, Paul Aretzu, Teodor Dună, George Vidican, Dan Bogdan Hanu, Dumitru Augustin Doman, Constantin Iftime, Marius Chelaru, Cassian Maria Spiridon, Valentin Talpalaru, Radu Ianovi, Alexandru Ovidiu Vintilă, Sterian Vicol, Andrei Alecsa, Viorica Petrovici, Nona Tatiana Ciofu, Nicoleta Onofrei, Lavinia Nechifor, Gellu Dorian, Lucian Alecsa, Nicolae Corlat, Dumitru Necşanu, Vasile Iftime, Petruţ Pârvescu, Mircea Oprea şi alţii.

A fost organizat şi un salon stradal al cărţii de poezie la care au fost prezente editurile Tracus Arte, Paralela 45, Vinea, Charmides, Timpul, Princeps Edit, „Convorbiri literare”, Axa, Conta, Junimea şi altele.

Premiul Congresului Naţional de Poezie, Ediţia a V-a a fost acordat poetului Cassian Maria Spiridon. Au mai fost acordate două premii: Premiul „Hyperion”, poetului Nicolae Coande, şi Premiul Poeziei pentru Proză, scriitoarei Doina Ruşti.

La Suceava, la Muzeul Satului Românesc, a avut loc un al doilea recital al poeţilor invitaţi la congres şi a fost decernat de către Centrul Cultural „Bucovina”-Suceava Premiul CNP unui tânăr poet. Acesta i-a revenit poetei Teodora Coman.

Participanţii la Congresul Naţional de Poezie, ediţia a V-a, au stabilit ca în perioada imediat următoare să semneze o scrisoare deschisă, adresată principalelor instituţii ale statului, Preşedinţie, Parlament, Guvern, implicit şi Institutului Cultural Român, prin care să arate căile de parcurs în vederea promovării poeziei române în lume, cerând să prevadă modalităţile de sprijinire concretă a acţiunii „100 de poeţi ai lumii la Eminescu acasă”, pe care instituţia congresului o are în vedere pentru anul 2013.

Au participat: Constantin Abăluţă, Lucian Alecsa, Andrei Alecsa, Gabriel Alexe, Adrian Alui Gheorghe, Liviu Apetroaie, Paul Aretzu, Dumitru Augustin Doman, Mircea Bârsilă, Marius Chelaru, Nicolae Coande, Dan Coman, Teodora Coman, Nicolae Corlat, Marius Dobrin, Gellu Dorian, Teodor Dună, Sabina Fânaru, Bogdan Federeac,  Radu Florescu, Vlad A. Gheorghiu, Paul Gorban, Marius Grama, Simona-Grazia Dima, Dan Bogdan Hanu, Matei Hutopila, Radu Ianovi, Vasile Iftime, Constantin Iftime,  Ciprian Manolache, Emanoil Marcu, Ion Mureşan, Dumitru Necşanu, Nicoleta Onofrei, Mircea Oprea, Nicolae Oprea, Florin Partene, Petruţ Pârvescu, Nicolae Popa, Doina Popa, Doina Ruşti, Angela Sandu, Nicolae Sava, Vlad Scutelnicu, Cassian Maria Spiridon, Vasile Spiridon, Carmen Veronica Steiciuc, Liviu Ioan Stoiciu, Cristina Şoptelea, Valentin Talpalaru, Vasile Tărâţanu, Vasile Tudor, Nicolae Tzone, Gavril Ţărmure, Cornel Mihai Ungureanu, Sterian Vicol, Alexandru Ovidiu Vintilă, Matei Vişniec, Călin Vlasie, George Vulturescu, Vlad Zbârciog, Horia Zilieru şi alţii.

 

Nr. 07 / 2013
CONGRESUL NAŢIONAL DE POEZIE-ediţia a V-a

DECLARAŢIE

REZULTATELE CONCURSULUI NAŢIONAL DE POEZIE ŞI INTERPRETARE CRITICĂ A OPEREI EMINESCIENE „PORNI LUCEAFĂRUL…”

Versuri
de Gabriel Chifu

Din jurnal (1996)
de Gabriel Dimisianu

Pagini de jurnal (38)
de Gheorghe Grigurcu

Dintr-o haltă părăsită
de Cassian Maria Spiridon

Despre confesiune în poezia religioasă
de Adrian Popescu

De ce-aş alege albul?
de Nicolae Prelipceanu

O poezie civică *
de Gheorghe Grigurcu

Oman – ţara care locuieşte într-o carte
de Ioan Es. Pop

De-a poeziaproza
de Paul Aretzu

Arta memorialistului*
de Irina Georgescu

În vizită acasă la greieri
de Toma Grigorie

O epopee distopică
de Ioana Dinulescu

O lume în pagini
de Dan Ionescu

Viaţa pe hîrtie
de Daniela Firescu

Puncte de vedere cu Virgil Mazilescu
de Constantin M. Popa

Lumi de departe ...
de Florea Miu

Poezie
de Constantin Abăluţă

Poem
de Gabriela Gheorghişor

Poeme
de Liviu Ioan Stoiciu

Florin Iaru. Recursul la ironie
de Iulian Boldea

Banalitatea răului
de Ioan Groşan

Poeme
de Vlad A. Gheorghiu


de Lavinia Nechifor

Scrisori culturale
de George Stanca

Claude Simon – romanul pictural
de Maria Tronea

Revista revistelor

Bismarck, Richelieu, Machiavelli - trei figuri herodotice în gândirea strategică
de Ştefan Vlăduţescu

Adrian Păunescu, 70
de Jean Băileşteanu

Iulian Segărceanu şi spontaneitatea studiată a gestului plastic
de Florin Rogneanu

Premiile revistei Luceafărul de dimineaţă

In memoriam Alexandru Muşina

Poeme
de Mariano Baíno

© 2007 Revista Ramuri