Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
REZULTATELE CONCURSULUI NAŢIONAL DE POEZIE ŞI INTERPRETARE CRITICĂ A OPEREI EMINESCIENE „PORNI LUCEAFĂRUL…”

        

ediţia a XXXII-a, 15 iunie 2013, Botoşani

Juriul celei de a XXXII-a ediţii a Concursului Naţional de Poezie şi Interpretare Critică a Operei Eminesciene „Porni Luceafărul…”, format din: Liviu Apetroaie, ed. Junimea Iaşi, Cassian Maria Spiridon, Ed. Revistei „Convorbiri literare”, Ed. Timpul, revista „Convorbiri literare”, Călin Vlasie, ed. Paralela 45, Piteşti, Nicolae Tzone, Ed. Vinea, Bucureşti, Daniel Corbu, Ed. Princeps Edit, rev. „Feed back” Iaşi, Liviu Ioan Stoiciu, rev. „Viaţa Românească”, George Vulturescu, rev. „Poesis”, Satu Mare, Lucian Vasiliu, rev. „Dacia literar㔠Iaşi, Marius Chelaru, rev. „Poezia” Adrian Alui Gheorghe, rev. „Conta”, Piatra Neamţ, Paul Aretzu, rev. „Ramuri”, Craiova, Vasile Spiridon, rev. „Ateneu”, Bacău, Sterian Vicol, rev. „Porto franco”, Galaţi, Ioan Moldova, rev. „Familia”, Arad, Ioan Radu Văcărescu, rev. „Euphorion”, Sibiu, Gavril Ţărmure, ed. Charmides, Lucian Alecsa, rev. „Hyperion”, Gellu Dorian, rev. „Ţara de Sus”, secretariat Nicolae Corlat, avându-l ca preşedinte pe Mircea Bârsilă, în urma lecturării lucrărilor sosite în concurs, a decis acordarea următoarelor premii:

SECŢIUNEA CARTE PUBLICATĂ:

1. Premiul „Horaţiu Ioan Laşcu” al Filialei Iaşi a Uniunii Scriitorilor din România poetei Nona Tatiana Ciofu, pentru cartea Fiara de hârtie, ed. Vinea, 2012;

2. Premiul Uniunii Scriitorilor din R. Moldova poetului Bogdan Federeac pentru cartea Dragoste cu acordul părinţilor, ed. Princeps Edis, 2012.

SECŢIUNEA MANUSCRISE:

1. Premiul Editurii Paralela 45 şi premiul revistelor „Argeş” „Poesis”, „Euphorion”, „Viaţa Românească”, „Ramuri”, „Convorbiri literare”, Poezia”, „Feed back”, „Ateneu”, „Dacia literar㔠şi Familia” – POETULUI VLAD A. GHEORGHIU;

2. Premiul Editurii Junimea şi premiul revistelor „Convorbiri literare”, „Dacia literară”, „Poezia” şi „Hyperion” – POETULUI MARIUS GRAMA;

3. Premiul Editurii Timpul şi premiul revistelor „Convorbiri literare”, „Hyperion”, „Porto franco”, „Poesis” – POETEI NICOLETA ONOFREI;

4. Premiul Editurii Vinea şi premiul revistelor „Hyperion”, „Poesis”, „Argeş”„Ateneu”, „Ramuri” – POETEI LAVINIA NECHIFOR  ;

5. Premiul Editurii Princeps Edit şi premiul revistelor „Feed back” şi „Poezia” – POETEI DORINA BALAN

6. Premiul Editurii Charmides şi al revistelor „Hyperion” şi „Conta” – POETULUI  GABRIEL NICOLAE MIHĂILĂ.

7. Menţiuni:

1.  Revistele „Porto franco” şi „Poezia” – menţiune pentru POETA OTILIA IULIANA ONICIUC

2. Revistele „Ţara de Sus” şi „Poezia” – menţiune pentru POETA IRINA MARIA STOLERU

 

SECŢIUNEA INTERPRETARE CRITICĂ A OPEREI EMINESCIENE:

1. Premiul revistei „Convorbiri literare” – ESEISTEI CRISTINA GABRIELA NEMEŞ

2. Premiul revistei „Dacia literar㔠– ESEISTEI IULIANA CLIMA-CARAGHIN

Premiul revistei „Poesis“ şi al revistei „Hyperion” – ESEISTEI DANIELA PAULA EPURIANU

 

Nr. 07 / 2013
CONGRESUL NAŢIONAL DE POEZIE-ediţia a V-a

DECLARAŢIE

REZULTATELE CONCURSULUI NAŢIONAL DE POEZIE ŞI INTERPRETARE CRITICĂ A OPEREI EMINESCIENE „PORNI LUCEAFĂRUL…”

Versuri
de Gabriel Chifu

Din jurnal (1996)
de Gabriel Dimisianu

Pagini de jurnal (38)
de Gheorghe Grigurcu

Dintr-o haltă părăsită
de Cassian Maria Spiridon

Despre confesiune în poezia religioasă
de Adrian Popescu

De ce-aş alege albul?
de Nicolae Prelipceanu

O poezie civică *
de Gheorghe Grigurcu

Oman – ţara care locuieşte într-o carte
de Ioan Es. Pop

De-a poeziaproza
de Paul Aretzu

Arta memorialistului*
de Irina Georgescu

În vizită acasă la greieri
de Toma Grigorie

O epopee distopică
de Ioana Dinulescu

O lume în pagini
de Dan Ionescu

Viaţa pe hîrtie
de Daniela Firescu

Puncte de vedere cu Virgil Mazilescu
de Constantin M. Popa

Lumi de departe ...
de Florea Miu

Poezie
de Constantin Abăluţă

Poem
de Gabriela Gheorghişor

Poeme
de Liviu Ioan Stoiciu

Florin Iaru. Recursul la ironie
de Iulian Boldea

Banalitatea răului
de Ioan Groşan

Poeme
de Vlad A. Gheorghiu


de Lavinia Nechifor

Scrisori culturale
de George Stanca

Claude Simon – romanul pictural
de Maria Tronea

Revista revistelor

Bismarck, Richelieu, Machiavelli - trei figuri herodotice în gândirea strategică
de Ştefan Vlăduţescu

Adrian Păunescu, 70
de Jean Băileşteanu

Iulian Segărceanu şi spontaneitatea studiată a gestului plastic
de Florin Rogneanu

Premiile revistei Luceafărul de dimineaţă

In memoriam Alexandru Muşina

Poeme
de Mariano Baíno

© 2007 Revista Ramuri